• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Przyjaciel Warmii 2017

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do tytułu Przyjaciel Warmii roku 2017.

Cyklicznie od 2006 r. Kapituła, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia "Dom Warmiński", przyznaje ten zaszczytny tytuł i wręcza statuetkę Copernicusa osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje i instytucje. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31.03.2018 r.

Zapraszamy do udziału w inicjatywie

Dokumenty do pobrania:

Przyjaciel Warmii 2016

Kapituła tytułu "Przyjaciel Warmii", która obradowała w sierpniu br. na swym posiedzeniu zapoznała się z nadesłanymi zgłoszeniami kandydatur i po wnikliwej analizie postanowiła uhonorować:

 • dr Jerzego Sikorskiego
 • Państwa Dobromirę i Zygmunta Czarneckich
 • Joannę Posoch
 • Mirosława Bojenko
 • Małgorzatę Ofierską
 • Towarzystwo Miłośników Braniewa

Przedstawiamy sylwetki wyróżnionych tytułem Przyjaciel Warmii 2016 r.

Czytaj więcej: Przyjaciel Warmii 2016

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" 2015

Profesor Zbigniew Puchajda – obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a także Przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył  w międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej. Wydał 6 monografii i ponad 250 artykułów naukowych. Propagując wiedzę o Warmii i Mazurach, szczególną kwestią dla Profesora były działania zmierzające do wydania nowej, uzupełnionej edycji Słownika Biograficznego Warmii Mazur i Powiśla autorstwa Tadeusza Orackiego.

Zespół regionalny Węgojska Strużka – powstał w 2005 r. z inicjatywy Pani Teresy Kacperskiej. Repertuar zespołu to piosenki warmińskie, biesiadne, partyzanckie i kościelne, ale także gadki warmińskie, inscenizacje obrzędów i tradycji. Do zespołu należy 20 osób w wieku od 6 do 57 lat.

Dr Edmund Kurowski – dokumentalista historii i dziejów Fromborka. Autor Monografii Fromborka wydanej w 2000 r. Historyk z wykształcenia i zamiłowania. Autor wielu artykułów dotyczących Fromborka

Jerzy Szczudlik – pisarz, dramaturg i poeta mieszkający i tworzący w warmińskim Łupstychu w gminie Gietrzwałd. Autor zbiorów opowiadań powieści i dramatów, a także wierszy, tekstów piosenek, bajek dla dzieci.

Wspaniały Teatr bez Nazwy – od ponad 20 lat dostarcza wzruszeń mieszkańcom gminy Gietrzwałd, Warmiakom z innych okolic, a także gościom spoza Warmii. W 1993 r utworzyła go grupa  mieszkańców gminy Gietrzwałd, którym zależało na tym, by ich miłość do sztuki znalazła swój upust na teatralnej scenie.

Andrzej Fabisiak – reżyser, pedagog, animator kultury, felietonista. Dyrektor Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Związany z Teatrem im. Stefana Jaracza. Był inicjatorem i dyrektorem zapoczątkowanych w 1993 r. Olsztyńskich Spotkań Teatralnych. Od kilku lat współtworzy inscenizację „Bitwy pod Grunwaldem”.

Tomasz Chwietkiewicz – Pełni funkcję Członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa, stowarzyszenia zajmującego się od prawie 40 lat ochroną zabytków Braniewa oraz przybliżaniem i propagowaniem bogatej historii i kultury Braniewa. Jest inicjatorem wielu imprez i działań edukacyjno-kulturalnych w Braniewie. Wykładowca w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”, które przybliżają nieznane wydarzenie historyczne dotyczące Braniewa i Warmii.

Danuta Zielonka – Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, odbywającego się od 15 lat.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej - Stowarzyszenie działa od 1994 roku, powołane na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagujące wśród lokalnej społeczności model aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowanie tradycji, rozpowszechnianie wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych postaciach, zabytkach, pamiątkach z nią związanych. 

Laureaci

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Warmii"

Przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu.

