Warmińskie meble w fotografii Mariusza Banasiaka

  • Drukuj

Autorem poniższych fotografii jest Mariusz Banasiak. Autorowi dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image