Pałace i dworki – Gmina Kolno

Pałace i dworki – Gmina Kolno

Bęsia

Pałac

barokowy z XVIII w., modernizacja wnętrz w końcu lat 70-tych XX w. Murowany z cegły, boniowany, piętrowy z parterowymi dobudówkami po bokach. Część główna budynku 9-cio osiowa z ryzalitem od strony północnej. Od strony środkowej otwór drzwiowy, do którego prowadzą betonowe schody. Od strony południowej weranda. Dach uskokowy.

Park Krajobrazowyz XVIII w. o powierzchni ok. 5,7 ha. Główną oś widokową parku stanowi aleja biegnąca od pałacu w kierunku pd-zach. Pozostałością dawnego drzewostanu są okazałe dęby wokół pałacu.

Górowo

Zespół Pałacowy Pałac

Barokowy z XVIII w., przebudowany i rozbudowany w XIX w. Budynek dwukondygnacyjny z częściowo mieszkalnym poddaszem, 11 –osiowy (kondygnacja dolna to rodzaj sutereny – piwnicy). Po obu stronach budynku ryzality, w części środkowej trójkondygnacyjne pseudoryzality zakończone attykami. Dach czterospadowy kryty dachówką.

Pawilon ogrodowy, barokowy z XVIII w., przebudowany w XX w.

KarcerPołożony tuż przy pałacu karcer, w którym dziedzic przetrzymywał więźniów.

Park Podworski o charakterze krajobrazowym z XIX w. o powierzchni 2,36 ha. W drzewostanie: lipa drobnolistna – 70 %, dąb szypułkowy – 10 %, grab zwyczajny – 5 %, wiąz – 5 %. Oprócz tego występują pojedyncze egzemplarze: buka zwyczajnego, brzozy brodawkolistnej, świerka pospolitego, modrzewia europejskiego.

Tejstymy

Dwór

neoklasycystyczny z początku XIX w., rozbudowany w 1898 r.

Park Podworski

o charakterze krajobrazowym, z zachowanymi niektórymi elementami założenia z końca XIX w. (wyraźnie zniszczona tylko jedna aleja). Drzewostan różnowiekowy i różnogatunkowy: lipa drobnolistna 30 %, buk zwyczajny – 30 %, grab zwyczajny – 10 %, dąb szypułkowy – 20 %, klon zwyczajny – 10 %. Wiek drzewostanu do 140 lat.