• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Dni dziedzictwa Warmii IV - reportaż

ks. prof. Alojzy Szorc
 
dr Danuta Bogdan
 

W piątek, 19 sierpnia na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku odbyła się kolejna edycja cyklicznej konferencji Dni Dziedzictwa Warmii IV. Jest to niewielka konferencja naukowa organizowana co roku przez Powiat Lidzbarski. Tegoroczna edycja nosiła podtytuł "Ustrój-prawo-administracja". Patronat honorowy nad konferencją objął mgr Miron Sycz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Punktualnie o godzinie 10:00 konferencję otworzył Starosta Lidzbarski mgr Jacek Protas. Po nim do głosu doszli historycy - najwybitniejsi specjaliści z historii regionu. jako pierwszy zabrał głos prof. Stanisław Achremczyk z referatem "Rządzący i rządzeni", dotyczącym ogólnie pojętych stosunków i relacji społecznych na Warmii w okresie nowożytnym. Po nim głos zabrał jak zawsze żywo i barwnie opowiadający ks. prof. Alojzy Sztorc. Jego wykład "Ustawodawstwo Warmii" był niezwykle pouczający i nie pozbawiony elementów humorystycznych. Dotyczył głównie prawa chełmińskiego i tzw. ustaw krajowych, czyli lokalnej, warmińskiej kodyfikacji prawa.  Ks. prof. swoim zwyczajem prezentował w trakcie wykładu odbitki oryginalnych dokumentów źródłowych wyszperanych przezeń w Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Następnie głos zabrała dr Danuta Bogdan. Jej referat - "Sejmik warmiński w XVI-XVIII stuleciu" również wzbudził zaciekawienie. Po przerwie, w trakcie której, w luźnej atmosferze, wymieniano uwagi na temat referatów, głos zabrali kolejno: mgr  Jerzy Kiełbik, z referatem "Samorząd miast warmińskich", mgr Józef Uzar z referatem "Odbudowa samorządu 1945-1947", oraz mgr Sławomir Skowroński mówiący na temat "Ustrój - prawo - administracja Warmii w procesie edukacji". Ich wystąpienia wypadły blado na tle poprzednich referatów. Po zakończeniu części wykładowej odbyła się dyskusja panelowa nt. związane z samorządem. Ukoronowaniem konferencji była degustacja potraw kuchni warmińskiej "Ryby na warmińskim stole" przygotowana przez młodzież Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Share