• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Barczewo

Barczewo

Image

Kapliczka z końca XVIII w. Przy ul. Kościuszki.
Prawdopodobnie z ok. 1800 r. wielokrotnie remontowana, ostatnio w 1958 r. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, otynkowana; arkadowa kryta daszkiem namiotowym. We wnękach arkady umieszczone są z trzech stron 3 krucyfiksy: z XVI, XVII i XVIII w. Na szczycie daszku żelazny krzyż. Stan zachowania kapliczki dobry.

Barczewo-kapliczka eklektyczna

Kapliczka eklektyczna. Znajduje się na dziedzińcu klasztoru bernardynów.

Image

Figura Chrystusa
Pochodząca z XVIII wieku. Znajduje się przy ulicy Warmińskiej, ma charakter kapliczki o podstawie walca z nieotynkowanej cegły. Dolna część postumentu jest szersza. W części górnej dwa "fryzy", przy czym górny przykryty jest płaskim daszkiem stanowiącym podstawę dla figurki. Kapliczka postawiona na pamiątkę zarazy, w wyniku której zmarła większość mieszkańców Barczewa.

Kapliczka neogotycka przy pl. Batorego
Na cmentarzu przy kościele św. Andrzeja. Murowana z cegły, otynkowana, dach kryty blachą. Na niskim kwadratowym cokole wznosi się sześcienny postument, a na nim wieżyczka z ostrołukową oszkloną wnęką. Narożniki postumentu i wieżyczki wzmocnione z czterech stron skarpami. Na szczycie kwiaton i krzyż. We wnęce drewniana, polichromowana rzeźba św. Antoniego z pocz. XX w. Stan zachowania dość dobry.

ImageImage

Kapliczka przydrożna przy ul. Kościuszki
Barokowa z 1776 r., remontowana w 1866 r. Murowana z cegły, otynkowana- z wyjątkiem szczytu. Słupowa, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką karpiówką. Od frontu oszklona, zakończona łukiem wnęka. W tympanonie dwie tablice dotyczące budowy i remontu kapliczki. Na daszku żelazny pręt, prawdopodobnie pozostałość po chorągiewce.

Image

Kapliczka przydrożna przy ul. Granicznej
Z XIX w. Murowana z cegły, otynkowana; graniastosłupowa, dwukondygnacyjna, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką holenderską. Składa się z niskiego cokołu i dwóch czterościennych słupów – dolnego szerszego i górnego węższego. Zwieńczenie stanowi trójkątny szczyt z przeszkloną wnęką. W ściankach frontowych wnęki przysłonięte kwadratowymi, oszklonymi ramami.

Image

Kapliczka przydrożna przy ul. Wojska Polskiego
(w pobliżu dworca PKP), neogotycka z 1898 r. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, pobielona, kryta blachą. Na niskim cokole wznosi się sześcienny postument o ściankach zdobionych kwadratowymi płycinami, wyżej graniasty słup z dużą ostrołukową wnęką pośrodku, zamknięty trójkątnym szczytem. Na szczycie dachu mała iglica obita blachą i żelazna chorągiewka z datą 1898.

Kapliczka przydrożna przy ul. Olsztyńskiej
Neogotycka z końca XIX w. Murowana z cegły, nietynkowana, kryta dachówką holenderską. Zbudowana w formie skrzyneczki przykrytej dwuspadowym daszkiem. Na niskim cokole sześcienny postument, a na nim prosta skrzynka z ostrołukową, przeszkloną wnęką. Na szczycie daszku żelazna chorągiewka z datą 1949.

ImageImage

Kapliczka przydrożna z 1607 r. przy ul. Warmińskiej
Wielokrotnie remontowana. Murowana z cegły na podmurówce kamiennej, otynkowana. Kapliczka graniastosłupowa, dwukondygnacyjna, kryta trójspadowym daszkiem. W ściankach frontowych znajdują się wnęki zamknięte łukami, przeszklone. W górnej wnęce umieszczony krucyfiks, w dolnej Pieta – figurka z XX w.

Kapliczka przydrożna przy ul. Wojska Polskiego
Przy posesji domu nr 38. Neogotycka, wzniesiona w 1862 r, przeniesiona przez ulicę do wydzielonej części ogródka kwiatowego i odnowiona w 1978 r. murowana z cegły, nietynkowana, kryta dachówką kaprpiówką. Na sześciennym postumencie zamkniętym od dołu i góry listwami z wystających cegieł, wznosi się graniasta wieżyczka z dużą ostrołukową wnęką pośrodku. Narożniki wieżyczki wzmocnione pionowymi skarpami. Nad szczytem dachu żelazny krzyż z chorągiewką i datą 1862.

