Kapliczki przydrożne – Gmina Dywity

Kapliczki przydrożne – Gmina Dywity

Rozgity
Image

Kapliczka przydrożna przy drodze do Sętala i Spręcowa
Z 1858 roku. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. Na dolną, większą niszę półkolistą z figurami świętych przymocowana prostokątna rama okienna. W górnej niszy półkolistej umieszczona figurka NMP.

Kapliczka przydrożna przy drodze do Różnowa obok zagrody nr 12
Murowana z cegły, z końca XIX w. Daszek dwuspadowy kryty dachówką. Na ścianie frontowej duży płycina prostokątna, w której znajduje się nisza półkolista z figurą NMP. Wyżej, mała nisza półkolista z figurkami świętych.

Rozgity - dzwonniczka ludowa

Dzwonniczka ludowa, wymagająca natychmiastowego remontu, znajdująca się na prywatnej posesji.

Dywity
Image

Kapliczka z dzwonniczką
Murowana z cegły z 1888 r. W stylu neogotyckim. Na niskim cokole z kamienia polnego, w części dolnej płyciny ostrołukowe. W części górnej otwory ostrołukowe, w środku umieszczony metalowy krzyż. Daszek przykryty blachą, z czterema sterczynami, zakończonymi kamiennymi kulami. Na środku kwadratowa sterczyna z małym daszkiem i metalowym krzyżem.

Image

Kapliczka neogotycka
Usytuowana w pobliżu cmentarza komunalnego na przy drodze do Kieźlin.

Image
Image

Kapliczka neogotycka
Z cegły, nieotynkowana. Zwieńczona czterema sterczynami, z których każda zakończona krzyżem i chorągiewką z datą 1890 i literami M.K. Pomiędzy sterczynami płycina w kształcie krzyża. W niszy figura NMP.

Frączki

Kapliczka przydrożna w centrum wsi
Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym krytym dachówką, zwieńczonym metalową chorągiewką z datą 1912 r. W rogach 4 sterczynki z metalowymi krzyżami. W dużej niszy ostrołukowej figura NMP, natomiast w małej ludowa rzeźba prymitywna. W części dolnej kwadratowa płycina z nieczytelnym napisem.

Image

Kapliczka przydrożna przy drodze na Gradki
Z polowy XIX w. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W dużej niszy ostrołukowej figura NMP. W części dolnej mała płycina z nieczytelnym napisem.

Image

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 6
Klasycystyczna z 1819 r. Murowana i otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem. Nad cokołem, w płaszczyźnie frontowej, rozdzielonej gzymsem, dwie nisze półkoliste. W dolnej figura NMP, w górnej prymitywna rzeźba ludowa.

Frączki - kapliczka z poł. XIXw.

Kapliczka przydrożna obok zagrody nr 31
Z połowy XIX w. Na dużym cokole betonowym, murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W dolnej części nisza półkolista z figurą Matki Boskiej z Chrystusem, natomiast w górnej, nisza prostokątna z małą figurką ludową.

Image

Kapliczka przy kościele. Kapliczka neogotycka wybudowana przy kościele na postumencie w postaci niewielkich schodków. Z nieotynkowanej cegły. Daszek dwuspadowy kryty dachówką, zwieńczony metalowym krzyżem. Od frontu jedna duża ostrołukowa nisza z przeszklonym witrażowo zamknięciem. Wewnątrz współczesna figura NMP, poniżej prostokątna płycina z napisem „Ave Maryja”. Z boków kapliczki płyciny w kształcie krzyży.

Kieźliny
Image

Kapliczka murowana z cegły
Z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką i zwieńczeniem w postaci metalowego krzyża z chorągiewką z datą 1886 r. W dolnej niszy ostrołukowej umieszczona figura NMP. W części górnej ostrołukowe nisze otwarte z krzyżem metalowym w środku.

Kapliczka z dzwonniczką przy drodze do Dywit, obok kościoła filialnego
Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką i zwieńczeniem w postaci metalowego krzyża z chorągiewką z datą 1886r. W dolnej niszy ostrołukowej umieszczona figura NMP. W części górnej ostrołukowe nisze otwarte z krzyżem metalowym w środku.

