• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2017

Kapituła tytułu "Przyjaciel Warmii", która obradowała we wrześniu 2018 r., na swym posiedzeniu zapoznała się z nadesłanymi zgłoszeniami kandydatur i po wnikliwej analizie postanowiła uhonorować: Wojciecha Śrutkowskiego, Gabrielę Teofilak i Mirosława Teofilak, Andrzeja Pilskiego, Małgorzatę Jackiewicz – Garniec, Wojciecha Jaroszka, Anastazję Fietisową, Wojciecha Zendrowskiego.
 
Sylwetki wyróżnionych:
 
Wojciech Śrutkowski – mieszkaniec Olsztyna, były dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, obecnie prowadzi wydawnictwo WERS. Dzięki jego inicjatywie od 1998 roku ukazuje się Kalendarz Olsztyński, w którym zawarte są bogate dzieje Olsztyna i Warmii. W jego wydawnictwie ukazało się dotychczas 105 tytułów książkowych promujących Warmię i Mazury.

Gabriela Teofilak i Mirosław Teofilak - osoby bardzo zasłużone dla kultury Dobrego Miasta oraz regionu Warmii i Mazur. Związani zawodowo i społecznie z Dobrym Miastem od 1990 roku. Animatorzy kultury, stale obecni w życiu miasta. Członkowie Stowarzyszenia „Świąteczna Kapela”, które we współpracy m.in. z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek zorganizowało wiele koncertów. Członkowie Kapeli mieli szczęście śpiewać z Krystyną Prońko, Sławą Przybylską i Czerwonym Tulipanem.

Andrzej Pilski – fromborski astronom, emerytowany pracownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ceniony specjalista w dziedzinie meteorytów. Obecnie starszy instruktor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Redaktor naczelny i tłumacz tekstów kwartalnika Meteoryt, które ukazuje się od 1992 roku.
 
Małgorzata Jackiewicz - Garniec – od 2015 roku kierownik Muzeum na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim (Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Autorka wielu artykułów i audycji radiowych na temat zabytków i dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspólnie z Mirosławem Garncem książek pt.”Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” i „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach”.
 
Wojciech Jaroszek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Mocno zaangażowany w szereg przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. Członek Towarzystwa Miłośników Braniewa, które zajmuje się propagowaniem historii miasta i regionu. Prowadzi akcję ochrony przed zniszczeniem ocalałych po II wojnie światowej zabytków w Braniewie. Pomaga w gromadzeniu historycznej dokumentacji fotograficznej miasta.
 
Anastazja Fietisowa – urodzona w Brześciu na Białorusi. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i Eksperymentalną Uczelnię Plastyczną prof. Eugeniusza Rosenbluma. Od 1996 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym. Od 2000 roku związana w Polską. Wędrując po kraju maluje portrety polskich miast i panoramy. W 2016 roku przyjechała na Warmię. Zwieńczeniem jej rezydencji w Lidzbarku Warmińskim była wystawa „Bajkowa Warmia” prezentowana w lidzbarskim zamku oraz  wystawa portretów  „Warmińskie spotkania”  prezentowana w Oranżerii Kultury - Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.
 
Wojciech Zendrowski – miłośnik historii, regionalista, autor wielu książek i publikacji o Barczewie i Warmii, w których zachęca do pogłębiania wiedzy o historii, ludziach i zabytkach regionu. Pomysłodawca utworzenia kapituły nagrody „Barczewianin Roku”. Publikuje artykuły historyczne w „Wiadomościach Barczewskich”.

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2015

Profesor Zbigniew Puchajda – obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a także Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył  w międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Wydał 6 monografii i ponad 250 artykułów naukowych. Propagując wiedzę o Warmii i Mazurach, szczególną kwestią dla Profesora były działania zmierzające do wydania nowej, uzupełnionej edycji Słownika Biograficznego Warmii Mazur i Powiśla autorstwa Tadeusza Orackiego.

Zespół regionalny Węgojska Strużka – powstał w 2005 r. z inicjatywy Pani Teresy Kacperskiej. Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie, inscenizacje obrzędów i tradycji. Do zespołu należy 20 osób w wieku od 6 do 57 lat.

Dr Edmund Kurowski – dokumentalista historii i dziejów Fromborka. Autor Monografii Fromborka wydanej w 2000 r. Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Autor wielu artykułów dotyczących Fromborka

Jerzy Szczudlik – pisarz, dramaturg i poeta mieszkający i tworzący w warmińskim Łupstychu w gminie Gietrzwałd. Autor zbiorów opowiadań powieści i dramatów, a także wierszy, tekstów piosenek, bajek dla dzieci.

Wspaniały Teatr bez Nazwy – od ponad 20 lat dostarcza wzruszeń mieszkańcom gminy Gietrzwałd, Warmiakom z innych okolic, a także gościom spoza Warmii. W 1993 r utworzyła go grupa  mieszkańców gminy Gietrzwałd, którym zależało na tym, by ich miłość do sztuki znalazła swój upust na teatralnej scenie.

Andrzej Fabisiak – reżyser, pedagog, animator kultury, felietonista. Dyrektor Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Związany z Teatrem im. Stefana Jaracza. Był inicjatorem i dyrektorem zapoczątkowanych w 1993 r. Olsztyńskich Spotkań Teatralnych. Od kilku lat współtworzy inscenizację „Bitwy pod Grunwaldem”.

