• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Wywiad z Marianem Jurakiem

Marian Jurak, prezes warmińsko-mazurskiego PTTK

Prezentujemy Państwu wywiad z Marianem Jurakiem, prezesem warmińsko-mazurskiego oddziału PTTK. Wywiad został przeprowadzony w związku z wydaniem przez PTTK Przewodnika po szlakach kajakowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Szymon Drej: Jak narodziła się idea opracowania przewodnika po szlakach kajakowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego?

Marian Jurak: Coraz więcej osób zajmuje się turystyką kajakową. Kiedyś była to turystyka ludzi przygotowanych, którzy byli bardzo sprawni, również technicznie, ludzi, którzy umieli bardzo dobrze pływać kajakiem i również wpław. Dzisiaj coraz więcej osób stawia sobie za punkt honoru, żeby chociaż jeden dzień spędzić w kajaku, na wodzie. To z pewnością jeden powód. Drugi jest niewątpliwie taki, że większość osób uważa, że w Województwie Warmińsko-Mazurskim jedyną rzeką nadającą się do pływania kajakiem jest Krutynia. Z tego powodu na Krutyni można spotkać tak ogromne tłumy ludzi, że przyjemność pływania po niej jest właściwie żadna. Natomiast w naszym regionie jest kilkanaście rzek dostępnych dla każdego typu uczestnika spływu, w tym także i dla nowicjuszy. Są to zatem rzeki, zgodnie z używaną przez nas terminologią "łatwe i nieuciążliwe". Oczywiście, kilka opisanych w naszym przewodniku rzek posiada odcinki "uciążliwe", ale tego uniknąć nie sposób.

 

Kajakarze zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskim oddziale PTTK pływają wieloma rzekami i posiadają wiedzę praktyczną. Jest to niezwykle istotne, bo żeby stworzyć opis krajoznawczy, wcale nie trzeba rzeką popłynąć. Przecież zwykle zarówno zabytki, jak i inne ciekawe miejsca są z reguły opisane i taki opis można stworzyć nie widząc rzeki na oczy. W naszym przypadku sprawa wygląda inaczej. Chodziło nam bowiem o stworzenie opisu praktycznego samej rzeki. W związku z tym, że posiadamy "świeżą" wiedzę na ten temat, czyli że mamy "opływane" opisywane przez nas rzeki, nie było problemu, żeby taką pozycję napisać. Oczywiście, w przypadku kilku rzek zaistniała potrzeba dodatkowego ich opłynięcia pod kątem przewodnika. Wynikało to z faktu, że dawno tam nie pływaliśmy, natomiast w przypadku dwóch rzek ostatni raz pływaliśmy po nich dwadzieścia kilka lat temu, a to nie jest podstawa do opisu. Dlatego należało je przepłynąć jeszcze raz. Przy okazji wyszło, że w niektórych nowowydanych przewodnikach powiela się opisy rzek sprzed kilkudziesięciu lat. Opisywane są w nich przeszkody, które już nie istnieją, tamy, które są rozebrane, a są nowe przeszkody, które w tych opisach nie zostały ujęte. W związku z tym zaistniała pilna konieczność wydania najbardziej aktualnego przewodnika po szlakach kajakowych województwa.

Najstarszy opis rzeki, w momencie oddawania przewodnika do druku miał pięć lat. Był to opis rzeki Wel. Jest to bardzo ciekawa rzeka, wypływająca z Garbu Lubawskiego, z południowych wzniesień Wzgórz Dylewskich, ale jako rzeka spławna liczy się od Dąbrówna. Kajak można tam spławić na jeziorze Dąbrowa Mała i spłynąć przez Lidzbark Welski aż do Nowego Miasta Lubawskiego, gdyż rzeka ta wpada do Drwęcy pod Nowym Miastem. Jest to rzeka miejscami trudna i miejscami uciążliwa, ale bardzo ciekawa, bardzo ładna i stosunkowo mało znana. Płynie pośród pięknego krajobrazu. Najnowsze natomiast opisy szlaków kajakowych pochodzą z wiosny 2005 roku - tuż przed złożeniem przewodnika do druku. Są to opisy uwzględniające dokumentację GPS, czyli wszelkie przeszkody mają namiar satelitarny. Tak jest chociażby w przypadku rzeki Drwęcy, Legi, Ełku, oraz rzek w Powiecie Olsztyńskim: Kiermas, Kośna, Pisa Warmińska, Wadąg.

Inicjatorami wydania przewodnika byli z jednej strony działacze Warmińsko-Mazurskiego oddziału PTTK, a z drugiej strony Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który widzi sens w promowaniu turystyki kajakowej.
Przewodnik po szlakach kajakowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest to trzecia książeczka z cyklu. Jako pierwszy ukazał się bowiem przewodnik po szlakach pieszych, drugi - rowerowych.

Wydanie tego typu przewodnika łączy się też z ogólnopolską koncepcją zainicjowaną przez PTTK około dziesięciu lat temu, koncepcją oznakowywania popularnych szlaków kajakowych w celu uprzystępnienia ich ludziom o przeciętnym stopniu sprawności fizycznej, ludziom nie pływającym na co dzień. To oznakowywanie polega na tym, że w momencie zbliżania się do przeszkody widzimy znak np. "lądowanie po prawej" lub "lewej" stronie, wskazana jest droga przenoski. Kiedy zbliżamy się do jakiegoś niebezpiecznego miejsca, stoi znak informujący nas o rodzaju tego niebezpieczeństwa. Oprócz tego również elementy standardowego oznakowania turystycznego, czyli plan szlaku kajakowego - długości, nazwy miejsc. My do tej pory oznakowaliśmy przede wszystkim Krutynię. W ubiegłym roku oznakowaliśmy szlak kajakowy z Piecek do Świętej Lipki, jest to szlak kajakowy rzeki Dajny. Krótki, na dwu- trzydniowy spływ. Z inicjatywy Starostwa Olsztyńskiego oznakowane zostały też rzeki wokół Olsztyna - Kośna, Kiermas, Wadąg.

S.D.: Jaki jest skutek tych szeroko zakrojonych akcji, realizowanych przez Wasz oddział PTTK?

M.J.: Skutek tych naszych akcji jest taki, że w tej chwili organizujemy spływy kajakowe po najpiękniejszych rzekach regionu. W tym roku także planujemy kilka spływów - Kośną, Kiermasem, Łyną.

S.D.: Gdzie możemy znaleźć opisy tych szlaków kajakowych?

M.J.: Oprócz publikacji, o której była mowa, opisy tych szlaków znajdują się także w Internecie na stronie www.jezioro.com.pl. Można tam znaleźć również opisy szlaków pieszych i rowerowych.

S.D.: Dziękuję za rozmowę.

Share