• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kapliczki przydrożne - Gmina Stawiguda

Stawiguda

Image

Dawna kaplica ewangelicka – 1897 r.
Neogotycka, zbudowana z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Podparta narożnymi przyporami. Podmurówka z kamienia ciosanego.

Image

Kapliczka przydrożna przy kościele
Zbudowana z kamienia polnego o kształcie owalnym, zwieńczona krzyżem metalowym. W części środkowej nisza ostrołukowa otoczona portalem z figurką matki Boskiej. Przed kapliczką ołtarzyk z kamienia. Całość ogrodzona murem otynkowanym z wieżyczkami.

Image

Kapliczka przydrożna – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Trzypiętrowa. W części środkowej nisza ostrołukowa z krucyfiksem, w części dolnej nisza z figurką Matki boskiej. W ścianach bocznych płyciny w kształcie krzyży. Piętra przedzielone gzymsem. Nisza górna ozdobiona portalem. Cokół otynkowany z wykutym napisem.

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką – neogotyk – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek czterospadowy zwieńczony sterczynkami. W części górnej nisza półkolista z krucyfiksem. W części środkowej z przodu nisza z figurką Matki Boskiej z aniołkami, z boku nisze z figurkami świętych. W części dolnej ozdobne kolumienki. Nisze otoczone portalami.

Bartąg

Image

Kapliczka przydrożna
Neogotyk 1897 r.Usytuowana przy Kościele Parafialnym, zbud. Z czerwonej cegły z daszkiem kopulastym zwieńczonym ażurowym metalowym krzyżem. Górna kondygnacja – cztery płyciny ostrołukowe – boczne z krzyżami, frontowa z napisem, zwieńczone sterczynkami. Piętro dolne z niszami ostrołukowymi otoczonymi portalem – boczne z namalowanymi krzyżami, frontowa z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Cokół z kamienia polnego. Kapliczka otoczona drewnianym płotkiem z prostokątnymi kolumienkami z cegły.

Image

Kapliczka przydrożna
Neogotyk XIX – XX w. Usytuowana przy zagrodzie nr 2. Zbudowana z czerwonej cegły, daszek wielospadowy zwieńczony metalowym krzyżem z chorągiewką. W górnej kondygnacji nisza obramowana portalem z figurką Matki Boskiej, w dolnej płycina prostokątna. Piętra przedzielone gzymsem. Cokół ceglany w formie schodów.

Image

Kapliczka przydrożna
Z cegły, otynkowana na biało z daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem. Daszek dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Płycina frontowa z krucyfiksem, boczne puste. Cokół betonowy. Otoczona płotkiem z siatki w metalowych ramkach.

Bartąg-kapliczka z 1889r.

Kapliczka neogotycka
Neogotyk 1889 r., zbudowana z czerwonej cegły, daszek spłaszczony, zwieńczony sterczynkami. Centralna sterczynka z metalową chorągiewką z datą. W górnej kondygnacji nisza ostrołukowa z portalem i krucyfiksem, w dolnej nisza ostrołukowa z figurką matki Boskiej (nisza z portalem). Piętra przedzielone gzymsami, w narożnikach kwadratowe kolumienki. Kapliczka otoczona płotkiem z siatki ujętej w metalowe ramki.

Kapliczka z dzwonniczką
Usytuowana na kolonii, zbud. W k. XIX, z czerwonej cegły. Nad cokołem, również z czerwonej cegły, ostrołukowe nisze z portalami, w których umieszczono figury N. M. P. W części górnej, oddzielonej gzymsem, dzwonniczka z umieszczonym obecnie krucyfiksem. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, zwieńczony ażurowym krzyżem.

Image

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, usytuowana przy drodze z Jarot do Bartąga. Posiada daszek wielospadowy, oraz rzadko spotykane 3 podłużne płyciny u podstawy. Dwukondygnacyjna - w dolnej kondygnacji przeszklona nisza z figurą Matki Boskiej, w górnej umieszczony metalowy krzyż.

Bartąg-krzyż przydrożnyBartąg-krzyż przydrożny

Krzyż przydrożny, postawiony przed wjazdem do Bartąga od strony Olsztyna. Jest on bardzo stary i niemal zupełnie już spróchniały. Oryginalnej rzeźby Chrystusa brak - zachowały się jedynie metalowe umocowania. W miejscu, gdzie się niegdyś znajdowała ktoś umieścił niewielką, metalową rzeźbę ukrzyżowanego Chrystusa.

