Architektura mieszkalna – Gmina Biskupiec

Architektura mieszkalna – Gmina Biskupiec

Biskupiec

Dom przy ul. Niepodległości 3 Wzniesiony na przeł. XIX/XX. Parterowy, murowany i otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Usytuowany kalenicowo, dwutraktowy, w układzie dwuosiowym. Początkowo jako przybudówka gospodarcza budynku starostwa, obecnie przeznaczony na mieszkania. Zabytek. Dom podwójny przy ul. Niepodległości 5/7 Wzniesiony na przeł. XIX/XX,. Murowany i otynkowany, parterowy, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Usytuowany kalenicowo, dwutraktowy, w układzie dziesięcioosiowym. Zabytek.

Dom przy ul. Niepodległości 9 Dom elektryczny wzniesiony na początku XX (1901). Murowany i otynkowany, parterowy, z dachem, krytym dachówką ceramiczną. W części środkowej fasady, niewielki ryzalit z facjatą na wysokości 1. piętra, zwieńczoną sterczynkami. Nad otworami okiennymi podwójny gzyms profilowany z niszami i blendami półkolistymi. Usytuowany kalenicowo, trójtraktowy, w układzie siedmioosiowym. Zabytek.

Kamienica przy pl. Wolności 8 Kamienica, secesyjna, wzniesiona w 1906. Zbudowana w kształcie litery L, w narożniku z ul. Pionierów, tworząca podwójną kamienicę, od ul. Pionierów z nr 5. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa z mansardami na wys. 2. piętra. Dach wielopołaciowy, mansardowy, kryty dachówką ceramiczną. W narożniku trójboczny wykusz, zwieńczony baniastym hełmem z latarnią. Poszczególne kondygnacje rozdzielone gzymsami ozdobnymi profilowanymi. Parter od str. ul. Pionierów – bonikowany. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Warszawskiej 17 Kamieniczka wzniesiona na rzucie kwadratu na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa, z zabudowanym poddaszem mansardowym. Dach mansardowy, czterospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Parter bonikowany, otwory okienne i drzwi zamknięte łukami odcinkowymi. Portal secesyjny. Pod oknami 1. piętra płyciny. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Mazurskie Przedm. 2 Kamieniczka wzniesiona w kon. XIX w. I otynkowana, 1. piętrowa, z zabudowanym poddaszem. Dach dwuspadowy, mansardowy, kryty dachówką ceramiczną. W części środkowej fasady – zdobiona facjatka z mansardami po bokach. Od str. Szczytu – okap dachu tworzy gzyms rozdzielający. Otwory okienne i drzwiowe parteru – zamknięte półkoliście. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Warszawskiej 12 Kamieniczka, pseudoklasycystyczna, wzniesiona na przeł. XIX/XX. Murowana i tynkowana, 1. piętrowa z zabudowanym poddaszem. Parter bonikowany, kondygnacje rozdzielone podwójnym gzymsem profilowanym, nad oknami 1. piętra tympanony, w zwieńczeniu fasady płyciny i fryz z cegły. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Niepodległości 11 Kamieniczka eklektyczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Kondygnacje rozdzielone gzymsem profilowanym. W części środkowej fasady niewielki ryzalit. Usytuowana kalenicowo, trójtraktowa, w układzie pięcioosiowym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Niepodległości 13 Kamieniczka, elektryczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i częściowo otynkowana (parter), jednopiętrowa, z zabudowanym poddaszem, dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Poszczególne kondygnacje rozdzielone gzymsem profilowanym. Narożniki fasady – bonikowane. Usytuowana kalenicowo, trójtraktowa, w układzie pięcioosiowym. Zabytek.

Willa przy ul. Niepodległości 21 Willa, eklektyczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, parterowa z zabudowanym poddaszem. Dach dwuspadowy, mansardowy, z naczółkami. W środkowej części fasady strzelista facjata, częściowo, trójtraktowa, w układzie trójosiowym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Pionierów 24 Kamieniczka, elektryczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa z mansardami, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Parter bonikowany, kondygnacje rozdzielone gzymsem profilowanym, fasada zwieńczona fryzem z cegły. Kondygnacja 1.piętra zdobiona płycinami i obramowaniami okien. Usytuowana kalenicowo, dwutraktowa, w układzie pięcioosiowym.

Kamieniczka przy ul. Syreny 26 Kamieniczka, elektryczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa z zabudowanym poddaszem, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Parter bonikowany, kondygnacje rozdzielone gzymsem profilowanym, pod oknami 1. piętra ozdobne płyciny, fasada zwieńczona fryzem podwójnym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Syreny 28 Kamieniczka, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa, z zabudowanym poddaszem, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Usytuowana kalenicowo, dwutraktowa, w układzie czteroosiowym. Zabytek.

Kamienica przy ul. Bogusławskiego 2 Kamienica, elektryczna, wzniesiona na pocz. XX Wolnostojąca, murowana, z otynkowanym parterem, dwupiętrowa, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Naroże fasady bonikowane. Usytuowana kalenicowo, trzytraktowa, w układzie trójosiowym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Pionierów 2 Kamieniczka, wzniesiona w kon. XIX, Murowana i otynkowana, jednopiętrowa, z dużą mansardą na wys. 1 piętra. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną Usytuowana kalenicowo, dwutraktowa, w układzie trójosiowym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Pionierów 4 Kamieniczka, elektryczna, wzniesiona w kon. XIX. Murowana, i otynkowana, z dachem dwuspadowym. Jednopiętrowa, z dobudowanym obecnie poddaszem. Kondygnacje rozdzielone gzymsem profilowanym podwójnym z płycinami. Nad oknami 1. piętra ozdobne tympanony. Usytuowana kalenicowo, dwutraktowa, w układzie czteroosiowym. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Pionierów 22 Kamieniczka, secesyjna, wzniesiona w 1905. Jednopiętrowa, otynkowana, na wysokości 1. piętra bonikowana, z facjatką zwieńczoną metalową chorągiewką z datą 1905. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Zabytek.

Kamienica przy pl. Wolności 6 Kamienica, secesyjna, wzniesiona na pocz. XX Murowana i otynkowana, dwupiętrowa, z dachem dwuspadowym, krytym papą. Otwory okienne w postaci płycin, maszkaronów, częściowego bonikowania itp. Zabytek.

Kamieniczka przy ul. Warszawska 5 Kamieniczka, neoklasycystyczna, wzniesiona na pocz. XX. Murowana i otynkowana, jednopiętrowa, z zabudowanym poddaszem, kryta dachem dwuspadowym. Parter bonikowany, kondygnacje rozdzielone podwójnym gzymsem profilowanym z płycinami. Okna 1. piętra z tympanonami. Fasada zwieńczona fryzem z cegły. Zabytek.

Kamieniczka podwójna przy ul. Mazurskie Przedm. 4/6 Kamieniczka wzniesiona na pocz. XX Z niewielką różnicą wys., murowana i otynkowana, 1. piętrowa z zagospodarowanymi mansardami, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Usytuowana kalenicowo, dwutraktowa, w układzie czteroosiowym. Zabytek.