• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Kurki

Kurki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.IV, Warszawa 1883.

Kurki 1.) niem. Kurken, w dok. Ludwigsmühle, wś, pow. olsztyński, na polskiej Warmii, między Biskupcem a Wartemborkiem, nad jez. Dadaj, przy granicy pow. reszelskiego. Oddawna własność warmińskich biskupów. R. 1346 wystawiony przywilej na młyn Ludwikowi, od którego ta posiadłość miała przyjąć (ale nie przyjęła) nazwę Ludwigsmühle za rocznym czynszem 1 m. R. 1486 biskup Mikołaj wykupiwszy K. darował je na własność kolegiacie w Dobrem mieście (Gutstadt). Po okupacyi rząd pruski zabrał tę wieś i wydał na własność prywatną.

Share

Dodatkowe informacje