Dorotowo

Kapliczka przydrożna
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy, zwieńczony metalowym krzyżem. W kondygnacji górnej nisza półkolista, otoczona portalem z krucyfiksem, w dolnej nisza z figurką Matki Boskiej., Piętra oddzielone gzymsem z cegły. Cokół z kamienia polnego.

Kapliczka przydrożna
Zbudowana z czerwonej cegły z daszkiem dwuspadowym krytym dachówką, zwieńczonym metalowym krzyżem. W głębokiej niszy figura Matki boskiej. Pod figurą biała tablica z napisem. Mur ozdobiony gzymsami. Kapliczka ogrodzona drewnianym płotkiem na podmurówce z betonu.

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką – XIX – XX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony metalowym krzyżem. Dzwonniczka z sygnaturką. W części górnej nisza otoczona portalem, z krucyfiksem, w dolnej nisza ostrołukowa z figurką Matki Boskiej. Na ścianach bocznych płyciny w kształcie krzyży. Cokół z kamienia ciosanego.

ImageImage

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką – 1903 r.
Zbudowana z czerwonej cegły, częściowo otynkowana. Daszek czterospadowy zwieńczony sterczynkami i metalowym krzyżem. W części górnej sygnaturka, w środkowej nisza półkolista z figurką Matki Boskiej. Nisza otoczona portalem. Cokół z cegły.

Image

Kapliczka z dzwonniczką – koniec XIX w.
Zbudowana z cegły. Daszek dwuspadowy zwieńczony metalowym krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. W części środkowej nisza półkolista z krucyfiksem, w dolnej nisza z figurką Matki Boskiej. Cokół betonowy.

Gryźliny

Kapliczka ludowa
Usytuowana w pobliżu kościoła parafialnego. Zbudowana na pocz. XX w. Drewniana, na cokole z pnia lipy. Daszek dwuspadowy, kryty gontem. W niszy kapliczki ustawiona figura N. M. P.

Gryźliny-kapliczka neogotycka

Kapliczka przydrożna
Neogotyk – XX w. Zbudowana z czerwonej cegły, podzielona gzymsami na trzy kondygnacje. Daszek dwuspadowy zwieńczony krzyżem metalowym. W części górnej płycina w kształcie krzyża z krucyfiksem, w środkowej nisza ostrołukowa z portalem i figurką Matki Boskiej, w dolnej płyciny prostokątne. Cokół z kamienia ciosanego.

Gryźliny-kapliczka neogotycka

Kapliczka przy kościele
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy kryty dachówką zwieńczony krzyżem. W części górnej płycina z krzyżem z cegły, w dolnej nisza ostrołukowa ozdobiona portalem z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po obu stronach płyciny prostokątne. W niszach bocznych figura św. Józefa. W części przedniej podparta dwoma przyporami.

Miodówko

Image

Kapliczka przydrożna – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy. W dużej półkolistej niszy obraz Jezusa. Nisza ozdobiona portalem. Kapliczka podzielona gzymsem na trzy kondygnacje. Cokół betonowy.

Image

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką – koniec XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły z daszkiem czterospadowym zwieńczonym sterczynkami i metalowym krzyżem. Z przodu nisze półkoliste otoczone portalami z krucyfiksem i figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Półkoliste nisze z figurkami Jezusa i Matki Boskiej. Cokół obłożony polnym kamieniem.

Wymój

Wymój-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką
Neogotyk k. XIX w. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. W niszy ostrołukowej z portalem figurka Matki Boskiej z aniołkami. W niszy bocznej figurka Jezusa. Cokół betonowy.

Wymój-kapliczka z dzwonniczką

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką - k. XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy ozdobiony sterczynkami, zwieńczony metalowym krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. W części górnej nisza półkolista z figurką Jezusa, w środkowej nisza z figurką Matki Boskiej i aniołkami. Nisze zdobione portalami. Cokół betonowy.

Kapliczka przydrożna z dzwonniczką k. XIX w.
Zbudowana czerwonej cegły. Daszek dwuspadowy ozdobiony sterczynkami, zwieńczony metalowym krzyżem. W dzwonniczce sygnaturka. W części górnej nisza półkolista z figurką Jezusa, w środkowej nisza z figurką Matki Boskiej i aniołkami. Nisze zdobione portalami.

Wymój-kapliczka na kolonii

Kapliczka neogotycka, stojąca wśród drzew, otoczona drewnianym płotkiem, usytuowana na kolonii.

