Małgorzata Chomicz

 • Drukuj

Małgorzata Chomicz

Image

Małgorzata Chomicz - urodzona 1970 r. w Olsztynie. Dyplom w zakresie wychowania plastycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w 1992 r. W 1995 r. dyplom z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku akademickim 1996/97 staż naukowy na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat w zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie grafika w 1997 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Adiunkt w Pracowni Grafiki Katedry Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej. Autorka 18 wystaw indywidualnych (między innymi w Olsztynie, Gdańsku, Krakowie, Rzymie, Norymberdze, Kaposzvar). Udział w około 50 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.W 2004 roku udział w International Art Camp - Barcs (Węgry). Zaproszona przez Leszka Mądzika do współudziału w tworzeniu kolekcji Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kaliszu. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone). Zajmuje się grafiką i rysunkiem.
Nagrody i stypendia:

 • 1998 - Nagroda II stopnia Rektora WSP w Olsztynie
 • 1998 - Nagroda Prezydenta Miasta - I Biennale Plastyki Olsztyńskiej
 • 2000 - Stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie.
 • 2001 - Nagroda za grafikę - II Biennale Plastyki Olsztyńskiej.
 • 2001 - Stypendystka Fonds d'Aide Aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe w Rzymie i Florencji )
 • 2001 - Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • 2002 - Stypendystka Miasta Olsztyn
 • 2002 - Stypendystka Fundacji Jana Pawła II Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie ( Rzym, Florencja, Wenecja, Werona )
 • 2005 - Wyróżnienie Honorowe - IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej - BWA Olsztyn
 • 2004-2006 -Stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image