Barczewko

Image

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 68
Murowana z cegły na niewysokim postumencie, z dużą wnęką od frontu, zakończoną ostrym łukiem. Kapliczka obudowana po bokach i u góry jakby ramą ze skarpami i sterczynami, przykrytymi dwuspadowymi daszkami.

Image

Kapliczka przydrożna w stylu neoklasycystycznym.

Image

Kapliczka przydrożna

Barczewko - przy kościele

Kapliczka przykościelna

Image

Kapliczka przydomowa

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii.

Image

Kapliczka neogotycka, w złym stanie, usytuowana na kolonii.

Image

Kapliczka neogotycka, wybudowana na nowo w miejsce starej, zniszczonej kapliczki.

Kaplityny

Image

Kapliczka z dzwonniczką
Przy wjeździe do wsi.

Bogdany-kaplickza przy wyjeździe ze wsi

Kapliczka neogotycka. Przy dawnym wyjeździe ze wsi. Dzisiaj położona zupełnie na uboczu. Zniszczona i zaniedbana.

Image

Kapliczka przydomowa, usytuowana przy gospodarstwie rolnym. Jednokondygnacyjna, o prostej konstrukcji. Od frontu przeszklona nisza ze współczesna figurą. Daszek dwuspadowy.

Image

Kapliczka przydomowa, usytuowana przy gospodarstwie rolnym.

Biedowo

Kapliczka z dzwonniczką przy zagrodzie nr 12.
Murowana z cegły, przykryta dwuspadowym daszkiem krytym dachówką, na szczycie daszku żelazny krzyż. Od frontu , nad postumentem, oszklona wnęka zakończona łukiem z figurą św. Antoniego wewnątrz. Nad wnęką prostokątny otwór dzwonniczy z niewielkim dzwonem.

Kapliczka przydrożna z 1868 r. przy zagrodzie nr 8.
Murowana z cegły. Przykryta dwuspadowym daszkiem z żelaznym krzyżem na szczycie. Od frontu duża wnęka zakończona łagodnym łukiem; w szczycie niewielka wnęka prostokątna.

Jedzbark

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Murowana z XIX w., neogotycka z dzwonniczką, usytuowana we wsi na skrzyżowaniu dróg, z datą na chorągiewce 1876.

Image

Kapliczka - obelisk. Upamiętniająca mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej. Od frontu duża figura Chrystusa, po jej obu stronach płyciny z nazwiskami poległych.

Image

Kapliczka neogotycka, z daszkiem wielospadowym i zwieńczeniami sterczynkowymi, obok rozłożystego kasztanowca.

Jedzbark-kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka, dwupoziomowa, zwieńczona sterczynkami, usytuowana przy wjeździe do wsi.

Kronowo

Kapliczka przydrożna z pocz. XX w.
Murowana z cegły na niewysokim cokole z kamieni. W postumencie z 4 stron znajdują się wnęki zamknięte pełnym łukiem, od strony pd. Oszklone. Dach czterospadowy -dwa krzyżujące się daszki dwuspadowe kryte dachówką.

 

Kronowo-kaplica filialna

Kaplica filialna
Neogotycka kaplica z czerwonej cegły, z dzwonnicą, kryta dwuspadzistym dachem.

Lamkowo

Image

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 7
Neoklasycystyczna z 1873 r. Murowana z cegły, kryta dwuspadowym daszkiem i dachówką. Od frontu dwie wnęki – dolna większa i oszklona. Z boków wnęk niewielkie, otynkowane płyciny.

Kapliczka przydrożna przy zagrodzie nr 14
Klasycystyczna z 1. poł. XIX w. Murowana z cegły, kryta dwuspadowym daszkiem pokrytym blachą, szczyt otynkowany. Od frontu wnęka.

kapliczka późnobarokowa

Kapliczka przydrożna naprzeciw zagrody nr 47
Późnobarokowa z 2. poł. XVIII w. Murowana z cegły, otynkowana, na podmurówce z kamieni polnych. Od frontu dwie wnęki – dolna większa i oszklona.

Lamkowo - kaplickza przy zagrodzie nr4 style=

Kapliczka neoklasycystyczna. Stojąca przy zagrodzie nr 40.

Kapliczka przy trasie Lamkowo-Krokowo

Kapliczka neoklasycystyczna. Stojąca przy drodze Lamkowo-Krokowo. Zwieńczona chorągiewką z datą 1888.

Kapliczka na trasie Lamkowo-Frączki

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, o prostej konstrukcji-dwuspadowy daszek, ostrołukowa nisza od frontu z ciekawymi, przeszklonymi witrażowo drzwiczkami. Wewnątrz figura świętego. Poniżej niszy prostokątna płycina. Kapliczka murowana z czerwonej cegły, podstawa z kamieni polnych.