Tomaszkowo

Tomaszkowo-kapliczka przy prywatnej posesji

Kapliczka przydrożna – XIX w.
Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony sterczynkami i metalowym krzyżem. W górnej części nisza ostrołukowa z figurką Jezusa, w środkowej nisza z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z boków płyciny ostrołukowe, środkowe z kamiennym krzyżem. W poprzednich narożnikach przypory. Cokół betonowy. Usytuowana przy prywatnej posesji.

Kapliczka przydrożna
Neogotyk 1887 r. Usytuowana na pagórku w otoczeniu starodrzewu. Zbudowana z czerwonej cegły, daszek czterospadowy zwieńczony sterczynkami i krzyżem metalowym. W kondygnacji górnej nisza ostrołukowa otoczona portalem, w części środkowej płycina z krzyżem, w dolnej płyciny prostokątne. Poszczególne piętra poprzedzielane gzymsem. Cokół z kamienia ciosanego.

Kapliczka przydrożna
Neogotyk k. XIX w. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony sterczynkami i metalową chorągiewką. Piętro górne z niszą półkolistą z figurką, środkowe – nisza z figurką Jezusa. Nisze obramowane portalami. W części dolnej prostokątna płycina. Z boków podparta czterema przyporami.

Kapliczka przydrożna (kolonia) 2 poł. XIX w.
Zbudowana z cegły, otynkowana. Daszek dwuspadowy. W części górnej nisza półkolista z figurką Jezusa, w dolnej nisza z krucyfiksem. Kondygnacje oddzielone gzymsem. Cokół z kamienia polnego.

Tomaszkowo-kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna, neogotycka. Prawdopodobnie zbudowana przez tego samego budowniczego, co kapliczka z Miodówka. Posiada daszek dwuspadowy, kryty dachówką i zwieńczony ciekawym metalowym krzyżem. Od frontu duża nisza, pusta. Poniżej prostokątna płycina z napisem w języku polskim: "Matka Boska, Matka nasza, módl się za nami".

ImageImage

Kapliczka przydrożna
Neogotyk k. XIX w. Zbudowana z czerwonej cegły. Daszek wielospadowy zwieńczony krzyżem. W górnej kondygnacji nisza półkolista z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w środkowej nisza z figurką Świętego, w dolnej płyciny prostokątne. Kapliczka ogrodzona drewnianym płotkiem.

Tomaszkowo-kapliczka przydrożna

Kapliczka przydrożna, dwupoziomowa, otynkowana, otoczona drewnianym płotkiem. Od frontu dwie łukowe nisze. Z tyłu za kapliczką znajduje się grób.

Ruś

ImageImageImage

kapliczka przydrożna, neogotycka, przy drodze na Bartąg. Kapliczka została wyremontowana w ramach Programu "Dom Warmiński" - "Ratujemy kapliczki warmińskie". Niestety, przy okazji remontu usunięto drewniany, zabytkowy i bardzo oryginalny płotek.

ImageImageImage

Kapliczka z wolnostojącą dzwonniczką. Neogotycka, wybudowana w roku 1887, ustytuowana w centrum wsi na wzniesieniu. Dwukondygnacyjna, zwieńczona sterczynkami. Dzwonniczka słupowa wykonana z jednego pnia drzewa, z umieszczonym w rozwidleniu dzwonem, przykrytym drewnianym daszkiem. Dzwonniczka postawiona została prawdopodobnie w początkach XIX wieku. Kapliczka odnowiona została w ramach Programu "Dom Warmiński"- "Ratujemy Kapliczki Warmińskie".

Mojdy

Image

Kapliczka przydrożna, neogotycka.

Pluski

Image

Kapliczka przydrożna. Neogotycka, usytuowana przy restauracji "Złoty Strug". Nakryta daszkiem dwuspadowym zwieńczona metalowym krzyżykiem. W części górnej prześwit z krucyfiksem, w dolnej przeszklona nisza z figurą Matki Boskiej. Cokół z kamienia polnego. Kapliczka oszpecona przez częściowe pomalowanie jej białą farbą.

Zielonowo

Zielonowo-kapliczka nad stawkiem

Kapliczka neogotycka. Usytuowana nad stawkiem, otoczona drewnianym płotkiem. Daszek dwuspadowy. Od frontu dwie połączone ze sobą płyciny, a w nich osadzone przeszklone nisze. W górnej krucyfiks, w dolnej figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z boków płyciny w kształcie krzyża. Cokół z betonu.

Share