Architektura mieszkalna – Gmina Olsztynek

Architektura mieszkalna – Gmina Olsztynek

Olsztynek

Dom nr 31 Zbudowany w kształcie litery „L” na początku XX w. w stylu eklektycznym. W jednej części parterowy z mansardą, w części drugiej z poddaszem tworzącym piętro. W Części szczytowej stylizowany na mur pruski. Okna dolne półokrągłe, przed wejściem drewniany ganek. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Zabytek.

Kamieniczka nr 2 przy ul. K. C. Mrongowiusza Zbudowana na początku XX w. – wielostylowa. Jednopiętrowa z mansardami i dużą facjatą. Dach dwuspadowy, mansardowy, kryty dachówką. Facjata bardzo bogato zdobiona. W części parterowej, lokale handlowe, w pozostałej części przeznaczone na cele mieszkalne.

Wille nr 27 i 42

Zbudowane na początku XX w. w stylu secesyjnym. Murowane, otynkowane, jednopiętrowe z mansardami. Dachy naczółkowe, dwuspadowe, kryte dachówką. Bogato zdobione wieżyczkami, gankami, kolumienkami itp. Willa nr 27 przeznaczona na cele mieszkalne, a willa nr 42 jest siedzibą ośrodka zdrowia. Zabytki

Kamieniczka nr 1 (Mały Rynek) Neobarokowa, zbudowana w XIX w. Jednopiętrowa, murowana i otynkowana. Od szczytu frontowego attyka neobarokowa. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Część parterowa przeznaczona na lokal gastronomiczny, piętro na cele mieszkalne.Zabytek.

Kamienica nr 2 przy ul. F. Chopina

Zbudowana na początku XX w. Murowana i otynkowana. Jednopiętrowa, z dużą mansardą tworzącą drugie piętro. Dach dwuspadowy, mansardowy z dwiema lukarnami. Dach kryty dachówką. Zabytek.

Kamienica nr 8 przy ul. A. Mickiewicza

Zbudowana na początku XX w. w stylu secesyjnym. Murowana i otynkowana, dwupiętrowa z dwiema facjatkami. Dach wielospadowy kryty dachówką. Zabytek.

Kamieniczka nr 3 Zbudowana na przełomie XIX i XX w., pseudoklasycystyczna. Zlokalizowana na rogu ulic Świerczewskiego i Wodociągowej. Jednopiętrowa, z dużymi mansardami. Otynkowana, z dachem czterospadowym, krytym dachówką. Zabytek.

Dom nr 18 przy ul. Władysława Jagiełły Zbudowany w końcu XIX w. w stylu neoklasycystycznym. Murowany, otynkowany, z bonikowaniem poprzecznym, parterowy z facjatą. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. W całości przeznaczony na cele mieszkalne. Zabytek.

Sudwa

Dom Zbudowany z cegły, otynkowany. Dach dwuspadowy z jednookienną facjatą, kryty eternitem. W części frontowej wystawka z drzwiami wejściowymi. Fundament z kamienia.

Drwęck

Dom Zbudowany z cegły. Dach dwuspadowy, kryty czerwoną dachówką. W części górnej ściany frontowej ozdobny pas z cegły. Z frontu ozdobny ganek drewniany podparty na czterech ornamentowanych słupach. Podmurówka z kamienia ciosanego.

Chałupa

Zbudowana na przełomie XIX – XX w. z cegły, otynkowana. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Z boku chałupy przybudówka z pomieszczeniami gospodarczymi. Podmurówka z kamienia polnego.

Waplewo

Dom Zbudowany z czerwonej cegły, częściowo otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty dachówką z facjatą. W części frontowej trzyskrzydłowe, rzeźbione okna. Podmurówka z kamienia.

Kurki

Dom Zbudowany z cegły, otynkowany w prostokąty. Dach dwuspadowy z dwuokienną facjatą, kryty czerwoną dachówką. Fundament z kamienia ciosanego.