• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wręczenie nagrody im. Biskupa I. Krasickiego

medal

4 maja 2005 roku w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku miała miejsce szczególna uroczystość. Oto bowiem już po raz siedemnasty przyznano Nagrodę im. Biskupa Ignacego Krasickiego. Tym razem tym wyróżnieniem uhonorowano dra Jana Chłostę.

Dr Chłosta to rodowity Warmiak, urodzony w roku 1938 w Olsztynie. Od najmłodszych lat związany był z polskimi tradycjami na Warmii. W 1974 roku został przewodniczącym olsztyńskiego PAX-u. Doktoryzował się w roku 1975 pracą poświęconą Pieniężnym i ich wydawnictwu. W 1984 objął stanowisko redaktora naczelnego Instytutu Wydawniczego PAX w Warszawie, od 1987 roku pracował w OBN-ie im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W roku 1990 ponownie objął funkcję olsztyńskiego PAX-u, a następnie „Civitas Christiana”. Jest autorem przeszło 20 książek poświęconych historii i kulturze Warmii, oraz ponad 300 artykułów publikowanych na łamach periodyków naukowych, jak i w „Gazecie Olsztyńskiej”. W uzasadnieniu przyznania dr Chłoście tego zaszczytnego wyróżnienia kapituła nagrody napisała, że laureat otrzymał ją m.in. za „ukazanie w swoim dorobku naukowo-publicystycznym odwiecznej obecności kultury Warmii w kulturze polskiej”.

Uroczyste wręczenie nagrody poprzedziło przemówienie przewodniczącego kapituły Waldemara Żebrowskiego. Swoje życzenia laureatowi przesłali także marszałek sejmiku, oraz wojewoda warmińsko-mazurski. Po wręczeniu nagrody w postaci pięknego medalu (zdjęcie obok), głos swój zabrał prezydent Olsztyna – Czesław Jerzy Małkowski. Specjalnym upominkiem, który sprawił dr Chłoście wiele radości był występ zespołu ludowego Warmia, który tym razem nie tańczył, ale za to pięknie śpiewał warmińskie pieśni ludowe z towarzyszeniem tradycyjnych instrumentów. Laureat był wyraźnie wzruszony.

Wszystkich, którzy chcą posłuchać wykładu dra Jana Chłosty zapraszamy w niedzielę 8 maja do Nowego Kawkowa, gdzie o godz. 12:00 w Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz" dr Chłosta wygłosi wykład p.t. „Warmia w kulturze i obyczaju”. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy Społecznego Komitetu Obchodów 625-lecia Parafii Nowe Kawkowo, oraz wsi Nowe Kawkowo i Stare Kawkowo.

Granica jedności - reportaż z Łajsu

Gdzie kończą się kapliczki, zaczynają Mazury

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
2 maja w pięknej i maleńkiej wsi Łajs nad jeziorem Kośno, w gminie Purda, odbył się festyn zorganizowany przez samorządy gminy Pasym i gminy Purda, pod hasłem „Granica jedności”. Skąd to hasło i skąd wybór Łajsu na gospodarza tej dużej imprezy?

Otóż Łajs jest wsią szczególną, bo graniczną. Tu  kończy się południowy kraniec historycznwj Warmii, a zaczynają Mazury. Prócz granicy administracyjnej , w tym niejscu od czasów Reformacji , Warmia jako enklawa katolicka graniczyła z otaczającym ją morzem protestanckich Mazur. „Granica jedności” to zatem hasło, które w symboliczny sposób oznacza pojednanie „międzyregionalne” i  religijne. Podkreśla  zarówno dawne różnice, jak i dzisiejszą jedność Warmii i Mazur, zjednoczonych tak kulturowo, jak i administracyjnie.

