• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Jonkowo

Giedajty

Giedajty-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna
Zbudowana w roku 1877. Trzypiętrowa, nieotynkowana. Daszek dwuspadowy kryty dachówką. W części górnej dzwonniczka z sygnaturką. W środkowej nisza z krucyfiksem, w dolnej figurka Matki Boskiej. Podparta narożnymi przyporami. Cokół z kamienia. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Zabytek.

Wołowno

Wołowno-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką
Zbudowana w XIX w. Mur z cegły, otynkowany. Dzwonniczka z sygnaturką. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką, zwieńczony krzyżem. W części górnej płycina ostrołukowa, w środkowej nisza z figurką Chrystusa i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nisza zdobiona portalem. W części dolnej prostokątna płycina. Cokół z kamienia. Zabytek.

 

Warkały

Warkały-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna usytuowana na kolonii
Zbudowana w stylu neogotyckim, otynkowana. Daszek wielospadowy zwieńczony sterczynkami i metalowym krzyżem. Od frontu dwie nisze ze współczesnymi figurkami.

Warkały-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna
Neogotycka, usytuowana przy wyjeździe ze wsi w kierunku na Olsztyn. Zbudowana w roku 1935. Daszek wielospadowy, zwieńczony metalowym krzyżem. W bazie kapliczki płycina z datą fundacji. Kapliczka posiadała niegdyś przypory. Niestety - w chwili obecnej znajduje się ona w stanie daleko posuniętej dewastacji.

Warkały-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką
Usytuowana k. Zagrody 45. Zbudowana na przełomie XIX – XX w. Mur z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką. W dzwonniczce sygnaturka. W części górnej nisza półkolista z krucyfiksem, w dolnej z figurką Matki Boskiej. Nisze zdobione portalami. Cokół z kamienia.

 

Wrzesina

Kapliczka przydrożna
Usytuowana wśród starodrzewia, ogrodzona drewnianym płotkiem. Zbudowana z czerwonej cegły, w stylu neogotyckim. Daszek dwuspadowy, kryty czerwoną dachówką. W części górnej nisze ostrołukowe zdobione portalami. W niszach figurki Matki Boskiej, Chrystusa i Świętych. Piętra przedzielone gzymsem.

Wrzesina-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna
Usytuowana wśród starodrzewia. Zbudowana z czerwonej cegły pod koniec XIX w. w stylu neogotyckim. W części górnej nisza ostrołukowa zdobiona portalem. W niszy figurka Matki Boskiej. Piętra przedzielone gzymsem. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką, zwieńczony metalowym krzyżem. Cokół z kamienia ciosanego.

Wrzesina-kapliczka pawilonowa

Kapliczka przykościelna. Piękna, klasycyzująca kapliczka pawilonowa, wsparta na czterech kolumnach, przekryta daszkiem namiotowym, usytuowana w ogrodzeniu kościoła.

 

Łomy

Łomy-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Usytuowana przy zagrodzie nr 13, ogrodzona metalowym płotkiem. Wybudowana w w. XIX restaurowana w 1926 r. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy. W dzwonniczce sygnaturka. W części górnej płyciny prostokątne, w dolnej nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z boków płyciny ostrołukowe i prostokątne, zdobione portalami. Zabytek.

Łomy-kapliczka przydrożna w lesie

Kapliczka przydrożna
Usytuowana w lesie, otoczona drewnianym płotkiem. Wybudowana w r. 1908 w stylu pseudogotyckim. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy, zwieńczony krzyżem. W części górnej płycina w kształcie krzyża z krucyfiksem. W części środkowej nisza ostrołukowa zdobiona portalem z figurką Matki Boskiej, w dolnej płycina prostokątna z napisem i datą. Cokół z kamienia polnego. Zabytek.

Łomy-kapliczka barokowa

Kapliczka przydrożna
O cechach barokowych. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem. W części górnej płycina w kształcie krzyża z krucyfiksem, w dolnej nisza półkolista z figurką Matki Boskiej oraz płycina prostokątna. Cokół z kamienia polnego.

