• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Gietrzwałd

Biesal

Kaplica w Biesalu

Kaplica filialna
Wzniesiona w połowie XIX w., pierwotnie ewangelicka, p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Zbudowana z planie sześcioboku z dobudowana od płn. zakrystią. Dach sześciospadowy, kryty dachówką i zwieńczony metalowym krzyżem. Wystrój wnętrza pseudobarokowy i współczesny. Zabytek

Unieszewo

Kapliczka przydrożna – 1818 r.
Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy. W niszy górnej krucyfiks, w niszy dolnej półkolisty duży krucyfiks. Cokół betonowy. Kapliczka usytuowana przy posesji nr 6.

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk – 1915 r.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony kamiennym krzyżem. W niszy ostrołukowej z portalem figurka Matki boskiej z Jezusem. W bocznych niszach figurki świętych. W części dolnej płyciny prostokątne. Cokół z kamienia ciosanego. Piętra przedzielone gzymsem.

Image

Kapliczka przydrożna - 2 poł. XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem. Nisza ostrołukowa z portalem i figurka Matki Boskiej. W części dolnej płyciny prostokątne. Podparte czterema narożnymi przyporami. Cokół z kamienia otynkowany.

Unieszewo-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką - 1867 r.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zwieńczony krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. Nisze półkoliste z portalami. W górnej krucyfiks, w dolnej figurka Matki boskiej. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z kamienia ciosanego.

Image

Kapliczka domkowa przy dawnym dworze
Neoklasycystyczna - 2 poł. XIX w. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek czterospadowy, kryty czerwona dachówką. Podparta kolumienkami. Nisza półkolista z figurką Matki Boskiej. Z tyłu figura Św. Józefa z Jezusem (nisza półkolista)

Naglady

Image

Kapliczka przydrożna
Murowana z cegły, neogotycka z 2 połowy XIX w. W części dolnej z 4 przyporami płycina prostokątna. W części górnej w niszy ostrołukowej figura NMP. Daszek pierwotnie dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną i zwieńczony metalowym krzyżem, obecnie widoczne ślady remontu kapliczki - brak krzyża metalowego, a w miejsce dachówki ceramicznej obecnie została wstawiona czerwona blacha.

Image

Kapliczka przydrożna
Wzniesiona w centrum wioski. Murowana z cegły. Neogotycka z 2 polowy XIX w. W części dolnej z 4 przyporami, płycina prostokątna. W części oddzielonej ozdobnym gzymsem, nisza ostrołukowa, w której umieszczono figurę Chrystusa. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką, wieńczony metalowym krzyżem. Zabytek

Image

Kapliczka z dzwonniczką
Wzniesiona w centrum wioski. Murowana z cegły, pseudogotycka z 2 polowy XIX w. W części dolnej, z czterema przyporami, płycina malowana na biało. W części środkowej nisza półkolista, w której umieszczono ludowa figurkę NMP. W części górnej dzwonniczka z sygnaturką. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. Zabytek.

Sząbruk

Image

Kapliczka przydrożna obok kościoła
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy. W części górnej nisza ostrołukowa z figurką i obrazem Matki Boskiej. W dolnej części płycina prostokątna.

Kapliczka Św. Antoniego przy kościele
Zbudowana z czerwonej cegły w 1932 r.. Daszek czterospadowy kryty dachówką zwieńczoną metalowym krzyżem. W niszy półkolistej z portalem figura Św. Antoniego. Cokół z kamienia polnego.

Image

Kapliczka przy kościele – połowa XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zwieńczony krzyżem. Nisza półkolista z figurką Jezusa. Cokół z kamienia polnego.

Image

Kapliczka przydrożna koło kościoła
Neogotyk – 2 połowa XIX w. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. W dzwonniczce krucyfiks. Nisza ostrołukowa z figurki Matki Boskiej. W części dolnej prostokątna płycina. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z kamienia ciosanego. Kapliczka ogrodzona metalowym płotkiem.

