Warmińskie meble

Prezentacja warmińskiego snycerstwa ludowego.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Fotografie Mariusza Banasiaka

Warmińskie meble w fotografii Mariusza Banasiaka.