Łomy - kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna usytuowana przy zagrodzie 53
Neogotycka, zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy, kryty dachówką, ze sterczynami i metalowym krzyżem z kulą. W części górnej prześwit z krucyfiksem, w dolnej nisza półkolista zdobiona portalem ze współczesną figurką. Podstawa z kamienia polnego. Baza wsparta przyporami.

Łomy-kapliczka neoklasycystyczna

Kapliczka przydrożna, neoklasycystyczna, zwieńczona daszkiem dwuspadowym. Dwukondygnacyjna, kondygnacje przedzielone niewielkim gzymsem. W części górnej pełnołukowa płycina, w dolnej wtórnie przeszklona nisza, pusta.

Łomy-kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka. Usytuowana koło zagrody nr 58. Wybudowana w w. XIX w stylu pseudogotyckim, restaurowana w r. 1972. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy, kryty dachówka, zwieńczony krzyżem z chorągiewką. W części górnej płycina w kształcie krzyża z krucyfiksem, w dolnej nisza zdobiona portalem. W niszy figurka Matki Boskiej z dzieciątkiem. Piętra przedzielone gzymsem. Kapliczka otoczona metalowym płotkiem.

Pupki

Pupki - kapliczka z dzwonniczkąPupki - kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Zbudowana w XIX w. Mur z czerwonej cegły, częściowo otynkowany. Daszek wielospadowy, zdobiony sterczynkami, zwieńczony krzyżem. W części dolnej płycina prostokątna. Z boków płyciny. Podparta narożnymi przyporami. Ogrodzona metalowym płotkiem. Zabytek.

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Zbudowana w XIX w. Mur z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy, zdobiony sterczynkami, zwieńczony krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. Nisza półkolista z portalem i figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół z kamienia. Zabytek.

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Usytuowana przy zagrodzie 24. Zbudowana z cegły, otynkowana. W dzwonniczce krucyfiks. Daszek czterospadowy, kryty dachówką, zwieńczony krzyżem. Nisza półkolista zdobiona portalem z figurką Św. Józefa. Z boków płyciny. Cokół z kamienia.

 

Kapliczka przydrożna
Usytuowana k. Zagrody 32. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy. Nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej Z dzieciątkiem. W części dolnej płycina prostokątna. Podparta narożnymi przyporami. Cokół z kamienia.

Pupki-kapliczka neoklasycystyczna

Kapliczka neoklasycystyczna, z daszkiem dwuspadowym. Od frontu dwie nisze, niższa z wymalowaniem w kolorze niebieskim i niewielkim, drewnianym "płotkiem". W niszach współczesne figury. Kapliczka usytuowana jest na trasie między Pupkami, a Jonkowem.

 

Nowe Kawkowo

Image

Kapliczka przydrożna
Usytuowana przy zagrodzie 11. Zbudowana w XIX w. Mur z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zdobiony sterczynkami, zwieńczony krzyżem. W części środkowej nisza ostrołukowa z figurką Św. Józefa z Jezusem. W części środkowej dolnej prostokątna płycina. Nisza ozdobiona portalem. Podparta narożnymi przyporami. Cokół z kamienia ciosanego. Zabytek.

Image

Kapliczka przydrożna
Usytuowana k. Kościoła, w otoczeniu starodrzewia. Zbudowana w. XIX w. w stylu neogotyckim. Mur z czerwonej cegły. Trzypiętrowa. Daszek dwuspadowy, zwieńczony krzyżem. W części górnej i dolnej płyciny prostokątne. W środkowej nisza ostrołukowa zdobiona portalem z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Podparta dwoma narożnymi przyporami. Cokół z kamienia ciosanego. Zabytek.

