Zabytki techniki – Gmina Stawiguda

Zabytki techniki – Gmina Stawiguda

Ruś

Młyn wodny Drewniany, zbudowany nad rz. Łyną na początku XX. Jako młyn, był wykorzystywany do wybuchu II wojny świat. Budynek główny, dwupiętrowy, oszalowany pionowo deskami, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Podmurówka z cegły, otynkowana. Przy młynie, trójkomorowy jaz, a ponadto wybudowane po wojnie hodowlane stawy rybne.

Kuźnia. Budynek dawnej, XIX-wiecznej kuźni. Po jej likwidacji mieściła się tam siedziba ochotniczej straży pożarnej. Obecnie własność prywatna.