Kapliczki przydrożne – Gmina Barczewo

Kapliczki przydrożne – Gmina Barczewo

Barczewo

Kapliczka z końca XVIII wPrzy ul. Kościuszki.
Prawdopodobnie z ok. 1800 r. wielokrotnie remontowana, ostatnio w 1958 r. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, otynkowana; arkadowa kryta daszkiem namiotowym. We wnękach arkady umieszczone są z trzech stron 3 krucyfiksy: z XVI, XVII i XVIII w. Na szczycie daszku żelazny krzyż. Stan zachowania kapliczki dobry.

Kapliczka eklektyczna. Znajduje się na dziedzińcu klasztoru bernardynów.

Figura Chrystusa
Pochodząca z XVIII wieku. Znajduje się przy ulicy Warmińskiej, ma charakter kapliczki o podstawie walca z nieotynkowanej cegły. Dolna część postumentu jest szersza. W części górnej dwa „fryzy”, przy czym górny przykryty jest płaskim daszkiem stanowiącym podstawę dla figurki. Kapliczka postawiona na pamiątkę zarazy, w wyniku której zmarła większość mieszkańców Barczewa.

Kapliczka neogotycka przy pl. Batorego
Na cmentarzu przy kościele św. Andrzeja. Murowana z cegły, otynkowana, dach kryty blachą. Na niskim kwadratowym cokole wznosi się sześcienny postument, a na nim wieżyczka z ostrołukową oszkloną wnęką. Narożniki postumentu i wieżyczki wzmocnione z czterech stron skarpami. Na szczycie kwiaton i krzyż. We wnęce drewniana, polichromowana rzeźba św. Antoniego z pocz. XX w. Stan zachowania dość dobry.

Kapliczka przydrożna przy ul. Kościuszki
Barokowa z 1776 r., remontowana w 1866 r. Murowana z cegły, otynkowana- z wyjątkiem szczytu. Słupowa, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką karpiówką. Od frontu oszklona, zakończona łukiem wnęka. W tympanonie dwie tablice dotyczące budowy i remontu kapliczki. Na daszku żelazny pręt, prawdopodobnie pozostałość po chorągiewce.

Kapliczka przydrożna przy ul. Granicznej
Z XIX w. Murowana z cegły, otynkowana; graniastosłupowa, dwukondygnacyjna, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką holenderską. Składa się z niskiego cokołu i dwóch czterościennych słupów – dolnego szerszego i górnego węższego. Zwieńczenie stanowi trójkątny szczyt z przeszkloną wnęką. W ściankach frontowych wnęki przysłonięte kwadratowymi, oszklonymi ramami.

Kapliczka przydrożna przy ul. Wojska Polskiego
(w pobliżu dworca PKP), neogotycka z 1898 r. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, pobielona, kryta blachą. Na niskim cokole wznosi się sześcienny postument o ściankach zdobionych kwadratowymi płycinami, wyżej graniasty słup z dużą ostrołukową wnęką pośrodku, zamknięty trójkątnym szczytem. Na szczycie dachu mała iglica obita blachą i żelazna chorągiewka z datą 1898.

Kapliczka przydrożna przy ul. Olsztyńskiej
Neogotycka z końca XIX w. Murowana z cegły, nietynkowana, kryta dachówką holenderską. Zbudowana w formie skrzyneczki przykrytej dwuspadowym daszkiem. Na niskim cokole sześcienny postument, a na nim prosta skrzynka z ostrołukową, przeszkloną wnęką. Na szczycie daszku żelazna chorągiewka z datą 1949.

Kapliczka przydrożna z 1607 r. przy ul. Warmińskiej
Wielokrotnie remontowana. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, otynkowana. Kapliczka graniastosłupowa, dwukondygnacyjna, kryta trójspadowym daszkiem. W ściankach frontowych znajdują się wnęki zamknięte łukami, przeszklone. W górnej wnęce umieszczony krucyfiks, w dolnej Pieta – figurka z XX w.