Tomasz Chwietkiewicz – Pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa, stowarzyszenia zajmującego się od prawie 40 lat ochroną zabytków Braniewa oraz przybliżaniem i propagowaniem bogatej historii i kultury Braniewa. Jest inicjatorem wielu imprez i działań edukacyjno-kulturalnych w Braniewie. Wykładowca w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”, które przybliżają nieznane wydarzenie historyczne dotyczące Braniewa i Warmii.

Danuta Zielonka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, odbywającego się od 15 lat.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - Stowarzyszenie działa od 1994 roku, powołane na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagujące wśród lokalnej społeczności model aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowanie tradycji, rozpowszechnianie wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych postaciach, zabytkach, pamiątkach z nią związanych. 

Laureaci

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Warmii"

Przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu.

Laureaci:

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2015" zostali uhonorowani:

 • profesor Zbigniew Puchajda
 • Zespół regionalny Węgojska Strużka
 • dr Edmund Kurowski 
 • Jerzy Szczudlik 
 • Wspaniały Teatr bez Nazwy 
 • Andrzej Fabisiak 
 • Tomasz Chwietkiewicz 
 • Danuta Zielonka 
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2014" zostali uhonorowani:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej
 • Zespół Ludowy ORNECIANIE
 • Anna Rok
 • Prof. Janusz Jasiński
 • śp. Ks. Andrzej Krużycki
 • Andrzej Waszczuk
 • Janusz Moskal
 • Andrzej Zieliński

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2013" zostali uhonorowani:

 • Kapela Rogóżanie
 • Jacek Iwulski
 • Lech Jan Nitkowski
 • Józef Mika
 • Maciej Zbigniew Ciborowski
 • Folklorystyczny zespół śpiewaczy Reszelanie
 • Ksiądz Prałat dr Jacek Wojtkowski
 • Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
 • Ksiądz Prałat mgr Leszek Galica

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2012" zostali uhonorowani:

 • Zespół Ludowy Kiwitczanki
 • Józef Zysk
 • Jagoda Jadwiga Semków

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2011" zostali uhonorowani:

 • Sławomir Skowronek
 • Janusz Filipkowski
 • Ks. prałat mgr Tadeusz Graniczka
 • Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2010" zostali uhonorowani:

 • Georg Schirmbeck
 • Manfred Hugo
 • Hermann Bröring
 • Bernhard Fecke
 • Franz Josef Sievers
 • Zygmunt Suchenek

W poprzednich latach Statuetką "Przyjaciel Warmii" zostali uhonorowani:

 • prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Pan Władysław Ogrodziński, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • Pan Adam Sieprzutowski

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)

Andrzej Zieliński

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął podczas lat młodzieńczych jako pracownik cywilny w wojsku, gdzie kształcił się pod okiem płk Zdzisława Walczaka, który prowadził szkółkę dla początkujących malarzy. To właśnie tam Pan Zieliński odkrył w sobie zdolności plastyczne i malarskie. W roku 1976 r. utworzył  Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, które skupiało w swoich szeregach braniewskich artystów i malarzy.
Jest współorganizatorem braniewskich plenerów malarskich, na które zjeżdżali się artyści z całej Polski. Pan Andrzej specjalizuje się w obrazach olejnych i akwarelach  chętnie uwieczniając na nich piękno Ziemi Warmińskiej, jej przeurocze pejzaże, jak też obiekty architektury, szczególnie obiekty Fromborka i Braniewa.  W trakcie swojej długoletniej pracy artysta stworzył bardzo wiele prac malarskich eksponowanych na wystawach w kraju i za granicą. Jego prace zostały wykorzystanie przy tworzeniu albumu „Zabytki powiatu braniewskiego w akwarelach” powstałego z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Braniewie i Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Artysta jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym na terenie Powiatu Braniewskiego. Jako członek Klubu Turystycznego PTTK „Figa” w Braniewie oraz Towarzystwa Miłośników Braniewa artysta zajmuje się m.in. budzeniem umiłowania Braniewa, potrzebą ochrony zabytków tego miasta, przybliżaniem mieszkańcom bogatych wartości historycznych i kulturowych, ochroną przed zniszczeniem braniewskich zabytków ocalałych po II wojnie światowej, popularyzacją wartości krajoznawczych, kulturowych i niezwykle bogatej historii Braniewa i regionu.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)

Kapela Rogóżanie
Kapela powstała we wsi Rogóż w Gminie Lidzbark Warmiński w sierpniu 1991 roku. Tworzy ją 13 osób, które w ludowych strojach warmińskich wykonują pieśni ludowe i biesiadne, a ich występom towarzyszą m. in. akordeon, trąbka, bęben czy diabelskie skrzypce charakterystyczne dla regionu warmińskiego. Kapela Rogóżanie uczestniczy w różnego rodzaju festynach, dożynkach gminnych i powiatowych oraz w targach rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze miejsce. Dodatkowo Kapela Rogóżanie reprezentuje region warmiński na przeglądach międzynarodowych, m. in. w Szwecji, Niemczech i Holandii.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)

Sylwetki laureatów (2012)

Zespół Ludowy Kiwitczanki powstał 15 lipca 1982 roku. Jest to zespół wielopokoleniowy. W swoim repertuarze ma przede wszystkim pieśni warmińskie. Piękno Warmii i jej bogate tradycje zespół promuje na różnego rodzaju festynach, konkursach, przeglądach. To dzięki działalności zespołu folklor i zwyczaje warmińskie są żywe wśród naszej społeczności i jako dziedzictwo są przekazywane młodemu pokoleniu. W swojej 30 – letniej już działalności zespół był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznanie Zespołowi Kiwitczanki tytułu „Przyjaciel Warmii” jest wyrazem uhonorowania i podziękowania za dotychczasową działalność.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów (2012)