Image

Kapliczka przydrożna
Usytuowana na kolonii. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy, kryty czerwoną, cegłą, zwieńczony krzyżem. W części frontowej nisza z figurką Matki Boskiej. Z boków płyciny. Cokół z kamienia.

Nowe Kawkowo - kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka z dzwonniczką

 

Szałstry

Szałstry-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Zbudowana w XIX w. Mur z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W kapliczce sygnaturka. Nisza półkolista z figurkami Matki Boskiej i Świętych. Piętra przedzielone gzymsem. Zabytek.

Szałstry krzyż przydrożny

Krzyż przy drodze

Stękiny

Image

Kapliczka barokowa
Usytuowana przy wyjeździe ze wsi, wysoka, trójkondygnacyjna, przekryta daszkiem dwuspadowym. Ogrodzona drewnianym płotkiem. W górnej części czterokierunkowy prześwit sugerujący dzwonniczkę. Wewnątrz jednak umocowany jest duży krucyfiks.

Image

Kapliczka z dzwonniczką
Zbudowana w stylu neogotyckim. Mur z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy, zwieńczony krzyżem i chorągiewką z datą: 1909. Kapliczka posiada trzy kondygnacje. W górnej części wielkierunkowy prześwit z sygnaturką. W części środkowej nisza ostrołukowa zdobiona portalem z figurką Matki Boskiej, w dolnej nisza z drewnianym swiątkiem. Z boków płyciny ostrołukowe. Cokół z kamienia. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Zabytek.

Image

Kapliczka pawilonowa
Klasycyzująca kapliczka pawilonowa. W korpusie przeszklona nisza zamknięta pełnym łukiem ze współczesną figurą Matki Boskiej. Z boków przypory w kształcie kolumienek. Przekryta daszkiem dwuspadowym. W jego części środkowej zwieńczenie w postaci wieżyczki o dwukierunkowym prześwicie mieszczącym kiedyś prawdopodobnie sygnaturkę (obecnie prześwit jest pusty).

Image

Krzyż drewniany usytuowany przy wjeździe do wsi od strony Pelnika. Otoczony drewnianym płotkiem.

Image

Krzyż drewniany pomalowany na czarno. Poniżej ramion umocowana drewniana plakietka z metalowym krucyfiksem nakrytym charakterystycznym drewnianym daszkiem. Kapliczka przydrożna
Zbudowana w w. XIX w stylu neogotyckim. Mur z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy kryty dachówką, zwieńczony krzyżem. W niszy ostrołukowej zdobionej portalem, figurka Matki Boskiej. W części środkowej gzyms. Cokół z betonu. Ogrodzona drewnianym płotkiem.

Jonkowo

Jonkowo-kapliczka neogotycka z 1890 roku

Kapliczka przydrożna
Zbudowana w 1890 roku. Z czerwonej cegły. Dwupiętrowa. Daszek dwuspadowy, zwieńczony chorągiewką. W części górnej nisza półkolista z krucyfiksem, w dolnej z figurką Chrystusa. Nisze ozdobione portalami. Podparta czterema narożnymi przyporami. Cokół z kamienia polnego. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Zabytek.

Jonkowo-kapliczka przy kościele

Kapliczka przydrożna
Usytuowana przy kościele, w otoczeniu starodrzewia. Zbudowana w XIX w. w stylu neogotyckim. Mur z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy, zdobiony sterczynkami, zwieńczony krzyżem. W części górnej nisza ostrołukowa z figurką Chrystusa, w dolnej płycina półkolista. Nisza i płycina zdobiona portalem. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół betonowy.

 

Kapliczka przydrożna
Zbudowana w stylu neogotyckim w w. XIX. Mur z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem z chorągiewka. W części górnej płycina ostrołukowa z krucyfiksem, w dolnej nisza z figurką Św. Józefa z Chrystusem. Nisza i płycina zdobiona portalem. Piętra przedzielone gzymsem. Podparta narożnymi przyporami. Ogrodzona drewnianym płotkiem. Zabytek.

