• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Szkolenie IPS "Finanse w organizacjach pozarządowych"

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Lidzbarku Warmińskim zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie o tematyce „Finanse w organizacjach pozarządowych - działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarcza”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 – 21 kwietnia 2013 (sobota – niedziela) w siedzibie IPS w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Wierzbickiego 3B. Rekrutacja trwa do 16 kwietnia 2013.

Czytaj więcej: Szkolenie IPS "Finanse w organizacjach pozarządowych"

Wystawa "Artyści z kręgu szkoły wileńskiej XIX/XX"

Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim (Zamek Biskupów Warmińskich). Wernisaż 03.03.2013r.godz.10.30. Komisarz wystawy Grażyna Prusińska.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur. Wystawa Artyści z kręgu szkoły wileńskiej XIX/XX

Przez ostatnie dwudziestolecie Kaziuków – Wilniuków w Lidzbarku Warmińskim jednym z jej punktów programowych była prezentacja na Zamku Biskupów Warmińskich (Muzeum Warmińskie) dorobku artystów wileńskich – plastyków, poetów, fotografików czy też artystów uprawiających piosenkę literacką. Przewinęła się potężna plejada współczesnych wileńskich artystów.

Zainspirowałem kierowniczkę Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Warmii i Mazur, Grażynę Prusińską o zaprezentowanie  prac artystów wileńskich, które Muzeum posiada. Zapowiada się wielkie święto, okazuje się bowiem, że mamy całkiem niezłą ich kolekcję, co więcej są to dzieła malarzy w większości związanych mniej więcej od 1920 roku z  Wileńskim Towarzystwem Plastyków, które po 1931 roku się podzieliło na inne grupy.

Profesor Stanisław Lorentz (profesor USB 1929 – 1935, wykładał konserwację i ochronę zabytków, Honorowy Obywatel Lidzbarka Warmińskiego) …Pisząc o odrodzeniu życia kulturalnego w Wilnie na pierwszym miejscu wymieniłem teatr, instytucję szeroko oddziaływującą na społeczeństwo. Ale równolegle wymienić należy wielką indywidualność – Ferdynanda Ruszczyca, bo tak wielką odegrał rolę w odrodzeniu życia kulturalnego i artystycznego w Wilnie (Słowo wstępne. Wileńskie środowisko artystyczne 1919 – 1945. Olsztyn 1989r).

Czytaj więcej: Wystawa "Artyści z kręgu szkoły wileńskiej XIX/XX"

Konkurs "Drugie życie roweru"

Na bazie elementów starego roweru zbuduj pojazd wykorzystując przy tym materiały codziennego użytku.

Kto z nas nie pamięta Składaka "WIGRY" czy popularnie zwanej "UKRAINY"? Te i wiele innych rowerów po długich latach wiernej służby ląduje w zakamarkach naszych garaży czy piwnic.

W naszym konkursie możecie podarować im drugie życie i sprawić, że znów będą podziwiane!

Drugie życie roweruDrugie życie roweru

Na bazie elementów starego roweru zbuduj pojazd wykorzystując przy tym zużyte materiały codziennego użytku. Do budowy można wykorzystać elementy pochodzące z rowerów, cały rower lub kilka rowerów na raz - granicą jest wyobraźnia uczestników.

Czytaj więcej: Konkurs "Drugie życie roweru"

Przewodnik - kajakiem po Łynie

Przewodnik - kajakiem po Łynie - okładkaPrzewodnik - kajakiem po Łynie powstał w wyniku realizacji wspólnego projektu Stowarzyszenia Dom Warmiński oraz pięciu samorządów: Powiatu Lidzbarskiego, Gminy Dywity, Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, Gminy Dobre Miasto oraz Gminy Miejskiej Bartoszyce. Projekt „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 roku. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 1,5 mln zł, kwota dofinansowania środkami UE to blisko 1 mln zł.

W przewodniku znajdziemy: mapy szlaku kajakowego, mapki umożliwiające łatwą lokalizację 9 przystani zbudowanych w ramach projektu, opisy i zdjęcia zabytków znajdujących się na trasie. Liczne zdjęcia ukazują piękno Łyny oraz miast i wsi położonych nad jej brzegami.

Bezpłatny Przewodnik - kajakiem po Łynie można pobrać z naszej strony (plik PDF 18 MB). Wersję drukowaną można otrzymać w siedzibie Stowarzyszenia w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 37 (budynek Starostwa Powiatowego).

Przewodnik - kajakiem po Łynie

Czytaj więcej: Przewodnik - kajakiem po Łynie

Przyznano statuetki "Przyjaciel Warmii 2011"

Honorowy Tytuł "Przyjaciel Warmii" przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do gospodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu. W bieżącym roku zostały przyznane Statuetki "Przyjaciel Warmii 2011". Zostali nimi uhonorowani:

 • Sławomir Skowronek
 • Janusz Filipkowski
 • Ks. prałat mgr Tadeusz Graniczka
 • Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku

Na stornie Stowarzyszenia przedstawiamy sylwetki laureatów Statuetki "Przyjaciel Warmii 2011" oraz Statuetki "Przyjaciel Warmii" z lat ubiegłych.

Zakończenie projektu Kajakiem po Warmii - budowa infrastruktury na szlaku Łyny

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” jako Lider projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Lidzbarskim, Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, Gminą Miejską Bartoszyce, Gminą Dobre Miasto, Gminą Dywity, informuje o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia pn.”Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 01.10.2009 r.
Termin rzeczowego zakończenia  realizacji – 31.10.2012 r.
Całkowita wartość inwestycji – 1 505 776,07 zł.
Kwota dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 994 927,38 zł.

W ramach projektu powstało 9 przystani kajakowych wzdłuż rzeki Łyna w miejscowościach Brąswałd, Cerkiewnik, Smolajny, Dobre Miasto (ul. Górna), Łaniewo, Lidzbark Warmiński (ul. Kopernika, ul. Kalinowskiego), Rogóż, Bartoszyce.
Aby zabezpieczyć odpowiednią infrastrukturę związaną z rekreacją wodną przystanie kajakowe wyposażono m.in. w: pomosty pływające z trapem dojściowym, altany drewniane, stojaki na kajaki, miejsca parkingowe, miejsce wyznaczone na ognisko, trawniki, kosze na śmieci, toalety. DWWM

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”