• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Tumiany

Tumiany, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.XII, Warszawa 1891.

Tumiany, niem. Daumen, wś i dobra ryc., pow. olsztyński, st. p. Wartenburg Ostpr. Marcin Kromer koadjiutor bisk. warm., nadaje r. 1574 w Licbarku bratu swemu Bartłomiejowi "operas quinque dierum anniversarios" w T. "ad villam praedii Cromerow". Por. Kromerowo. R. 1699 Teresa Kunigunda Malikowa, dziedziczka w Kierzbuniu, posiada 9 włók w T. R. 1749 biskup Adam Stan. Grabowski daje T. Karolowi Grochowalskiemu, sędzi gener. warmińskiemu, który sprzedaje potem je Zygmuntowi de Kalnosy, burgr. wartemborskiemu, i jego żonie Katarzynie Strachowskiej (Kętrzyński, O ludności pols., 553 i 554).

Share

Dodatkowe informacje