Gmina Barczewo – Jedzbark

Inwentaryzacja krajobrazowo – urbanistyczna  

Inwentaryzacja wybranego miejsca  

Matryca miejscowości

Opis wsi/historia

Miejscowość leży 7 km na płd. – wsch. od Barczewa. Obecnie zamieszkuje ją 200 osób. Stara, niemiecka nazw miejscowości to Hirschberg, inaczej Jecpark.

Walory przyrodnicze

Wieś położona bardzo malowniczo wśród dużej liczby wzniesień. Interesujące są walory wewnątrz wsi związane z występowaniem zieleni wysokiej, jak i otaczający krajobraz rolniczy z zadrzewieniami śródpolnymi.

Walory kulturowe

W małej miejscowości znajdują się ciekawe obiekty o walorach kulturowych. Są to przede wszystkim pomnik ku czci ofiar z okresu I Wojny Światowej, cmentarz ofiar z okresu II Wojny Światowej, przydrożna kapliczka z początku XIX w. Kościół stanowi dominantę w okolicy. Innymi elementami sakralnymi są krzyże przydrożne. Góra Zamkowa przypomina o istnieniu tu zamku biskupiego ( znajdował się tu do XIX w.). Ówczesne opisy zaliczają go do najpiękniejszego na Warmii.

Układ wsi/typy zagród/ budynki

Najczęstszy kształt działki to prostokąt odwrócony dłuższym bokiem prostopadle lub równolegle do drogi. Wielkość działek mieści się w przedziale od 1000 m² do 2500 m² (wyróżnia się działki duże, średnie i małe).

Typy zagród Wyróżnia się trzy typy działek. Budynki mieszkalne we wszystkich typach działek mogą być usytuowane prostopadle, elewacją boczną do drogi oraz równolegle, elewacją frontową do drogi. Wszystkie znajdują się blisko drogi. W typie pierwszym znajduje się tylko budynek mieszkalny stojący równolegle do drogi lub z budynkiem gospodarczym znajdującym się w tylnej części działki (równolegle), bądź budynek mieszkalny i gospodarczy znajdują się po przeciwnych stronach działki. W typie drugim budynek mieszkalny usytuowany jest prostopadle do drogi, a budynek gospodarczy równolegle do drogi lub w drugim wariancie budynek mieszkalny stoi równolegle do drogi i występują 3 budynki gospodarcze (dwa za budynkiem mieszkalnym, równolegle do niego i jeden prostopadle do drogi). W typie trzecim budynek mieszkalny ustawiony jest równolegle do drogi. W drugim wariancie występuje budynek mieszkalny i trzy budynki gospodarcze. Zamyka w ten sposób działkę z czterech stron tworząc w środku dziedziniec. Wejścia na posesję we wszystkich przypadkach są od strony drogi, natomiast wejścia do budynku mieszkalnego od podwórza, tylko w trzecim typie od drogi.

Układ funkcjonalny Występuje ogród ozdobny, przedogródek, przez który wchodzi się do domu, bądź znajduje się on między drogą a budynkiem mieszkalnym lub elewacją boczną budynku mieszkalnego a drogą. Ogród warzywny znajduje się w różnych częściach działki

Budynki mieszkalne Występują w miejscowości domy z czerwonej cegły, w stylu pruskim, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi występują charakterystyczne i dekoracyjne łuki wykonane z czerwonej cegły.

Budynki gospodarcze Dach jest dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną, deski ułożone są poziomo. Drzwi występują drewniane z pionowym deskowaniem. Stodoła jest bez podmurówki.

Uwarunkowania rozwoju wsi (na podstawie wywiadu środowiskowego z mieszkańcami)

Wieś mimo ciekawego położenia (wzniesienia, malownicze osie widokowe) nie stanowi istotnego miejsca, do którego kierowany jest ruch turystyczny. Brakuje również zakładów pracy, a funkcja rolnicza ogranicza się do produkcji z jednego gospodarstwa rolnego. Mieszkańcy to przede wszystkim emeryci i renciści uskarżający się na słabą komunikację między wsią, a większymi ośrodkami. Mimo to wieś jest raczej zadbana i czysta. Urząd pocztowy i szkoła zostały zamknięte, natomiast jedyny obiekt oświatowo-kulturalny, biblioteka, czynny jest tylko kilka dni w tygodniu.. Brakuje miejsc służących rozrywce i spędzaniu wolnego czasu, istnieje, co prawda boisko sportowe (użytkowane w sezonie), jednak jest w złym stanie. We wsi jedynym punktem usługowym jest sklep.