• Dziedzictwo kultury i przyrody
    Dziedzictwo kultury i przyrody
  • Usługi turystyczne
    Usługi turystyczne
  • Turystyka aktywna
    Turystyka aktywna
  • Kultura
    Kultura
  • Sztuka
    Sztuka
  • Warmiński styl
    Warmiński styl
  • Przewodnik po Warmii
    Przewodnik po Warmii

Architektura mieszkalna - Gmina Dywity

Bukwałd

Chałupa wiejska nr 36 Wybudowana w pierwszej połowie XIX w. Ściany z zaprawy glinianej. Dach dwuspadowy, początkowo słomiany, w 1980 r. pokrycie zmieniono na eternit. Otynkowano również ściany. Szczyty odeskowane.

Share