Lamkowo-kapliczka

Kapliczka przydrożna. Stojąca we wsi, neogotycka.

Lamkowo-kapliczka z sygnaturką

Kapliczka eklektyczna. Stojąca w centrum wsi, postawiona na planie kwadratu. Od frontu posiada niewielkie schodki prowadzące do niszy, w której znajduje się figura Matki Boskiej. Poniżej niszy płycina z dodaną tablicą z napisem: "Jubileusz AD2000", czyli datą odnowienia. Kapliczka zwieńczona wielospadowym daszkiem z metalowymi krzyżykami i oryginalną kopułką z hełmem, kryjącą dzwonniczkę. Na kopułce umieszczony krzyż z chorągiewką.

Lamkowo-barokowa kapliczka usytuowana na kolonii

Kapliczka barokowa, usytuowana na kolonii.

Łęgajny

kapliczka w Łęgajnach

Kapliczka murowana
Z czerwonej cegły, neoklasycystyczna, stojąca przy wjeździe do wsi od strony trasy Olsztyn-Barczewo.

Łęgajny - kaplica neogotycka

Kaplica filialna p. w. św. Bonawentury i św. Floriana z 1875 r.
Murowana z cegły na rzucie prostokąta, dach dwuspadowy kryty dachówką. U podstawy naroży słupki kryte czterospadowymi daszkami. Budynek powiększony przez dobudowę drewnianego baraku. Pomiędzy jezdnią i kaplicą słupowa drewniana dzwonniczka z 2. poł. XIX w., przykryta dwuspadowym daszkiem.

Mokiny

Mokiny - kaplica filialnaMokiny - kaplica filialna

Kaplica filialna
Neogotycka z 1935 r. Murowana z cegły. Dach dwuspadowy kryta dachówką. W szczycie ostrołukowa, otynkowana wnęka. Na dachu w pobliżu szczytu drewniana sygnaturka. W ścianach bocznych trzy pary ostrołukowych okien.

Kabiny

Kapliczka filialna p. w. Matki Boskiej Różańcowej
Eklektyczna z 1893 r. Murowana z cegły, otynkowana. Dach dwuspadowy kryty dachówką, z niewielką dzwonniczką od strony wschodniej. W ścianach bocznych po dwa ostrołukowe otwory okienne.

Ramsowo

Ramsowo-kapliczka neogotycka

Kapliczka
Z czerwonej cegły, na podmurówce, nieotynkowana.

Ramsowo-kapliczka neoklasycystyczna

Kapliczka przydrożna
W stylu neoklasycystycznym, otynkowana, kryta dwuspadzistym daszkiem. Połowa XIX wieku.

Ramsowo-kapliczka ze św. JózefemRamsowo-kapliczka z Maryją

Dwie bliźniacze kapliczki. Neogotyckie, wmurowane w ogrodzenie kościoła. Na wysokich podstawach z cegieł ostrołukowe nisze. W jednej z nich figura Maryi, w drugiej zaś św. Józefa. Nad niszami metalowe płyty z wygrawerowanymi datami budowy: 1901 rok. Obydwie kapliczki zwieńczone dużymi,. metalowymi krzyżami.

Image

Kapliczka neogotycka, w pobliżu okazałego klonu. Otynkowana, na podmurówce z kamienia polnego. Zwieńczona dwuspadowym daszkiem ze sterczynami i metalowym krzyżem.

Wójtowo

Wójtowo-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką

Image

Kapliczka neogotycka, dwukondygnacyjna, zwieńczona centralną sterczyną z metalowym krzyżem, z daszkiem wielospadowym, zniszczona i zaniedbana, usytuowana przy drodze w kierunku na Bogdany.

Image

Kapliczka neogotycka, zadbana, usytuowana przy wyjeździe ze wsi w kierunku Klebarka Wielkiego. Posiada jedna kondygnację i dwie pełnołukowe nisze. Dolna nisza pusta, z ciekawym wymalowaniem w gwiazdy. Górna, mniejsza nisza ze współczesną figurką św. Józefa z Dzieciątkiem. Zwieńczona metalowym krzyżem.

Image

Kapliczka neogotycka, w otoczeniu starych drzew, otoczona drewnianym płotkiem, z daszkiem wielospadowym. Od frontu dwie przeszklone nisze, w dolnej współczesna figura Matki Boskiej. Poniżej niszy metalowa plakietka z datą ostatniego remontu - 1971 rok.

Kromerowo

Kromerowo-kapliczka

Kapliczka przydrożna w stylu neogotyckim.

Krokowo

Krokowo-kapliczka neogotyckaKrokowo-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna. W stylu neogotyckim.

