Pałace i dworki – Gmina Purda

Pałace i dworki – Gmina Purda

Bałdy

Park Podworski
z XIX w. typu krajobrazowego z dwoma niewielkimi stawkami; powierzchnia 2,5 ha w tym 0,18 ha wód. Część centralna parku podzielona jest ogrodzeniami na ogródki warzywne, pasiekę i ogródek dla dzieci. Z dawnego drzewostanu zostało niewiele, w tym: lipa drobnolistna – 7 sztuk, klon zwyczajny – 27 sztuk, świerk zwyczajny – 27 sztuk, kasztanowiec – 3 sztuki, żywotnik zachodni – 3 sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje lipa o obwodzie ponad 4 m.

Klewki

Pałac
z 1801 r., przebudowany w drugiej połowie XIX i XX w. Murowany z cegły, otynkowany na podmurówce z kamieni polnych. Część środkowa dwukondygnacyjna ze ścianką kolankową, po bokach trzykondygnacyjne ryzality. Ryzalit znajduje się również i od strony pd-zach, a w narożniku pd-wsch, nad parterową częścią budynku weranda.Park typu krajobrazowego z XIX w. o powierzchni 6,02 ha. Drzewostan parku składa się z różnorodnych drzew liściastych, mocno przerzedzony. Wiek drzewostanu 80 – 120 lat. Na uwagę zasługuje dąb szypułkowy o obwodzie ponad 270 cm, klony zwyczajne (240 cm) i lipy (239 cm).W parku niewielki plac hippiczny.

Park
typu krajobrazowego z XIX w. o powierzchni 6,02 ha. Drzewostan parku składa się z różnorodnych drzew liściastych, mocno przerzedzony. Wiek drzewostanu 80 – 120 lat. Na uwagę zasługuje dąb szypułkowy o obwodzie ponad 270 cm, klony zwyczajne (240 cm) i lipy (239 cm).

Purda

Park Podworski
z XIX w. o charakterze krajobrazowym, o powierzchni 1,15 ha. Drzewostan parku stanowią głównie lipy, brzozy, kasztanowiec i świerki. Główny element założenia parkowego stanowią dwa tarasy opadające w kierunku dawnego jeziora (osuszone)

Stary Olsztyn

Dwór

Dwór wraz z pozostałościami parku. Dwór w stylu neoklasycystycznym z początków XX w., jednokondygnacyjny, kryty czterospadowym dachem. Dwór został niedawno oszpecony przez wstawienie plastykowych drzwi i ram okiennych.

Park Krajobrazowy

z XIX w. o powierzchni 4 ha w tym 0,5 ha wód. Ogólnie park zaniedbany. Układ zabytkowy zachował się jedynie w części wschodniej. W drzewostanie: dąb szypułkowy, świerk pospolity, brzoza brodawkolistna, lipa drobnolistna; pojedynczo występują: jeden egzemplarz jodły, dwa egzemplarze żywotnika zachodniego.