• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Biskupiec

Biskupiec

kapliczka w Biskupcu

Kaplica przy ul. Warszawskiej 15
Kaplica kościoła ewangelicko – augsburskiego, wzniesiona w kon. XIX. Murowana i otynkowana, parterowa, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Otwory okienne i drzwi zamknięte łukami odcinkowymi. Podlega kościołowi w Sorkwitach. Zabytek.

Kapliczka przy ul. Wojska Polskiego
Kapliczka neogotycka, wzniesiona na przeł. XIX/XX. Zbud. Na rzucie kwadratu, z czerwonej cegły, z daszkiem dwuspadowym, krytym dachówką. W części środkowej ostrołukowa nisza, zamknięta okienkiem, w której umieszczono figurę NMP. Zabytek.

Kapliczka przydrożna przy ul. Niepodległości
Kapliczka przydrożna neogotycka, wzniesiona w XIX. Zbudowana z czerwonej cegły, na rzucie kwadratu. Daszek wielospadowy z betonu. W dolnej części blendy z malowanymi scenami religijnymi. W części górnej ostrołukowa nisza, zamknięta okienkiem, z umieszczoną w środku figurą Chrystusa. Zabytek.

Image

Kapliczka przy ul. Ostre Koło, neogotycka z końca XIX w. Od frontu ostrołukowa nisza z figurą Matki Boskiej, daszek dwuspadowy.

Image

Kapliczka neogotycka, przy drodze do Bredynek. Od frontu ostrołukowy portal z figurą Matki Boskiej. Zwieńczona sterczynkami z krzyżami, otoczona drewnianym płotkiem.

Image

Kapliczka neogotycka usytuowana przy kościele p.w. Jana Chrzciciela.

Biskupiec-kapliczka neogotycka, ul. Warszawska

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, usytuowana przy ulicy Warszawskiej.

Biesowo

kapliczka w Biesowie

Kapliczka przykościelna. Neogotycka na podmurówce z kamienia polnego.

Bredynki

Bredynki - kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, poświęcona św. Florianowi. Murowana z czerwonej cegły; u szczytu zwieńczona sterczynkami, u dołu prostokątna płycina. W części centralnej przeszklona nisza z figurą Jezusa na krzyżu, wyżej mniejsza nisza z figurką św. Floriana. Kapliczka usytuowana przy remizie strażackiej. Obok niej stoi charakterystyczny "dzwon strażacki" do sygnalizowania pożaru.

Bredynki-kaplica, fot.A. Jaszczak

Kaplica z roku 1884. Ufundowana przez Jana Skupskiego, stojący obok niej krzyż postawiono w roku 1864. Powstanie kaplicy wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami z roku 1863. Wówczas młynarz Gross kupił wiejski staw chcąc go osuszyć i zamienić na łąkę. Przeciwko tej decyzji zaprotestowali mieszkańcy wsi. Przepędzili oni robotników, następnie żandarma, a wreszcie sprowadzeni piechurzy pruscy oddali ogień do protestujących. Zginęło 14 osób, a 20 odniosło rany.

Biesówko

ImageImage

Kapliczka z dzwonniczką. Neogotycka.

Nowe Marcinkowo

Image

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, otoczona płotkiem. Po bokach rosną drzewa, mające chronić kapliczkę przed uderzeniami pioruna.

ImageImage

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, przy wjeździe do wsi.

Czerwonka

Image

Kapliczka neogotycka. Usytuowana przy drodze, za przejazdem kolejowym wśród drzew.

Image

Kaplica filialna; p.w. Św. Krzyża, neogotycka, usytuowana w centrum wsi, zwieńczona dzwonniczką.

Łabuch

Image

Kapliczka późnobarokowa; usytuowana przy drodze do wsi.

Image

Kapliczka neogotycka; dwie przeszklone nisze od frontu, dolna z figurą Matki Boskiej, zwieńczona sterczynkami zakończonymi metalowymi krzyżami. Usytuowana na prywatnej posesji.

Image

Kapliczka neoklasycystyczna, otynkowana, w niszy brak figury. Zwieńczona metalowym krzyżem z chorągiewką i datą: 1872. Usytuowana przy drodze wyjazdowej ze wsi.

Image

Kapliczka neogotycka, otynkowana, w złym stanie. Brak figury w niszy. Usytuowana na skraju wsi.

Najdymowo

ImageImage

Kaplica domkowa, neogotycka, usytuowana przy dawnej cegielni.

Image

Kapliczka neogotycka, otynkowana i pomalowana, daszek dwuspadowy z dachówki. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem.

Image

Kapliczka neogotycka. Otynkowana i pomalowana. Z daszkiem dwuspadowym krytym blachą falistą. Dwukondygnacyjna. Od frontu dwie nisze, przeszklone, z figurami świętych. Górna nisza posiada także dwa przeszklone okienka usytuowana po bokach kapliczki.

Image

Kapliczka neogotycka, otynkowana i pomalowana, z daszkiem dwuspadowym, usytuowana przy stawie.

Image

Kapliczka przydrożna, z daszkiem dwuspadowym. Od frontu dwie nisze prostokątne, usytuowana przy drodze wjazdowej do wsi. Na podmurówce z kamienia polnego.

Rzeck

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zwieńczona sterczynkami, usytuowana na prywatnej posesji.

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zwieńczona sterczynkami z metalowymi krzyżami, otoczona metalowym płotkiem. Usytuowana przy drodze na Rasząg.

Image

Kapliczka neogotycka. Otynkowana, usytuowana w środku wsi.

Stanclewo

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka, zakończona sterczynkami z metalowymi krzyżami.

Image

Kapliczka późnobarokowa w centrum wsi.

Stryjewo

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka, przy drodze wyjazdowej ze wsi.

Image

Kapliczka przydrożna, dwukondygnacyjna, z daszkiem namiotowym zwieńczonym krzyżem i kulą. Kondygnacje przedzielone gzymsem. Usytuowana w centrum wsi.

Węgój

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana w centrum wsi.

Share