Kapliczka przydrożna przy ul. Wojska Polskiego
Przy posesji domu nr 38. Neogotycka, wzniesiona w 1862 r, przeniesiona przez ulicę do wydzielonej części ogródka kwiatowego i odnowiona w 1978 r. murowana z cegły, nietynkowana, kryta dachówką kaprpiówką. Na sześciennym postumencie zamkniętym od dołu i góry listwami z wystających cegieł, wznosi się graniasta wieżyczka z dużą ostrołukową wnęką pośrodku. Narożniki wieżyczki wzmocnione pionowymi skarpami. Nad szczytem dachu żelazny krzyż z chorągiewką i datą 1862.

Barczewko

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 68
Murowana z cegły na niewysokim postumencie, z dużą wnęką od frontu, zakończoną ostrym łukiem. Kapliczka obudowana po bokach i u góry jakby ramą ze skarpami i sterczynami, przykrytymi dwuspadowymi daszkami.

Kapliczka przydrożna w stylu neoklasycystycznym.

Kapliczka przydrożna

Kapliczka przykościelna

Kapliczka przydomowa

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii.

Kapliczka neogotycka, w złym stanie, usytuowana na kolonii.

Kapliczka neogotycka, wybudowana na nowo w miejsce starej, zniszczonej kapliczki.

Kaplityny

Kapliczka z dzwonniczką
Przy wjeździe do wsi.

Kapliczka neogotycka. Przy dawnym wyjeździe ze wsi. Dzisiaj położona zupełnie na uboczu. Zniszczona i zaniedbana.

Kapliczka przydomowa, usytuowana przy gospodarstwie rolnym. Jednokondygnacyjna, o prostej konstrukcji. Od frontu przeszklona nisza ze współczesna figurą. Daszek dwuspadowy.

Kapliczka przydomowa, usytuowana przy gospodarstwie rolnym.

Biedowo

Kapliczka z dzwonniczką przy zagrodzie nr 12.
Murowana z cegły, przykryta dwuspadowym daszkiem krytym dachówką, na szczycie daszku żelazny krzyż. Od frontu , nad postumentem, oszklona wnęka zakończona łukiem z figurą św. Antoniego wewnątrz. Nad wnęką prostokątny otwór dzwonniczy z niewielkim dzwonem.

Kapliczka przydrożna z 1868 r. przy zagrodzie nr 8.
Murowana z cegły. Przykryta dwuspadowym daszkiem z żelaznym krzyżem na szczycie. Od frontu duża wnęka zakończona łagodnym łukiem; w szczycie niewielka wnęka prostokątna.

Jedzbark

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Murowana z XIX w., neogotycka z dzwonniczką, usytuowana we wsi na skrzyżowaniu dróg, z datą na chorągiewce 1876.

Kapliczka – obelisk. Upamiętniająca mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej. Od frontu duża figura Chrystusa, po jej obu stronach płyciny z nazwiskami poległych.

Kapliczka neogotycka, z daszkiem wielospadowym i zwieńczeniami sterczynkowymi, obok rozłożystego kasztanowca.

Kapliczka neogotycka, dwupoziomowa, zwieńczona sterczynkami, usytuowana przy wjeździe do wsi.

Kronowo

Kapliczka przydrożna z pocz. XX w.
Murowana z cegły na niewysokim cokole z kamieni. W postumencie z 4 stron znajdują się wnęki zamknięte pełnym łukiem, od strony pd. Oszklone. Dach czterospadowy -dwa krzyżujące się daszki dwuspadowe kryte dachówką.

Kaplica filialna
Neogotycka kaplica z czerwonej cegły, z dzwonnicą, kryta dwuspadzistym dachem.

Lamkowo

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 7
Neoklasycystyczna z 1873 r. Murowana z cegły, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką. Od frontu dwie wnęki – dolna większa i oszklona. Z boków wnęk niewielkie, otynkowane płyciny.

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 14
Klasycystyczna z 1. poł. XIX w. Murowana z cegły, kryta dwuspadowym daszkiem pokrytym blachą, szczyt otynkowany. Od frontu wnęka.

Kapliczka przydrożna naprzeciw zagrody nr 47
Późnobarokowa z 2. poł. XVIII w. Murowana z cegły, otynkowana, na podmurówce z kamieni polnych. Od frontu dwie wnęki – dolna większa i oszklona.

Kapliczka neoklasycystyczna. Stojąca przy zagrodzie nr 40.

Kapliczka neoklasycystyczna. Stojąca przy drodze Lamkowo-Krokowo. Zwieńczona chorągiewką z datą 1888.

