• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Stabigoda

Stabigoda, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XI, Warszawa 1890.

Stabigoda 1.) dok. Schawoth (1348), wś na pol. Warmii, pow. olsztyński, par. Gryźliny, st. p. Dorotowo; 1254 ha, 131 dm., 683 mk. R. 1357 zapisuje kapituła warmińska „fidelibus nostris Surgedden et Christiano pruthenis" na prawie chełmińskiem 36 włók, celem ufundowania ville Stabegoide nuncupande, 4 włóki wolne dla sołtysa, 1 włóka z łaski dodana, 15 lat wolności, potem płaci się po 1/2 grzyw. i 2 kurczęta; wspólna jeszcze jedna włóka. Rybołówstwo dla sołtysa w jez. Pluczik. 2. S. Mała, osada, tamże; 10 dm., 79 mk. 3.) S. Nowa, tamże; 15 dm., 93 mk.

Share

Dodatkowe informacje