Kapliczka przydrożna k. remizy OSP
Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Nisza półkolista z obrazem. Cokół z kamienia ciosanego.

Kapliczka przydrożna - neogotyk – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony metalową chorągiewką. W części górnej nisza ostrołukowa z portalem i figurką świetnych. W części dolnej płycina prostokątną z napisem. Poszczególne piętra przedzielone gzymsem. Cokół z cegły.

Kapliczka przydrożna – neogotyk –XIX-XX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W górnej części nisza ostrołukowa z portalem i figurka Jezusa, w dolnej części płycina prostokątna. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem.

Kapliczka przydrożna- neogotyk – 2 połowa XIX w.
Usytuowana przy posesji 73. Zbudowana z czerwonej cegły, w połowie otynkowana. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. W części górnej nisza ostrołukowa z portalem i figurką Jezusa, w części dolnej płycina kwadratowa.

Sząbruk-kapliczka pomnik ofiar I w.ś.

Kapliczka pomnikowa. Wykonana z kamienia polnego, usituowana przy kościele. Posiada wmurowaną płytę z nazwiskami mieszkańców Sząbruka i okolicznych wsi, którzy polegli na frontach I wojny światowej.

Sżabruk - kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka, usytuowana przy szkole. Daszek wielospadowy zwieńczony kulą. Kapliczka jest otynkowana. W swej dolnej części korpusu posiada zamkniętą łukową niszę z figurą M.B., w górnej czterokierunkowy prześwit z krucyfiksem.

Gietrzwałd

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk – 2 poł. XIX w.
Usytuowana przy posesji nr 42. zbudowana z czerwonej cegły, daszek wielospadowy, zwieńczony sterczynkami i metalowym krzyżem. Nisze ostrołukowe z portalem i figurkami Matki Boskiej z Jezusem i Świętymi. W części środkowej gzyms z cegły.

Kapliczka domkowa przy kościele
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy ozdobiony sterczynkami, kryty dachówką. W części górnej płyciny z portalami. W części dolnej nisza ostrołukowa z portalami i płaskorzeźbą, zamknięta ozdobna bramką. Z boków płyciny ostrołukowe z portalami.

Kapliczka przydrożna neogotyk – 2 poł. XIX w.
Usytuowana przy posesji nr 43. zbudowana z czerwonej cegły, daszek wielospadowy, zwieńczony sterczynkami i metalowym krzyżem. Nisze ostrołukowe z portalem i figurkami Matki Boskiej z Jezusem i Świętymi. W części środkowej gzyms z cegły. Otoczona drewnianymi płotkiem.

kapliczka przy kościele

Kapliczka neogotycka przy kościele
Zbudowana w II poł. XIX w. w związku z tzw. objawieniem gietrzwałdzkim, tj. rzekomym pojawianiem się mówiącej po polsku Matki Boskiej, wzywającej do oporu wobec polityki Kulturkampfu.

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk (przy skrzyżowaniu) – 2 połowa XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W części górnej ostrołukowa nisza z portalem i figurą Matki Boskiej. W części środkowej i dolnej płyciny prostokątne. Podparta czterema narożnymi przyporami. Cokół z cegły.

Image

Kapliczka przydrożna przy posesji 74 - neogotyk - XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. Nisza ostrołukowa z portalem i figurką Jezusa. W części dolnej płycina kwadratowa. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z cegły.

Kapliczka przydrożna – pseudogotyk – koniec XIX w. (przy drodze do Łajs)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. Nisza ostrołukowa z portalem i figurką Matki boskiej. W części górnej płycina prostokątna. Piętra oddzielone gzymsami. Cokół z cegły.

Image

Kapliczka przy posesji nr 79 – neogotyk – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. nisza półkolista z portalem i figurką Matki Boskiej. Gzyms z cegły. Cokół betonowy.