Kaplica filialna
Zbudowana jako wotum wdzięczności za ocalenie parafii podczas epidemii zarazy w 1906 r. I poświęcona ku czci św. Rozalii, patronki dotkniętych zarazą. Neogotycka, murowana z kamienia i cegły, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Ołtarz i wystrój wnętrza barokowy. Cztery obrazy barokowe z końca XVIII w. dwie rzeźby XVIII – wieczne kapłanów izraelskich, a także cztery barokowe świeczniki.

Barkweda
Image
Image

Kaplica cmentarna. Na terenie nieczynnego ewangelickiego cmentarza znajduje się rodowa kaplica cmentarna, mocno zaniedbana. Tuż obok niej stoją ruiny drugiej, bliźniaczej kaplicy.

Barkweda-kapliczka współczesna

Kapliczka przydrożna, współczesna, usytuowana w pobliżu młyna.

Gady
Image

Kapliczka przydrożna przy drodze do Olsztyna
Murowana z cegły, z daszkiem wielospadowym, krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem z chorągiewką z datą 1931 r. W niszy ostrołukowej umieszczona rzeźba św. Józefa z Jezusem. W części dolnej prostokątna płycina.

Image

Kapliczka przydrożna
Neobarokowa, z połowy XIX w. Położona w centrum wsi. Murowana i otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem. Nad cokołem, w półkolistej niszy umieszczona figura NMP. Nad gzymsem, w mniejszej niszy półkolistej krucyfiks

Sętal
Image

Kapliczka przydrożna w centrum wsi, obok kościoła
Neogotycka, z końca XIX w. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. Zwieńczenie w postaci sześciu sterczyn. W ściance frontowej duża nisza ostrołukowa z figurą Madonny z Dzieciątkiem. Na pozostałych ściankach płyciny ostrołukowe. W części dolnej, poz gzymsem płyciny prostokątne.

Image

Kapliczka przydrożna przy drodze do Spręcowa
Neogotycka, z 1. połowy XIX w. Na niewielkim cokole z kamieni polnych, murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. Daszek zwieńczony 6 sterczynami. W dolnej części kapliczki płyciny prostokątne (z każdej strony), natomiast wyżej, na ścianie frontowej nisza ostrołukowa z figurami świętych, na pozostałych ścianach płyciny ostrołukowe.

Image
Image

Kapliczka przydrożna w centrum wsi
Neogotycka, z XIX w. Murowana, na niskim cokole, w dolnej części otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem. W niszy ostrołukowej figura Matki boskiej z Chrystusem.

Image

Kapliczka przydrożna w centrum wsi, na podwórzu zagrody nr 23
Neogotycka, z k. XIX w. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W niszy ostrołukowej umieszczona rzeźba św. Józefa z Jezusem. W części dolnej, pod niszą, prostokątna płycina.

Image

Kapliczka przydrożna z 1931 r.
Neogotycka położona po lewej stronie drogi na trasie Słupy – Gady. Zachowana w złym stanie.

Sętal-krzyż przydrożny
Sętal-krzyż przydrożny

Krzyż przydrożny. Postawiony prawdopodobnie w początkach XIX wieku. W złym stanie – spróchniały i niekompletny.

Image

Neoklasycystyczna kapliczka przydrożna. Usytuowana przy drodze na Dąbrówkę. Zbudowana z czerwonej, nieotynkowanej cegły. Prosta konstrukcja – Dwuspadowy daszek kryty dachówką. W górnej części niewielka prostokątna płycina. Część bazowa, oddzielona od części górnej niewielkim gzymsem, zawiera pełnołukową niszę ze współczesnym obrazem o treści religijnej.

Różnowo

Kapliczka przydrożna przy drodze Barczewka
Pocz. XX w. Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W części dolnej nisza półkolista tylko na ścianie frontowej (też z figurami świętych), na pozostałych ścianach półkoliste płyciny. Przed kapliczką kilka grobów z pocz. XX w.

Kapliczka przydrożna w centrum wsi, obok szkoły podstawowej

Z XX w. Murowana i otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W niszy z łukiem dwuogniskowym umieszczona figura NMP.

Spręcowo
Spręcowo-kapliczka przydrożna
Spręcowo-kapliczka przydrożna

Kapliczka neoklasycystyczna.
Neoklasycystyczna kapliczka usytuowana przy drodze przelotowej Olsztyn – Dobre Miasto, obok posesji nr 17. Murowana z cegły, z daszkiem wielospadowym, krytym dachówką i zwieńczonym metalowym krzyżem z chorągiewką i datą 1887r.. W ścianie frontowej nisza półkolista, z umieszczoną figurą NMP.