Jonkowo-kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna
Zbudowana na przełomie XIX – XX w. Otynkowana. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem. Nisza półkolista z krucyfiksem. Cokół z kamienia polnego. Ogrodzona drewnianym płotkiem.

Jonkowo-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna, usytuowana na prywatnej posesji, między Jonkowem, a Pupkami. Neogotycka. Daszek wielospadowy, zwieńczony czterema dużymi sterczynkami. Kapliczka posiada dwie kondygnacje przedzielone gzymsem. W górnej - przeszklona nisza z figurą Matki Boskiej, dolna z płyciną prostokątną.

Jonkowo-kapliczka przydrożna z 1937r.

Kapliczka przydrożna, usytuowana na prywatnej posesji, między Jonkowem, a Pupkami. Neogotycka, z 1937 roku. Zwieńczona krzyżem i chorągiewką z datą.

Jonkowo-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna, usytuowana między Jonkowem, a Gutkowem. Neogotycka, jednokondygnacyjna, z daszkiem wielospadowym i sterczynkami, zwieńczona dużym ażurowym krzyżem. Podparta czterema przyporami. Od frontu dwie przeszklone nisze - górna z krucyfiksem, dolna z figurą Matki Boskiej.

Image

Kapliczka przydrożna
Usytuowana na kolonii. Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy, kryty czerwoną dachówką, zwieńczony krzyżem. W części frontowej nisza z figurką Matki Boskiej. Z boków płyciny. Cokół z kamienia.

Image

Kapliczka przydrożna
Usytuowana na kolonii. Zbudowana w XIX w. w stylu neogotyckim. Mur z czerwonej cegły. Dwupiętrowa. Daszek wielospadowy zwieńczony sterczynką z krzyżem. W części górnej nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej, w części dolnej płycina z freskiem. Nisza zdobiona portalem. Podparta 2 narożnymi przyporami. Cokół z kamienia polnego. Zabytek.

Węgajty

Image

Kapliczka neogotycka
Usytuowana przy wjeździe do wsi od strony Jonkowa. Niewielka, ok. 180cm wysokości z ciekawym dwuspadowym daszkiem ulokowanym poprzecznie. Od frontu w dolnej części duża pełnołukowa płycina, wyżej przeszklona prostokątna nisza z figurą NMP.

Image

Neogotycka kapliczka. Przekryta daszkiem wielospadowym i zwieńczona metalowym krzyżem. W górnej części wielokierunkowy prześwit z krucyfiksem, poniżej nisza ze współczesną figurą. U dołu kwadratowa płycina. Kapliczka posiada też rozbudowane, podwójne przypory.

Image

Kapliczka z dzwonniczką. Wysoka, stojąca w centrum wsi przy stawie (dawniej zapewne był to staw gromadzki). Posiada dwie kondygnacje, od frontu dwie nisze - obydwie puste. W górnej części wielokierunkowy prześwit i umocowanie dzwonka, którego jednak brak. Po wywiadzie z mieszkańcami okazało się, że dzwonek nie został skradziony, ale znajduje się na przechowaniu u proboszcza z pobliskiej parafii - kapliczka ma bowiem być wyremontowana.

Image

Kapliczka neogotycka, przydomowa, usytuowana na prywatnej posesji.

Image

Kapliczka neogotycka. Przydomowa, otynkowana - od frontu przeszklona niewielka nisza, powyżej niej trójkierunkowy prześwit z krucyfiksem.

Godki

ImageImage

Kapliczka neogotycka, dwupoziomowa. Daszek zwieńczony metalowym krzyżem i sterczynami. W górnej niszy współczesna figura Matki Boskiej. Dolna nisza zawiera dwie nisze na figury, obecnie puste. Kapliczka stoi w otoczeniu grupy krzewów, przy wjeździe do gospodarstwa, przy drodze z Godek do Pobrad.