Skajboty

Skajboty-kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna. Neogotycka.

Skajboty-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką. Niezwykle okazała, stojąca w centrum wsi. Zbudowana z czerwonej cegły na planie kwadratu. Szczyt zwieńczony sterczynkami z metalowymi krzyżami, wyżej sygnaturka, na której krzyż z chorągiewką i datą: 1897r.

Kostrzewy

kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka w otoczeniu starodrzewia.

Dobrąg

Kapliczka barokowaKapliczka barokowa

Kapliczka barokowa, stojąca na wzgórzu w otoczeniu pól i bagna. Uznaje się ją za najstarszą warmińską kapliczkę - zbudowaną w roku 1601, chociaż data na chorągiewce to 1779 rok. Jest to jednak prawdopodobnie data remontu. Kapliczka niegdyś stała w otoczeniu drzew po których obecnie pozostały jedynie spróchniałe pnie.

Kapliczka neoklasycystyczna

Kapliczka neoklasycystyczna, w otoczeniu starodrzewia, usytuowana przy drodze w pobliżu prywatnej posesji.

Krzyż drewniany

Krzyż drewniany, stojący na prywatnej posesji.

Tumiany

Kapliczka neoklasycystyczna

Kapliczka neoklasycystyczna, z roku 1869, stojąca na prywatnej posesji.

Krzyż drewniany

Krzyż drewniany, usytuowany na terenie dawnego dworku.

Stare Włóki

Stare Włóki - kapliczka barokowa

Kapliczka barokowa. Oryginalna rzeźba ludowa przedstawiająca Świętą Rodzinę została skradziona. Obecnie przygotowywana jest jej kopia.

Image

Kapliczka z dzwonniczką, neoklasycystyczna.

Stare Włóki - neogotyk

Kapliczka neogotycka, dwukondygnacyjna, usytuowana przy wyjeździe ze wsi.

Próle

Image

Kapliczka barokowa. Piękna kapliczka barokowa, stojąca w otoczeniu starodrzewia.

Próle - neogotyk

Kapliczka neogotycka, usytuowana w centrum wsi.

Próle - kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką, neogotycka, usytuowana przy prywatnej posesji.

Image

Krzyż drewniany z oryginalną ludową rzeźbą Chrystusa.

Studzianek

Image

Kapliczka neogotycka - w bardzo złym stanie, wymagająca natychmiastowego remontu.

Kierzliny

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na prywatnej posesji.

Image

Kapliczka neogotycka, jednopoziomowa, otoczona drewnianym płotkiem, usytuowana na prywatnej posesji.

Image

Kapliczka neogotycka, zwieńczona sterczynkami, od frontu dwie prostokątne nisze. Usytuowana przy rybaczówce.

Ramsówko

Image

Kapliczka z dzwonniczką, neogotycka, usytuowana w ogrodzie prywatnej posesji. Zwieńczona daszkiem wielospadowym z metalowym krzyżem i chorągiewką. Dwukondygnacyjna. W dolnej kondygnacji nisza ze współczesnymi figurami, w górnej dwukierunkowy prześwit z dzwonkiem.

ImageImage

Kapliczka przydomowa. Usytuowana na kolonii, otoczona drewnianym płotkiem. W pełnołukowej, przeszklonej niszy znajdują się oryginalne, drewniane ludowe rzeźby.

Bartołty Małe

Image

Kapliczka przydomowa, dwukondygnacyjna, z daszkiem dwuspadowym zwieńczonym metalowym krzyżem. Wybudowana w 1921 roku.

Image

Kapliczka neogotycka, zwieńczona metalowymi krzyżami, stojąca w otoczeniu starodrzewia.

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii. Zwieńczona sterczynkami. Od frontu dwie pełnołukowe nisze. W dolnej, większej współczesna figura Matki Boskiej.

Image

Krzyż drewniany, z przepiękną drewnianą figurą Chrystusa.

Bartołty Wielkie

Image

Kapliczka przydrożna.

Image

Kapliczka neogotycka, otynkowana na różowo, zwieńczona metalowym krzyżem. W przeszklonej niszy znajduje się figura św. Floriana.

Ruszajny

Image

Kapliczka neogotycka z dzwonniczką. Kapliczka zwieńczona metalową chorągiewką z datą: 1910 rok.

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana na kolonii. Otynkowana na biało, z daszkiem wielospadowym. Od frontu przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej. Otoczona drewnianym płotkiem.

Image

Kapliczka neogotycka, przydomowa. Jednokondygnacyjna, zwieńczona daszkiem dwuspadowym i chorągiewką z datą: 1895 rok. Od frontu przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej.

Share