Bałtowie i ich relacje z Polską

  • Drukuj

Omówienie artykułu Jana Powierskiego

Jan Powierski był profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, uważanym za twórcę gdańskiego środowiska mediewistycznego. Artykuł Bałtowie i ich relacje z Polską do końca XII wieku (na tle stosunków w strefie bałtyckiej) powstawał w latach 1998/99, a więc tuż przed śmiercią Profesora. Nie został ukończony. Prezentowane tu omówienie artykułu autorstwa Szymona Dreja było prezentowane podczas sesji naukowej Seminarium Prussicorum w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.