• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Olsztynek

Olsztynek

Image

Kapliczka przykościelna
Neogotycka z 1890 r. Murowana z cegły, z ostrołukową niszą w części środkowej, w której umieszczono figurę NMP z Dzieciątkiem. Dzieciątkiem części górnej w niszy okrągłej – krucyfiks. Daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem.

Ząbie

Kapliczka przydrożna
Zbudowana w XIX w. Mur z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. W części frontowej nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej. Z boków prostokątne płyciny. Cokół z kamienia. Otoczona drewnianym płotkiem.

Świerkocin

Kapliczka przydrożna
Zbudowana w XIX. w, z czerwonej cegły, częściowo otynkowana. Daszek dwuspadowy, zwieńczony metalowym krzyżem. W niszy figurka Matki Boskiej. W części środkowej gzyms z cegły.

Gaj

Kapliczka przydrożna w centrum wioski
Zbudowana na początku XX wieku w formie prostopadłościanu na rzucie kwadratu. Murowana i otynkowana. W prostokątnej niszy umieszczono figurę Chrystusa. Daszek czterospadowy zwieńczony metalowym krzyżem. Kapliczka bardzo zaniedbana.

Share