Image

Kapliczka neogotycka przy wjeździe do wsi. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem i pokryty blachą. Od frontu ostrołukowa nisza ze współczesną figurą.

Image

Kapliczka dzwonniczkowa, neogotycka. Wysoka, trójkondygnacyjna, z daszkiem wielospadowym zwieńczonym metalowym krzyżem. W najwyższej kondygnacji wielokierunkowy prześwit z widocznymi w środku drewnianymi umocowaniami dla dzwonka, którego obecnie niestety brak.

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka, usytuowana przy szutrowej drodze. Od frontu dwie nisze - jedna ostrołukowa i druga, mniejsza i znajdująca się poniżej pierwszej, zakończona pełnym łukiem.

Image

Krzyż drewniany, z pięknymi elementami zdobniczej ciesielki, usytuowany przy drodze do Godek od strony Węgajt.

Porbady

ImageImage

Kapliczka z dzwonniczką. Wysoka, jednopoziomowa kapliczka posiadająca od frontu ostrołukową niszę zamkniętą przeszklonymi drzwiczkami. W niszy gipsowa figura NMP. Powyżej wielokierunkowy prześwit z umieszczonym wewnątrz dzwonkiem. Nad prześwitem niewielka płycina w kształcie krzyża. Kapliczkę wybudowano w 1933 roku, jak świadczy o tym data na postumencie.

Mątki

Mątki-kapliczka neogotycka

Kapliczka neogotycka, jednokondygnacyjna, otynkowana, w otoczeniu grupy starych drzew, usytuowana w centrum wsi. Od frontu pełnołukowa, przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej, nad niszą krucyfiks. Baza oddzielona od korpusu gzymsem. W bazie płycina prostokątna z napisem: "Ave Maryja" i stylizowanymi literami A M.

Image

Kapliczka z dzwonniczką. Usytuowana na skraju wsi, przy wyjeździe na Kajny, na prywatnej posesji. Wysoka, dwukondygnacyjna, podparta narożnymi przyporami, z wielospadowym daszkiem. W części górnej wieokirunkowy prześwit, a w nim od frontu krucyfiks, w głębi dzwonek. Korpus z pełnołukową, przeszkloną niszą z figurą Matki Boskiej. Poniżej niszy kwadratowa płycina. Całość otoczona drewnianym płotkiem.

Gutkowo

Image

Kapliczka neogotycka, usytuowana przy głównej drodze. Przekryta daszkiem dwuspadowym i zwieńczona metalowym krzyżem.Od frontu narożne półkolumienki zwieńczone ozdobnymi sterczynkami. W górnym poziomie pełnołukowa nisza z krucyfiksem, w dolnym ostrołukowa, przeszklona nisza ze współczesną figurą Matki Boskiej.

Image

Kapliczka neogotycka, wysoka i zadbana, dwukondygnacyjna, Poziomy oddzielone gzymsem. Przykryta daszkiem wielospadowym i ozdobiona narożnymi sterczynkami. Zwieńczona metalową chorągiewką i krzyżem. W dolnym poziomie pełnołukowe płytkie nisze, w górnym przeszklona ostrołukowa nisza ze współczesną figurą od frontu, z boków mniejsze ostrołukowe nisze.

Stare Kawkowo

Stare Kawkowo - kapliczka klasycyzująca

Kapliczka klasycyzująca, usytuowana przy zagrodzie numer 24.

Image

Kapliczka z dzwonniczką, neogotycka, dwukondygnacyjna. Przekryta daszkiem płaskim z pięcioma sterczynami, w tym jedną umieszczoną centralnie z metalowym krucyfiksem. W górnej kondygnacji czterokierunkowy prześwit z widocznymi mocowaniami dzwonka, którego brak.

Gamerki Małe

Zdjęcia nadesłane przez czytelnika strony

Kapliczka przydrożna - Gamerki MałeKapliczka przydrożna - Gamerki MałeKapliczka przydrożna - Gamerki Małe

Share