Zabytki techniki – Gmina Dobre Miasto

Zabytki techniki – Gmina Dobre Miasto

Dobre Miasto

Wieża ciśnień Zbudowana w 1905 roku, przy uruchamianiu na terenie miasta sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Murowana z czerwonej cegły, w części dolnej sześcioboczna, wyżej okrągła. Główny zbiornik wody otynkowany. Dach baniasty zwieńczony latarnią. Zabytek.

Spichlerz przy ul. Łużyckiej 37 Pseudogotycki wzniesiony na początku XX w.. Zbudowany z czerwonej cegły na podmurówce z kamienia polnego. Dwupiętrowy z urządzeniem wyciągowym na wysokości 3 piętra. Kondygnacje rozdzielone gzymsem pośrednim z cegły. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Zabytek.

Spichlerz przy ul. Warszawskiej 5 Pseudogotycki wzniesiony na przełomie XIX i XX w.. Murowany z czerwonej cegły, nieotynkowany. Dwupiętrowy z czteropiętrowym szybem wyciągowym. Zabytek.

Fortyfikacje i mury obronne Pierścień fortyfikacji średniowiecznych miasta składał się z murów obronnych i systemu baszt zbudowany na rzucie nieregularnego prostokąta. Do dnia dzisiejszego zachowały się odcinki murów obronnych z XIV w. od strony północnej nad Łyną i od strony wschodniej. Odcinek wschodni jest flankowany od strony północnej i południowej przez dwie cylindryczne baszty: północna zachowana do połowy swej pierwotnej wysokości, natomiast południowa zachowana w pierwotnym stanie zwana basztą „bocianią”od gnieżdżących się na jej dachu od niepamiętnych czasów bocianów. Jest zlokalizowana na południowo-wschodnim narożniku fortyfikacji nad kanałem wodnym. Wzniesiona w XIV-XV w. na rzucie koła posiada pięć kondygnacji strzelniczych i loch więzienny. Przykryta dachem stożkowym krytym dachówką rzymską. Mury baszty bardzo grube, wzniesione z czerwonej cegły, tylko w części dolnej z granitu polodowcowego. Jedyne wejście do wnętrza – ostrołukowe o uskokowych ościeżnicach. Wnętrze posiada stropy drewniane belkowe. Zachowane wejścia w grubości muru ze stopniami ceglanymi z parteru na pierwsze piętro. W dolnej części liczne otwory strzelnicze mocno rozglifowane do wnętrza. Kondygnacja najwyższą przesklepiona jest czaszą a w grubości muru tej kondygnacji zachowane są ganki strzelnicze z otworami strzelniczymi i wejściem do wewnątrz. Zabytek.

Brama przydrożna Neogotycka wzniesiona w końcu XIX w. wiodąca na Miejski Cmentarz Komunalny. Murowana z czerwonej cegły (wątkiem przemiennym) z licznymi przyporami, sterczynkami i płycinami malowanymi na biało. Dach dwuspadowy kryty dachówka ceramiczną. Prześwit bramy – ostrołukowy. Strop w prześwicie częściowo belkowany. Zabytek.

Kuźnia.Zabytkowy budynek kuźni w pobliżu wyjazdu do Kalwarii Głotowskiej.

Cerkiewnik

Budynek gospodarczy Zbudowany na przełomie XIX i XX w. Wzniesiony na rzucie prostokąta, konstrukcji murowano-ryglowej. Usytuowany kalenicowo. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.

Smolajny

Młyn wodny. Niedawno odnowiony i uruchomiony ponownie pełni swe funkcje.