„Granica jedności” to jednak nie tylko symboliczne hasło-myśl przewodnia festynu w Łajsie. Organizatorzy bowiem, chcąc uwypuklić graniczny charakter miejscowości, wybudowali na moście przy wjeździe do wsi prawdziwy „punkt graniczny”, ze szlabanem, budką wartowniczą, w której dzielnie pełnił wartę umundurowany młodzieniec w pruskim hełmie! Dodatkowo po obu stronach mostku ustawiono tablice w językach polskim i niemieckim, zachwalające Warmię – po stronie gminy Purda, oraz sławiące Mazury – po stronie gminy Pasym. Ten oryginalny pomysł wzbudził słusznie ogromne zainteresowanie przybyłych do Łajsu gości.

Impreza w Łajsie miała po części charakter religijny. Jak jednak przystało na wieś będącą granicą między Warmią, a Mazurami, uroczystości kościelne miały charakter ekumeniczny, ewangelicko-katolicki. Rozpoczęła się „w samo południe”, kiedy to biskup katolicki Jacek Jezierski dokonał poświęcenia krzyża stojącego przy wjeździe do wsi, tuż przy mostku, który jest dzisiaj granicą między mazurską gminą Pasym, a warmińską Purdą (w rzeczywistości bowiem historyczna Warmia kończyła się kilkaset metrów przed samym Łajsem, jak o tym świadczy po dziś dzień ogromny kamień-słup graniczny). Następnie biskup diecezjalny Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Rudolf Bażanowski poświęcił miejscowy cmentarz ewangelików. Uroczystości kościelne zakończyło wspólne ekumeniczne nabożeństwo. Wówczas rozpoczęła się rozrywkowa część festynu. I ona nawiązywała do warmińsko-mazurskiego pojednania. Przy kiełbaskach i piwie licznie przybyłym do Łajsu turystom i okolicznym mieszkańcom umilały czas „Warmińskie Kłobuczki” – ludowy zespół z gimnazjum w Purdzie. Jak na 1,5 roku istnienia zespołu zaprezentował się on wyśmienicie, z brawurą wykonując warmińskie tańce i pieśni. Kolejnym zespołem, który zaprezentował się w Łajsie był znany zespół pieśni i tańca „Warmia”. Nieco odmienny natomiast folklor pokazał zespół „Kurpie” z Ostrołęki.

Całości imprezy towarzyszył jarmark, na którym można było kupić piękne wyroby miejscowych artystów-rękodzielników.

Impreza w Łajsie była udaną kontynuacją  festynu z ubiegłego roku. To oryginalne  przedsięwzięcie okazało sie znakomitą okazją do turystycznej promocji okolicy – w imprezie wzięło udział z pewności więcej turystów, niż tuziemców.

Co ręce potrafią - reportaż

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Dnia 23 kwietnia 2005 roku o godz. 18 barczewski oddział SSK „Pojezierze” w Olsztynie zorganizował w barczewskiej Galerii Sztuki „Synagoga” otwarcie wystawy rękodzieła p.t. „Co ręce potrafią”.

Zaprezentowano na niej tkaninę, rzeźbę, ceramikę, oraz drobne formy artystyczne i rękodzielnicze. Na wystawie, inaugurującej sezon artystyczny w tej prężnej galerii sztuki, prace swe zaprezentowało 13 artystów z Barczewa i okolic. Nie brakowało wśród nich artystów od dawna związanych z barczewską „Synagogą”, jak i takich, którzy prezentowali się tu po raz pierwszy. Byli to: Janina Szneider (Barczewo, tkactwo), Leontyna Sawicka (Barczewo, tkactwo, koronkarstwo), Ewa Sawicka-Hopfer (Olsztyn, haft, koronkarstwo), Elżbieta Lis (Biskupiec, haft), Teresa Trzcińska (Stary Gieląd, haft), Regina Chmielewska (Sorkwity, haft, koronkarstwo), Anna Filipczyk (Stary Gieląd, haft), Olga Wróblewska (Tejstymy, haft), Wiesława Zdaniuk (Barczewo, koronkarstwo), Józef Borys (Olsztyn, ceramika), Ryszard Pietrzak (Barczewko, rzeźba, stolarstwo artystyczne, galanteria drewniana), Jerzy Markuszewski (Barczewko, rzeźba), Jadwiga Osiak (Barczewo, haft).