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, o prostej konstrukcji-dwuspadowy daszek, ostrołukowa nisza od frontu z ciekawymi, przeszklonymi witrażowo drzwiczkami. Wewnątrz figura świętego. Poniżej niszy prostokątna płycina. Kapliczka murowana z czerwonej cegły, podstawa z kamieni polnych.

Kapliczka przydrożna. Stojąca we wsi, neogotycka.

Kapliczka eklektyczna. Stojąca w centrum wsi, postawiona na planie kwadratu. Od frontu posiada niewielkie schodki prowadzące do niszy, w której znajduje się figura Matki Boskiej. Poniżej niszy płycina z dodaną tablicą z napisem: „Jubileusz AD2000”, czyli datą odnowienia. Kapliczka zwieńczona wielospadowym daszkiem z metalowymi krzyżykami i oryginalną kopułką z hełmem, kryjącą dzwonniczkę. Na kopułce umieszczony krzyż z chorągiewką.

Kapliczka barokowa, usytuowana na kolonii.

Łęgajny

Kapliczka murowana
Z czerwonej cegły, neoklasycystyczna, stojąca przy wjeździe do wsi od strony trasy Olsztyn-Barczewo.

Kaplica filialna p. w. św. Bonawentury i św. Floriana z 1875 r.
Murowana z cegły na rzucie prostokąta, dach dwuspadowy kryty dachówką. U podstawy naroży słupki kryte czterospadowymi daszkami. Budynek powiększony przez dobudowę drewnianego baraku. Pomiędzy jezdnią i kaplicą słupowa drewniana dzwonniczka z 2. poł. XIX w., przykryta dwuspadowym daszkiem.

Mokiny

Kaplica filialna
Neogotycka z 1935 r. Murowana z cegły. Dach dwuspadowy kryta dachówką. W szczycie ostrołukowa, otynkowana wnęka. Na dachu w pobliżu szczytu drewniana sygnaturka. W ścianach bocznych trzy pary ostrołukowych okien.

Kabiny

Kapliczka filialna p. w. Matki Boskiej Różańcowej
Eklektyczna z 1893 r. Murowana z cegły, otynkowana. Dach dwuspadowy kryty dachówką, z niewielką dzwonniczką od strony wschodniej. W ścianach bocznych po dwa ostrołukowe otwory okienne.

Ramsowo

Kapliczka
Z czerwonej cegły, na podmurówce, nieotynkowana.

Kapliczka przydrożna
W stylu neoklasycystycznym, otynkowana, kryta dwuspadzistym daszkiem. Połowa XIX wieku.

Dwie bliźniacze kapliczki. Neogotyckie, wmurowane w ogrodzenie kościoła. Na wysokich podstawach z cegieł ostrołukowe nisze. W jednej z nich figura Maryi, w drugiej zaś św. Józefa. Nad niszami metalowe płyty z wygrawerowanymi datami budowy: 1901 rok. Obydwie kapliczki zwieńczone dużymi,. metalowymi krzyżami.

Kapliczka neogotycka, w pobliżu okazałego klonu. Otynkowana, na podmurówce z kamienia polnego. Zwieńczona dwuspadowym daszkiem ze sterczynami i metalowym krzyżem.

Wójtowo

Kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka neogotycka, dwukondygnacyjna, zwieńczona centralną sterczyną z metalowym krzyżem, z daszkiem wielospadowym, zniszczona i zaniedbana, usytuowana przy drodze w kierunku na Bogdany.

Kapliczka neogotycka, zadbana, usytuowana przy wyjeździe ze wsi w kierunku Klebarka Wielkiego. Posiada jedna kondygnację i dwie pełnołukowe nisze. Dolna nisza pusta, z ciekawym wymalowaniem w gwiazdy. Górna, mniejsza nisza ze współczesną figurką św. Józefa z Dzieciątkiem. Zwieńczona metalowym krzyżem.

Kapliczka neogotycka, w otoczeniu starych drzew, otoczona drewnianym płotkiem, z daszkiem wielospadowym. Od frontu dwie przeszklone nisze, w dolnej współczesna figura Matki Boskiej. Poniżej niszy metalowa plakietka z datą ostatniego remontu – 1971 rok.

Kromerowo

Kapliczka przydrożna w stylu neogotyckim.

Krokowo

Kapliczka przydrożna. W stylu neogotyckim.

