Walka o polskość – Gmina Barczewo

Skajboty

Budynek dawnej polskiej szkoły czynnej przed II wojną światową. Upamiętnia to wmurowana w ścianę domu tablica o treści: „W tym budynku w latach 1930 – 1939 mieściła się polska szkoła – świadectwo polskości ziemi warmińskiej”.

Budynek w którym niegdyś mieściło się polskie przedszkole. Na budynku tablica z napisem: „W tym budynku w latach 1930-39 mieściło się polskie przedszkole – świadectwo polskości ziemi warmińskiej”.

Lamkowo

Tablica pamięci Franciszka Szczepańskiego na budynku założonej przezeń biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych. Tekst tablicy brzmi: W roku obchodów 100-lecia polskich bibliotek ludowych na Warmii i Mazurach nadano gromadzkiej bibliotece publicznej w Lamkowie imię Franciszka Szczepańskiego (1842-1907) – krzewiciela polskości, organizatora czytelnictwa na Warmii.