Laureaci:

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2015" zostali uhonorowani:

 • profesor Zbigniew Puchajda
 • Zespół regionalny Węgojska Strużka
 • dr Edmund Kurowski 
 • Jerzy Szczudlik 
 • Wspaniały Teatr bez Nazwy 
 • Andrzej Fabisiak 
 • Tomasz Chwietkiewicz 
 • Danuta Zielonka 
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2014" zostali uhonorowani:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej
 • Zespół Ludowy ORNECIANIE
 • Anna Rok
 • Prof. Janusz Jasiński
 • śp. Ks. Andrzej Krużycki
 • Andrzej Waszczuk
 • Janusz Moskal
 • Andrzej Zieliński

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2013" zostali uhonorowani:

 • Kapela Rogóżanie
 • Jacek Iwulski
 • Lech Jan Nitkowski
 • Józef Mika
 • Maciej Zbigniew Ciborowski
 • Folklorystyczny zespół śpiewaczy Reszelanie
 • Ksiądz Prałat dr Jacek Wojtkowski
 • Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
 • Ksiądz Prałat mgr Leszek Galica

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2012" zostali uhonorowani:

 • Zespół Ludowy Kiwitczanki
 • Józef Zysk
 • Jagoda Jadwiga Semków

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2011" zostali uhonorowani:

 • Sławomir Skowronek
 • Janusz Filipkowski
 • Ks. prałat mgr Tadeusz Graniczka
 • Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Statuetką "Przyjaciel Warmii 2010" zostali uhonorowani:

 • Georg Schirmbeck
 • Manfred Hugo
 • Hermann Bröring
 • Bernhard Fecke
 • Franz Josef Sievers
 • Zygmunt Suchenek

W poprzednich latach Statuetką "Przyjaciel Warmii" zostali uhonorowani:

 • prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Pan Władysław Ogrodziński, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc
 • Pan Adam Sieprzutowski

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)

Andrzej Zieliński

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął podczas lat młodzieńczych jako pracownik cywilny w wojsku, gdzie kształcił się pod okiem płk Zdzisława Walczaka, który prowadził szkółkę dla początkujących malarzy. To właśnie tam Pan Zieliński odkrył w sobie zdolności plastyczne i malarskie. W roku 1976 r. utworzył  Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, które skupiało w swoich szeregach braniewskich artystów i malarzy.
Jest współorganizatorem braniewskich plenerów malarskich, na które zjeżdżali się artyści z całej Polski. Pan Andrzej specjalizuje się w obrazach olejnych i akwarelach  chętnie uwieczniając na nich piękno Ziemi Warmińskiej, jej przeurocze pejzaże, jak też obiekty architektury, szczególnie obiekty Fromborka i Braniewa.  W trakcie swojej długoletniej pracy artysta stworzył bardzo wiele prac malarskich eksponowanych na wystawach w kraju i za granicą. Jego prace zostały wykorzystanie przy tworzeniu albumu „Zabytki powiatu braniewskiego w akwarelach” powstałego z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Braniewie i Stowarzyszenia „Dom Warmiński”. Artysta jest zaangażowany w wiele przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym na terenie Powiatu Braniewskiego. Jako członek Klubu Turystycznego PTTK „Figa” w Braniewie oraz Towarzystwa Miłośników Braniewa artysta zajmuje się m.in. budzeniem umiłowania Braniewa, potrzebą ochrony zabytków tego miasta, przybliżaniem mieszkańcom bogatych wartości historycznych i kulturowych, ochroną przed zniszczeniem braniewskich zabytków ocalałych po II wojnie światowej, popularyzacją wartości krajoznawczych, kulturowych i niezwykle bogatej historii Braniewa i regionu.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2014)

Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)

Kapela Rogóżanie
Kapela powstała we wsi Rogóż w Gminie Lidzbark Warmiński w sierpniu 1991 roku. Tworzy ją 13 osób, które w ludowych strojach warmińskich wykonują pieśni ludowe i biesiadne, a ich występom towarzyszą m. in. akordeon, trąbka, bęben czy diabelskie skrzypce charakterystyczne dla regionu warmińskiego. Kapela Rogóżanie uczestniczy w różnego rodzaju festynach, dożynkach gminnych i powiatowych oraz w targach rolniczych. Bierze udział w konkursach, przeglądach wojewódzkich oraz ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. W Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Suchaczu w roku 2012 zajęła pierwsze miejsce. Dodatkowo Kapela Rogóżanie reprezentuje region warmiński na przeglądach międzynarodowych, m. in. w Szwecji, Niemczech i Holandii.

Czytaj więcej: Sylwetki laureatów konkursu "Przyjaciel Warmii" (2013)