Image

Kapliczka z dzwonniczką
Klasycystyczna – XVIII-XIX w. (przy drodze do Woryt). Zbudowana z cegły. W części dolnej półkoliste płyciny. Daszek czterospadowy zwieńczony krzyżem.

Image

Kapliczka objawień. Neogotycka, postawiona w związku z objawieniami w Gietrzwałdzie. Wielokrotnie remontowana.

Woryty

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk 1874 r. przy drodze do Gietrzwałdu
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W części górnej nisza ostrołukowa z portalem i figurką Matki Boskiej, w dolnej części płyciny prostokątne. Podparta narożnymi przyporami. Cokół betonowy.

ImageImage

Kapliczka przydrożna z 1874 r (na skrzyżowaniu)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zwieńczony metalową chorągiewką. W dzwonniczce sygnaturka. Nisza półkolista z portalem i figurką Jezusa i Matki Boskiej. W niszach bocznych krucyfiks i figurki Św. Józefa i Matki boskiej. Cokół betonowy. Ogrodzona drewnianym płotkiem.

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką 1914 (przy posesji 67)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem z chorągiewką. Nisza ostrołukowa z portalem i figurką Matki boskiej w części środkowej, w dolnej płyciny prostokątne. Piętra oddzielone gzymsem. Cokół z kamienia ciosanego.

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk przy posesji 11 – XIX-XX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem. Nisza ostrołukowa z portalem i figurka Matki boskiej. W części środkowej ozdobny gzyms, w dolnej i bocznych płyciny.

Image

Kapliczka przydrożna przy posesji 48 (2 polowa XIX w).
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. Nisze półkoliste z portalami. W górnej krucyfiks, w dolnej figurka Matki boskiej. Cokół z kamienia polnego.

Image

Kapliczka przydrożna przy posesji 46 (koniec XVIII w.)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zwieńczony sterczynką. Nisze półkoliste z portalami. W górnej krucyfiks w środkowej figurka Matki boskiej, w dolnej obraz z figurką. Cokół betonowy.

Kapliczka przydrożna przy posesji 33 (2 połowa XIX w.)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem. Dwie nisze półkoliste z figurkami Matki Boskiej przedzielone gzymsem. Cokół betonowy.

Image

Kapliczka przydrożna neogotyk przy posesji 30 (początek XX w.)
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. Nisza ostrołukowa z portalem i figurka Jezusa. W części dolnej płyciny prostokątne. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z kamienia, otynkowany.

Image

Kapliczka neogotycka
Zbudowana z czerwonej cegły, otynkowana. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. Od frontu dwie nisze z figurami Matki Boskiej i Jezusa.

Naterki

Image

Kapliczka przydrożna – XIX w.
Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy kryty czerwoną dachówka. Nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej. W części dolnej płycina prostokątna. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z cegły – otynkowany.

Naterki-kapliczka z dzwonniczką przy jeziorze

Kapliczka z dzwonniczką. Neogotycka, usytuowana przy jeziorze.

Gronity

Gronity-kapliczka nadrzewnaGronity-kapliczka nadrzewna

Niezwykle oryginalna kapliczka nadrzewna. Wykonana została w wydrążonym pniu drzewa. W środku umieszczony krzyż. Usytuowana przy leśnej drodze z Dajtek do Gronit.

Gronity - kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka. Daszek wielospadowy zwieńczony sterczynkami, od frontu nisza. Usytuowana na kolonii.

Podlejki

Image

Kapliczka neogotycka, stojąca przy bocznej drodze w pobliżu zabytkowej chałupy drewnianej.

Łajsy

Łajsy-kapliczka przydrożna

Kapliczka neogotycka. Usytuowana przy drodze do Gietrzwałdu w pobliżu pałacu w Łajsach. Znajduje się w otoczeniu starodrzewia. Daszek wielospadowy zwieńczony kutym krucyfiksem. Od frontu ostrołukowa nisza z figurą NMP. Poniżej prostokątna płycina.

Share