• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Przewodnik po Warmii - aplikacja mobilna

Warmia, Warmija, ziemia czerwona. Kraina historyczna z bogatą przeszłością i tradycjami.  Kolebka kultury naszego regionu. Niezapomniane, niepowtarzalne krajobrazy, unikatowe walory przyrodnicze.

Warmia to tereny o długiej i bogatej historii, obszar, na którym żyło wiele narodowości, gdzie przeplatały się języki, kultura, obyczaje. Krajobraz historyczny Warmii wyróżnia się na tle krajobrazów pozostałych regionów Polski.

Dziedzictwo kulturowe Warmii, tak wyjątkowo piękne i różnorodne, należy dokumentować, popularyzować i wykorzystywać jako atut naszego regionu. Dla realizacji właśnie tych celów powstało Stowarzyszenie "Dom Warmiński". Każdy dom ma w sobie historyczny i kulturowy charakter. "Dom Warmiński" zakotwiczony jest w przestrzeni, w której szczególne znaczenie mają losy historyczne. Tą przestrzeń chcemy wspólnie odkrywać, wzmacniać, pielęgnować, a w szczególności promować.

Przewodnik po Warmii - przykładowy ekran aplikacji

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" współpracując z gminami leżącymi na terenie Warmii, przystąpiło do realizacji projektu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn. "Mobilny przewodnik po Warmii". Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Aplikacja na urządzenia mobilne będzie swoistym przewodnikiem w czasie i przestrzeni po obszarze i historii Warmii. Połączenie w jednym miejscu aspektów geograficznych, historycznych i kulturowych to nowa jakość z punktu widzenia informacji turystycznej, daje możliwość sprawdzenia, co w danym miejscu nie tylko będzie się działo w najbliższym czasie, ale również co zdarzyło się kilkadziesiąt, czy kilkaset lat wcześniej. Dodatkowy atut, to możliwość uzupełnienia tych informacji opisami znanych ludzi, którzy brali udział w wydarzeniach historycznych, zdjęciami starymi i aktualnymi tych miejsc.

Aplikacja swoim zakresem obejmować będzie następujące moduły zintegrowane z mapą i nawigacją:

- WYDARZENIA HISTORYCZNE

- POSTACIE HISTORYCZNE

- CIEKAWE MIEJSCA

- AKTYWNY WYPOCZYNEK

- USŁUGI I HANDEL

- IMPREZY ZORGANIZOWANE

Już w sierpniu br. "Przewodnik po Warmii" będzie można nieodpłatnie pobrać na urządzenia mobilne za pomocą QR- kodu, który jednoznacznie będzie identyfikował aplikację i służył do jej promocji.

Wszystkie osoby zainteresowane Warmią ze względów historycznych i turystycznych zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Stowarzyszenia i zapoznawania się  z informacjami dotyczącymi powstającego przewodnika.

Share