Nowe Włóki
Nowe Włóki - kaplica filialna

Kaplica filialna
Neogotycka, p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej i narodzenia NMP. Ściany murowane z kamieni polnych i otoczaków, obramowane murem z cegły o wątku przemiennym (warstwy wozówkowe i główkowe). Dach dwuspadowy kryty dachówką, z niską, kwadratową wieżyczką drewnianą z daszkiem namiotowym, zwieńczoną metalowym krzyżem z datą 1874 r. W niszy nad wejściem umieszczona rzeźba Madonny z Dzieciątkiem o cechach ludowego baroku. Wewnątrz ołtarz z XVIII w. Z obrazem koronacji NMP. Ponadto kilka obrazów z ok. 1800 r.

Kaplica filialna
Barokowa z 1782 r. Murowana, otynkowana z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Wieża kwadratowa, drewniana z dachem namiotowym, zwieńczonym metalowym krzyżem. Kaplica p. w. św. Michała Archanioła. Wewnątrz – ołtarz główny z XVII w., prymitywny, z obrazem patrona. Reszta wystroju barokowa.

Image

Kapliczka – pomnik. Stojąca obok kościoła kapliczka-pomnik ku czci mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej.

Nowe Włóki - kapliczka klasycyzująca

Kapliczka przydrożna, w centrum wsi
Z końca XIX w. Murowana i otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W niszy ostrołukowej, zamykanej metalową kratą, umieszczona XVIII – wieczna rzeźba św. Józefa.

Nowe Włóki - kapliczka klasycyzująca

Kapliczka przydrożna, przy drodze do Plutek
Klasycyzująca, przekryta daszkiem dwuspadowym z dachówką. Nisza półkolista. Brak figury.

Image

Kapliczka klasycyzująca, usytuowana w centrum wsi.

Wadąg

Kapliczka przydrożna, przy drodze na Myki, w centrum wsi
Neoklasyczna, z połowy XIX w., murowana i otynkowana, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W dużej niszy półkolistej umieszczona współczesna figura NMP.

Brąswałd
Image

Kapliczka przydrożna obok kościoła parafialnego, przy drodze do Bukwałdu
Neoklasycystyczna, murowana cegły, z daszkiem dwuspadowym, pokrytym dachówką. Na daszku metalowy krzyż z chorągiewką z datą 1887 r. W dużej niszy półkolistej figura św. Józefa z Jezusem. Nad niszą płycina w formie krzyża. Kapliczka położona między dwiema, okazałymi lipami.

Kapliczka przydrożna w pobliżu kościoła, obok zagrody sołtysa
Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym krytym dachówką. Z każdej strony nisze ostrołukowe z figurkami świętych, pod niszami płyciny prostokątne. Zwieńczenie daszku zniszczone. Kapliczka położona w grupie rozłożystych tui.

Image
Image

Kapliczka przydrożna obok cmentarza parafialnego, przy drodze do Bukwałdu
Neoklasycystyczna, murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, pokrytym dachówką. W dużej niszy umieszczona rzeźba NMP. Na daszku krzyż metalowy z chorągiewką z datą 1886 r.

Image
Image

Kapliczka przydrożna w pobliżu kościoła
Na niskim cokole z kamienia polnego, drewniane ogrodzenie i cztery filary podtrzymujące daszek namiotowy, kryty dachówką. Pod daszkiem murowana kapliczka z trzema niszami: w kształcie półkolistym, stylizowanego krzyża oraz łuku dwuogniskowego, z umieszczonymi tam rzeźbami z XIX w. na daszku metalowa chorągiewka z datą 1789 r.

Kapliczka przydrożna w centrum wsi
Murowana z cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. Nad daszkiem cztery kwadratowe sterczyny, zwieńczone metalowymi krzyżami z chorągiewkami z datą 1896 r. W niszy półkolistej rzeźba NMP, pod niszą płycina prostokątna, a nad niszą płycina w formie krzyża.

Kapliczka przydrożna, w centrum wsi, przy posesji nr 7
Murowana z cegły, z daszkiem wielospadowym, zwieńczonym metalowym krzyżem z chorągiewką z datą 1886 r. Neoklasyczna. W niszy półkolistej rzeźba NMP. Pod niszą płycina prostokątna.

Tuławki
Tuławki-kapliczka

Kapliczka przydrożna z poł. XIX w.

Tuławki-kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka. Usytuowana przy gospodarstwie rolnym. Prosta konstrukcja przykryta daszkiem dwuspadowym z dachówką. Od frontu dwie płyciny – górna – nad pełnołukową niszą z drewnianymi, przeszklonymi drzwiczkami ma kształt krzyża. Druga poniżej niszy w kształcie prostokąta.

Ługwałd
Image

Kapliczka przydrożna, usytuowana w centrum wsi, neoklasycystyczna, przykryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona metalowym krzyżem; od frontu dwie nisze – większa, dolna, z figurą Matki Boskiej, górna nisza pusta. Wystawiona prawdopodobnie w połowie XIX wieku w związku z szalejącą w okolicy zarazą.

Ługwałd-kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna, pierwotnie neoklasycystyczna. Jej zabytkowy charakter został zniszczony przez przeprowadzoną bez nadzoru renowację – dachówkę wymieniono na blachę, a korpus kapliczki otynkowano białym, zaś cokół brązowym tynkiem.

Plutki
Image

Kapliczka z dzwonniczką, trójkondygnacyjna, usytuowana nad stawem. Przekryta daszkiem dwuspadowym. W czterokierunkowym przeswicie widoczne ślady umocowania dzwonka, którego jednak brak. W części bazowej pełnołukowa nisza ze współczesnymi figurkami.

Image

Kapliczka neogotycka, z daszkiem wielospadowym. Od frontu ostrołukowa płycina ze współczesną figurą Jezusa. Zarówno chorągiewka z datą: 1952, jak i otaczający kapliczkę metalowy płotek pochodzą prawdopodobnie z czasów ostatniego remontu kapliczki.

Zalbki
Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana w centrum wsi. Trójkondygnacyjna, nakryta daszkiem płaskim z pięcioma dużymi sterczynami. Górna kondygnacja z czterokierunkowym prześwitem mieściła niegdyś prawdopodobnie dzwonek. Obecnie na prześwitach umocowane są współczesne krzyże. Część bazowa zawiera nisze pełnołukowe zamknięte drewnianymi, przeszklonymi drzwiczkami. Wewnątrz współczesne figury. Całość otoczona drewnianym płotkiem.

Dąbrówka Wielka
Image

Kapliczka neogotycka, stojąca na betonowym postumencie, jednokondygnacyjna. Część bazowa oddzielona od postumentu niebiesko pomalowanym gzymsem. W części bazowej ostrołukowa przeszklona nisza ze współczesną figurą. Przykryta daszkiem wielospadowym.

Image

Kapliczka neogotycka, przekryta daszkiem dwuspadowym obitym blachą. Od frontu ostrołukowa nisza z pobitymi resztkami gipsowej figury. W podstawie prostokątna płycina.

Image

Kapliczka neogotycka, o ciekawej konstrukcji, dwukondygnacyjna. Zwieńczona pięcioma dużymi sterczynami.

Myki
Image

Kapliczka neogotycka przy wjeździe do wsi. Postument z płycinami zakończonymi pełnymi łukami. Zwieńczona daszkiem wielospadowym, sterczynkami, oraz metalową chorągiewką. Całość otoczona metalowym płotkiem.

Redykajny
Image

Kapliczka neogotycka.

Image

Kapliczka neogotycka. W części bazowej pełnołukowa nisza zamknięta drewnianymi, przeszklonymi drzwiczkami. W części górnej wielokierunkowy prześwit. Szczyt zwieńczony sterczynkami.

Słupy
Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii.

Bukwałd
Image

Kaplica neogotycka, p.w. św. Józefa, kilkakrotnie rozbudowywana.

Image

Kapliczka maryjna, z kamienia polnego, usytuowana przy kaplicy. Z 1956 roku.

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na rozstaju dróg przy wyjeździe ze wsi. Dwukondygnacyjna, z daszkiem wielospadowym zwieńczonym jedną, centralną sterczyną z kutym krzyżem. Od frontu w ostrołukowej, przeszklonej niszy figura św. Józefa. Kapliczka z roku 1920.

Image

Kapliczka neogotycka, przekryta płaskim daszkiem, zwieńczona sterczynami i metalowym krzyżem. na podmurówce z kamienia polnego. Od frontu ostrołukowa nisza z figurą Matki Boskiej. Poniżej w płycinie napis: „Ave Maria” i data: 1984.