Dziedzictwo kultury i przyrody

Atuty Warmii

Warmia jest regionem słabo zindustrializowanym. Może to być postrzegane jako jej słabość. Z drugiej jednak strony fakt ten może też być jej atutem. Dzięki temu bowiem na Warmii, jak nigdzie indziej zachowały się liczne przykłady zarówno dawnego budownictwa – świeckiego, czy sakralnego, jak i dziewicze, nieskażone przemysłem lasy i jeziora z wieloma wspaniałymi pomnikami przyrody, mającymi nawet swoje prawdziwe i legendarne dzieje, jak choćby słynny „Dąb Napoleona” na dawnym grodzisku/cmentarzu ewangelickim w Barkwedzie, gdzie w 1807 roku toczyła się krwawa bitwa z udziałem wojsk napoleońskich.

Programy ratownicze

Aby zachować krajobrazy: przyrodniczy i kulturowy Warmii, które stanowią niewątpliwie ważne dziedzictwo, godne przekazania przyszłym pokoleniom, tworzone są liczne programy ratownicze obiektów zabytkowych, np. program Ratujmy warmińskie kapliczki, opracowany i wdrożony przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie, jak i rezerwaty przyrody, np. rezerwat Las Warmiński, chroniący obszary leśne o dużym stopniu naturalności w okolicach jezior: Ustrych, Galik, Jełguń, Oczko.