Kościoły Warmii – Gmina Olsztynek

Kościoły Warmii – Gmina Olsztynek

Kurki

Kościół ewangelicko – augsburski

Wzniesiony w XVIII w stylu barokowym. Spalony wewnątrz pod koniec XIX, przebudowany na początku XX. Murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Wieża kwadratowa, murowana zakończona hełmem kopulastym. Wystrój wnętrza, skromny, współczesny. Zabytek.

Mańki

Kościół ewangelicko – augsburski Barokowy, zbud. W 1770. Wieża drewniana kryta gontem z 1685. Kościół murowany z kamieni polnych i cegły, otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. W chwili obecnej poddawany gruntownemu odnowieniu. Zabytek.

Olsztynek

Zespół kościoła parafialnego Kościół parafialny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

neogotycki, zbudowany w latach 1876 – 1888. Wystrój kościoła współczesny, zachowane dwa obrazy późnobarokowe z 1730 r. i barokowy obraz z 1780 r. z ornamentem rokokowym i herbem Radwan (przywieziony ze Szpanowa na Wołyniu).

Dawny kościół ewangelicko – augsburski gotycki z XIV w., odbudowany w stylu barokowym w 1691 r., z wieżą z zbudowaną w 1796 r. W czasie II wojny światowej wypalony, a w latach 1974 – 1977 odbudowany i adaptowany na cele kulturalne – galeria sztuki Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Zabytek. Kapliczka przykościelna neogotycka z 1890 r. Murowana z cegły, z ostrołukową niszą w części środkowej, w której umieszczono figurę NMP z Dzieciątkiem. Dzieciątkiem części górnej w niszy okrągłej – krucyfiks. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem Ogrodzenie z filarkami, murowane z cegły i kamienia polnego, neogotyckie z końca XIX w. Zabytek Plebania

Kościół przy ll. K. C. Mrongowiusza 19 Ewangelicko – augsburski, usytuowany wśród zieleni, w otoczeniu ogrodów. Budynek kościoła wzniesiony w latach dwudziestych XIX wieku, murowany, otynkowany, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Obok dobudowany pawilon gospodarczy. Wystrój wnętrza współczesny.

Waplewo

Kościół filialny Eklektyczny, zbud. W 1870 – 1872. p.w Św. Stanisława BM. Murowany, otynkowany z 10 przyporami (po 5 z każdej strony). Dach dwuspadowy, kryty eternitem. Wieża kwadratowa, z dachem brogowym, krytym dachówką. Wystrój wnętrza współczesny. Zabytek.

Wigwałd

Kościół parafialny Neogotycki, zbud. W 1873, p.w. Chrystusa Króla. Murowany z czerwonej cegły, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. W narożnikach, cztery duże przypory, na ścianach bocznych po cztery mniejsze. Od strony płd. Prezbiterium, również z czterema przyporami. Wieża prostokątna, z cegły, z dachem brogowym, krytym blachą i zwieńczonym metalowym krzyżem. Wystrój wnętrza neogotycki. Zabytek.