Skajboty

Kapliczka przydrożna. Neogotycka.

Kapliczka z dzwonniczką. Niezwykle okazała, stojąca w centrum wsi. Zbudowana z czerwonej cegły na planie kwadratu. Szczyt zwieńczony sterczynkami z metalowymi krzyżami, wyżej sygnaturka, na której krzyż z chorągiewką i datą: 1897r.

Kostrzewy

Kapliczka neogotycka w otoczeniu starodrzewia.

Dobrąg

Kapliczka barokowa, stojąca na wzgórzu w otoczeniu pól i bagna. Uznaje się ją za najstarszą warmińską kapliczkę – zbudowaną w roku 1601, chociaż data na chorągiewce to 1779 rok. Jest to jednak prawdopodobnie data remontu. Kapliczka niegdyś stała w otoczeniu drzew po których obecnie pozostały jedynie spróchniałe pnie.

Kapliczka neoklasycystyczna, w otoczeniu starodrzewia, usytuowana przy drodze w pobliżu prywatnej posesji.

Krzyż drewniany, stojący na prywatnej posesji.

Tumiany

Kapliczka neoklasycystyczna, z roku 1869, stojąca na prywatnej posesji.

Krzyż drewniany, usytuowany na terenie dawnego dworku.

Stare Włóki

Kapliczka barokowa. Oryginalna rzeźba ludowa przedstawiająca Świętą Rodzinę została skradziona. Obecnie przygotowywana jest jej kopia.

Kapliczka z dzwonniczką, neoklasycystyczna.

Kapliczka neogotycka, dwukondygnacyjna, usytuowana przy wyjeździe ze wsi.

Próle

Kapliczka barokowa. Piękna kapliczka barokowa, stojąca w otoczeniu starodrzewia.

Kapliczka neogotycka, usytuowana w centrum wsi.

Kapliczka z dzwonniczką, neogotycka, usytuowana przy prywatnej posesji.

Krzyż drewniany z oryginalną ludową rzeźbą Chrystusa.

Studzianek

Kapliczka neogotycka – w bardzo złym stanie, wymagająca natychmiastowego remontu.

Kierzliny

Kapliczka neogotycka, usytuowana na prywatnej posesji.

Kapliczka neogotycka, jednopoziomowa, otoczona drewnianym płotkiem, usytuowana na prywatnej posesji.

Kapliczka neogotycka, zwieńczona sterczynkami, od frontu dwie prostokątne nisze. Usytuowana przy rybaczówce.

Ramsówko

Kapliczka z dzwonniczką, neogotycka, usytuowana w ogrodzie prywatnej posesji. Zwieńczona daszkiem wielospadowym z metalowym krzyżem i chorągiewką. Dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji nisza ze współczesnymi figurami, w górnej dwukierunkowy prześwit z dzwonkiem.

Kapliczka przydomowa. Usytuowana na kolonii, otoczona drewnianym płotkiem. W pełnołukowej, przeszklonej niszy znajdują się oryginalne, drewniane ludowe rzeźby.

Bartołty Małe

Kapliczka przydomowa, dwukondygnacyjna, z daszkiem dwuspadowym zwieńczonym metalowym krzyżem. Wybudowana w 1921 roku.

Kapliczka neogotycka, zwieńczona metalowymi krzyżami, stojąca w otoczeniu starodrzewia.

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii. Zwieńczona sterczynkami. Od frontu dwie pełnołukowe nisze. W dolnej, większej współczesna figura Matki Boskiej.

Krzyż drewniany, z przepiękną drewnianą figurą Chrystusa.

Bartołty Wielkie

Kapliczka przydrożna.

Kapliczka neogotycka, otynkowana na różowo, zwieńczona metalowym krzyżem. W przeszklonej niszy znajduje się figura św. Floriana.

Ruszajny

Kapliczka neogotycka z dzwonniczką. Kapliczka zwieńczona metalową chorągiewką z datą: 1910 rok.

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii. Otynkowana na biało, z daszkiem wielospadowym. Od frontu przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej. Otoczona drewnianym płotkiem.

Kapliczka neogotycka, przydomowa. Jednokondygnacyjna, zwieńczona daszkiem dwuspadowym i chorągiewką z datą: 1895 rok. Od frontu przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej