Kościoły Warmii – Gmina Kolno

Kościoły Warmii – Gmina Kolno

Kolno

Zespół kościoła parafialnego

Kościół p. w. Trzech Króli i św. Anny

gotycki z drugiej połowy XIV w., w 1880 (1890) r. rozbudowany – dobudowa transeptu, prezbiterium z zakrystiami oraz wieży z kaplicami i kruchtami po bokach. Orientowany na planie prostokąta, o ceglano-kamiennym wątku murów, ze skarpami w narożnikach. Sklepienie kolebkowe, malowidła z początku drugiej połowy XX w. Wyposażenie wnętrza głównie barokowe z XVIII w. Dwa barokowe konfesjonały oraz klasycystyczny konfesjonał i ambona z 1830 r. Krucyfiks z drugiej połowy XVII w. i drugi z XVIII w.

Ogrodzenie cmentarza

przykościelnego – część murowana z XIX w., metalowa z początku XX w.

Kapliczki dwie neogotyckie w narożnikach cmentarza od strony ulicy; murowane, neogotyckie z drugiej połowy XIX w. Z dużymi ostrołukowymi wnękami u góry i mniejszymi w części dolnej (w większych figury Matki Boskiej i Chrystusa).

Plebania

z drugiej połowy XIX w., murowana z cegły, otynkowana, dwukondygnacyjna. Od frontu ryzalit zakończony ostrym szczytem z niewielkim okrągłym otworem. Dach budynku (i ryzalitu) mansardowy, kryty dachówką.

Lutry

Zespół kościoła parafialnego

Kościół p. w. św. Marii Magdaleny i św. Walentego

Neogotycki z 1862 – 1863 r. Wzniesiony został na miejscu poprzedniego z XVI w. Murowany z cegły, z bocznymi zakrystiami i kruchtami. Wieża z potężnymi skarpami zakończona hełmem iglicowym. Niższe iglicowe hełmy znajdują się również nad kruchtami. Od strony zachodniej niewielki przedsionek z ostrołukowym portalem i schodkowym szczytem, od wschodu wydzielone prezbiterium. Dach kościoła dwuspadowy kryty dachówką. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują dwie rzeźby o cechach ludowego baroku: Madonna i Niepokalana.

Ogrodzenie cmentarza przykościelnego częściowo murowane z drugiej połowy XIX w., pozostała część (metalowa i druciana siatka).

Kaplica

przy kościele (od strony placyku) murowana z cegły, z początku XX w.

Dawna plebania z XIX w., obecnie szkoła, murowana z cegły, otynkowana, parterowa z mieszkalnym poddaszem. Wejście w ścianie szczytowej obramowane dwoma kolumnami. Od strony południowej weranda wsparta czworokątnymi filarami oraz w części górnej szachlcowy ryzalit. Dach mansardowy kryty dachówką.

Ryn Reszelski

Kościół parafialny p. w. Narodzenia NMP Zbudowany w 1706 r., wieża drewniana z 1780 r., przebudowana w 1890 r. konstrukcji słupkowej, szalowana deskami, przykryta dachem namiotowym (na chorągiewce data budowy). Ołtarz główny zestawiony z kilku ołtarzy barokowych z XVIII w. Tabernakulum i ambona rokokowe, chór muzyczny późnobarokowy. Rzeźbiona Pieta z drugiej połowy XIV w., późnogotycki Bóg Ojciec z około 1500 r. Dzwon gotycki z napisem „MESTER TEVES MICH MDXXXVIII”