Wystawa rozpoczęła się od występu chóru SSK „Pojezierza”. Pięknie zabrzmiały warmińskie pieśni ludowe śpiewane w oryginalnej, dziś już na co dzień niespotykanej, warmińskiej gwarze. Wesołe i skoczne zrobiły wrażenie na licznie zgromadzonej publiczności i ożywiły nastrój. Jeszcze lepiej jednak zabrzmiały przygotowane przez chór hymny religijne. Chór przygotowuje się właśnie do przeglądu pieśni warmińskiej, który odbędzie się za tydzień w Stawigudzie.

Miłym dodatkiem do kolejnej świetnie zorganizowanej przez „Synagogę” wystawy był poczęstunek przygotowany dla wszystkich licznie zgromadzonych widzów. Oby więcej takich inicjatyw!

Wystawa "Kapliczki warmińskie" - reportaż

Image
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Dnia 20 kwietnia 2005 roku na zamku w Lidzbarku Warmińskim - dawnej stolicy Warmii, odbyła się wystawa poświęcona kapliczkom warmińskim. Organizatorem wystawy było Muzeum Warmińsko-Mazurskie, oraz Centrum Kultury Prus Wschodnich. Cieszy niezmiernie fakt, że coraz częściej dostrzec można przejawy zainteresowania i troski o kapliczki wśród mieszkańców naszego regionu. Kapliczki przydrożne są bowiem najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego Warmii.

Ukazał to znakomicie Mirosław "Micia" Bojenko - autor wystawy. Jest to niewątpliwie jeden z najlepszych współczesnych fotografów. Zwany "łapaczem chmur" - od przepięknych zdjęć warmińskiego nieba, w których się specjalizuje - tym razem za cel wziął przydrożne kapliczki. Na zdjęciach ujrzeliśmy zatem ich unikatowe piękno, a zarazem piękno Warmii. Mogliśmy poznać kapliczki w całym bogactwie form architektonicznych - od barokowych, przez neoklasycystyczne, aż po neogotyckie kapliczki z końca XIX i początków XX wieku. Wystawie towarzyszyły także przechowywane przez lidzbarskie muzeum oryginalne drewniane figury, które stały niegdyś w kapliczkach - dziś bowiem są to zwykle jedynie kopie niezwykle cennych, a przez to padających łupem złodziei oryginałów.

O ile same zdjęcia prezentowane na wystawie były na najwyższym poziomie, o tyle sporo do życzenia można mieć w stosunku do merytorycznego opracowania całości materiału, którego dokonał Adam Brosch. Opisy poszczególnych kapliczek, jak i "rys historyczny" wydany w towarzyszącym wystawie katalogu, zawierał poważne błędy merytoryczne, oraz niedociągnięcia. I tak charakterystyczne dla gotyckiej i neogotyckiej architektury elementy wieńczące budowle, które autor nazwał "wieżyczkami", noszą w fachowej literaturze miano "sterczyn". Nigdy też, przynajmniej na Warmii, kapliczki przydrożne nie były wieńczone "hełmami", lecz najczęściej zwykłymi, jedno-, dwu-, lub wielospadowymi daszkami. Autor popełnił również błąd pisząc, że najstarsze z zachowanych warmińskich kapliczek pochodzą z początków XVIII stulecia, gdy tymczasem sam w innym miejscu podał, że najstarszymi kapliczkami są obiekty z Dobrąga (1601 rok), oraz Barczewa (1607 rok), a więc z początków XVII wieku! Także wymieniając najstarsze kapliczki z XVIII stulecia w porządku chronologicznym, pominął autor kapliczkę z Lutrów, z roku 1722.

