Grody i stanowiska obronne – Gmina Dywity

Grody i stanowiska obronne – Gmina Dywity

Barkweda

Grodzisko Barkweda Nieczynny cmentarz ewangelicki, założony w niewielkim oddaleniu od wsi, na pobliskim wzgórzu, stanowiącym zarazem ciekawy obiekt archeologiczny. W tym miejscu bowiem znajduje się również wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie.

Sętal

Grodzisko w Sętalu Grodzisko wczesnośredniowieczne w Sętalu.