Zabytki techniki – Gmina Jonkowo

Zabytki techniki – Gmina Jonkowo

Kajny

Zabytkowy młyn na Łynie

Pompa wodna

Łomy

Zabytkowa kuźnia. Zabytkowy budynek kuźni, zniszczony i przebudowany na warsztat. Obecnie budynek stoi pusty.