Pomimo tych, w sumie nie aż tak rażących błędów, wystawę należy ocenić bardzo wysoko i cieszyć się, że tego typu inicjatywy uwrażliwiają nas na piękno własnego regionu, pozwalają dostrzec tożsamość kulturową warmińskiej ziemi i to, co wyróżnia ją w skali całego kraju.

Jubileusz parafii Nowe Kawkowo

 

Jubileusz parafii Nowe Kawkowo

W roku 2005 obchodzimy uroczysty jubileusz powstania parafii w Nowym Kawkowie. Już na początku roku z tej okazji miały miejsce ważne uroczystości. 6 stycznia obchody zainaugurował mszą świętą ks. biskup Jacek Jezierski. Msza odbyła się równo 625 lat po założeniu parafii. W dniach 15-16 stycznia obyła się impreza kulturalno-rozrywkowa Zimowa Kawkowiada. 20 marca ks. dr Jacek Wojtkowski wygłosił wykład pt: "Dzieje parafii ąw. Jana Apostoła w Nowym Kawkowie", natomiast o lokacji i aktach lokacyjnych wsi Nowe i Stare Kawkowo opowiadał ks. prof. Alojzy Szorc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wykład ten, dzięki ks. prof. A. Szorcowi, oraz ks. Ryszardowi Andrukiewiczowi dostępny jest w naszej Czytelni. Obydwa spotkania odbyły się w sali Domu Rekolekcyjnego "Zacheusz" w Nowym Kawkowie. W tym samym Domu Rekolekcyjnym w dniu 8 maja miał miejsce wykład dra Jana Chłosty - tegorocznego laureata Nagrody im. Ignacego Krasickiego. Temat wykładu: "Niezwykłość Warmii w kulturze polskiej". Jest on dostępny, dzięki uprzejmości Autora i pomocy ks. Ryszarda Andrukiewicza, w naszej Czytelni.

Natomiast 19 czerwca 2005 roku o godzinie 12 w kościele w Nowym Kawkowie odbędzie się wykład mgr Iwony Liżewskiej - konserwatora zabytków. Tematem wystąpienia będzie kościół parafialny w Nowym Kawkowie i jego wyposażenie.

A oto nadchodzące imprezy związane z obchodami jubileuszu parafii w Nowym Kawkowie:

 - 21 maja - festyn majowy
- 1 czerwca - festyn rodzinny
- 1 lipca - rozpoczęcie głównych uroczystości. Zjazd absolwentów szkoły w Nowym Kawkowie sprzed 1946 roku:

 - godz. 15:00 - msza św. w jęz. niemieckim
- godz. 16:00 - otwarcie wystawy o parafii Nowe Kawkowo (czynna do końca wakacji)
- godz. 16:30 - spotkanie koleżeńskie z poczęstunkiem

- 2 lipca - zjazd absolwentów szkoły od 1946 roku:

- godz. 11:00 - msza św. absolwentów
- godz. 12:00 - spotkanie koleżeńskie w szkole, zwiedzanie wystawy i posiłek
- godz. 18:00 - festyn w Starym Kawkowie

- 3 lipca - dalszy ciąg obchodów

- godz. 12:00 - msza św. odpustowa pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, Kapituły Warmińskiej i zaproszonych gości
- godz. 14:00 - rodzinne spotkanie Kawkowian na placu przy domu rekolekcyjnym; wystawa miejscowej twórczości
- godz. 17:00 - nieszpory warmińskie

- 6-7 sierpnia - Letnia Kawkowiada
- 11 września - tradycyjna pielgrzymka warmińska z łosierą do Gietrzwałdu
- 25 września - Dożynki wiejskie (msza św. godz. 11:00, godz. 13:00 - festyn dożynkowy)
- 27 grudnia - zakończenie roku jubileuszowego w dzień odpustu św. Jana Apostoła

Oprócz wymienionych imprez obchody jubileuszowe parafii Nowe Kawkowo odbęda się także liczne wykłady naukowe. Planowane są także publikacje nt. historii parafii i dziedzictwa kulturowego regionu. Przy okazji w/w imprez gromadzone będa także fundusze na renowację zabytków ze szczególnym uwzględnieniem kościoła, w którym niedawno odkryto oryginalne gotyckie freski.

