Kalendarz wydarzeń

Konferencja "Warmińskie drogi do niepodległości" 
Piątek, 09 listopad 2018, 10:00
  

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji "Warmińskie drogi do niepodległości", która będzie wspaniałą okazją by przyjrzeć się historii i dziedzictwu kulturowemu Warmii.
 
P R E L E K C J E
Biskupi warmińscy – z miłości do Rzeczypospolitej. Przyczynek do historii - Małgorzata Jackiewicz-Garniec
Polska Warmia - Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
Traktat Wersalski, a sprawa polska na Warmii i Mazurach - Marcin Filipek
 
 
Miejsce Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim (wielki refektarz)

Wróć