Kapliczki przydrożne

Projekt „Ratujemy Warmińskie Kapliczki” („Dom Warmiński”)

Kapliczki warmińskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. W 1920 roku ich ilość liczono na 1350 obiektów. Niestety, ten potencjał kulturowy ulega szybkiej degradacji. Pozostawione same sobie, kapliczki przydrożne wkrótce mogą zniknąć z krajobrazu Warmii.

Aby do tego nie dopuścić, Starostwo Powiatowe w Olsztynie wespół ze Związkiem Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w Niemczech w roku 2003 rozpoczęło projekt „Ratujemy Kapliczki Warmińskie”. środki na ten cel stanowiły początkowo 24 tys. zł rocznie. W 2005 roku zwiększono tę kwotę do 35 tys. zł. Fundusze w połowie to budżet Powiatu Olsztyńskiego, w połowie zaś finanse Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.

Naczelną zasadą renowacji kapliczek na Warmii jest przywrócenie im wartości historycznych z okresu ich powstania. Architekt krajobrazu – Maria Zwierowicz opracowała zalecenia dotyczące zagospodarowania najbliższego sąsiedztwa kapliczek. Zwróciła uwagę na zachowanie lub przywrócenie pierwotnego stanu otoczenia. Założeniem projektu jest bezpośredni udział mieszkańców wsi w pracach renowacyjnych, pod kierunkiem konserwatorów zabytków. Efektem projektu, który jest częścią programu „Dom Warmiński” będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, oraz rozbudzanie świadomości regionalnej wśród dzisiejszych mieszkańców Warmii.

Projekt „Ratujemy Kapliczki Warmińskie” jak do tej pory miał 3 edycje. Programem objęto 27 kapliczek z terenu gmin Dobre Miasto, Jonkowo, Jeziorany i Stawiguda. Kolejna edycja obejmie wybrane obiekty z gmin BiskupiecGietrzwałd i Purda.

Poniżej prezentujemy część z wyremontowanych kapliczek, ilustrując fotografiami ich stan sprzed i po renowacji.