 Zjazd Absolwentów: informacje i zgłoszenia - Teresa Banasiak, tel. 0695-603-771, lub (0-89)512-85-66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Koszt uczestnictwa w zjeździe wynosi min. 20 zł. Pienišdze nalezy wpłacac na konto:
Społeczny Komitet Obchodów 625-lecia Parafii Nowe Kawkowo, oraz wsi Stare i Nowe Kawkowo, Stare Kawkowo 17, 11-042 Jonkowo. Konto: WBS Jonkowo 95 8857 0002 3001 0000 5177 0001

Przewodniczący komitetu: Bogdan Sobota, tel. (0-89) 512 86 61, tel. kom. 0695-606-273
V-ce przewodniczący: ks. Ryszard Andrukiewicz, Nowe Kawkowo 29, 11-042 Jonkowo, tel. (0-89) 512-85-45, tel. kom. 0602-667-695, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Dni Dobrego Miasta

Dobre Miasto zaprasza wszystkich chętnych na cykliczną imprezę "Dni Dobrego Miasta", która odbędzie się w dniach 2-10.07.2005r.

Kalendarium imprezy

06.07.2005r. (środa) pod nazwą: „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur”

 • g. 19.00 - Koncert muzyki kameralnej „Pro Musica Antiqua” – miejsce koncertu: Bazylika Mniejsza w Dobrym Mieście

07.07.2005r. (czwartek)

 • g. 16.00 – Pokaz „Bractwa Rycerskiego Ziemi Gnieźnieńskiej”
   „Ranczo w Dolinie” ul. Łużycka 44 - zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy przy wielkim ognisku (można wziąć kiełbaski ze sobą) i muzyce celtyckiej. Oprócz rzucania podkową i przejazdów wierzchem, wieczorem około 22.00 odbędzie się przejazd bryczek z pochodniami ulicami miasta.

08.07.2005r. (piątek) – „Dzień Sportu”

 • g. 11.00 – Strzelnica, Przychodnia ul. Olsztyńska, zapraszamy wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności w celowaniu do tarczy - wstęp bezpłatny
 • g. 14.00- Mini Motocross - teren pod lasem (Sahara), ul.Garnizonowa, Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w pokazie jazdy „motocrossowców” oraz obejrzenie ich strojów do jazdy, wysłuchania krótkiej historii o początkach drogi do pierwszych osiągniętych sukcesów  a także istnieje możliwość przejazdu z właścicielem motoru.
 • g.16.00 – Pokazy: jazdy konnej – woltyżerki, możliwość wypróbowania własnych umiejętności
 • g.17.00 -  Paintball – strzelanie do baloników z kulek z farbą
 • g.17.30 – Pokaz karate – krótkie przedstawienie podstawowych chwytów, prezentacje reżyserowane”, możliwość włączenia się do wspólnej zabawy - Park Przyjaciół Kultury, ul.Zwycięstwa
 • g.16.00 – Uroczyste otwarcie strzelnicy - Przychodnia, ul. Olsztyńska
 • g.19.00 – Koncert zespołu „Cocktail” z Elbląga Park Przyjaciół Kultury, ul.Zwycięstwa

09.07.2005r. (sobota) –„Dobromiejski Jarmark

 • g. 16.00- Park Przyjaciół Kultury, ul. Zwycięstwa - przewidziane stoiska  szkółek leśnych, artystów ludowych, naszych przedsiębiorców a także działkowców
 • g. 19.00- Prezentacje artystyczne
               - rozstrzygnięcie konkursu „To się opłaca”
               - Cygański Zespół „Baro drom” z Olsztyna
               - Zespół „Kowalski” z Gdańska


10.07.2005r. (niedziela) – Urodziny Wieży Ciśnień

 • g. 16.00- ul. Gdańska