• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Inicjatywy

Promocyjne projekty Domu Warmińskiego

Od 2009 r. do grudnia 2011 r. Stowarzyszenie w ramach działania 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, realizowało projekty promocyjne dofinansowane środkami UE.

 • „Dom Warmiński – Śladami historycznej Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim, oraz Gminą Reszel. Całkowita wartość zadania wynosi 620 900,00 zł, 85% wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków UE.

 •  „Dom WarmińskiIntegracja różnych narodowości na terenie Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim.

Całkowita wartość zadania wynosi 573 928,95 zł, 85 % wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków europejskich.

 •  „Dom WarmińskiZdrowotne aspekty rekreacji poprzez propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie Warmii”

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Braniewskim, Lidzbarskim, Olsztyńskim oraz Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.

Całkowita wartość zadania wynosi 623 265,13 zł, 85% wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków UE.

Za cel projektów wyznaczono „otwarcie” Warmii na turystykę poprzez jej promocję za pomocą organizacji imprez, wydarzeń kulturalnych, a także publikację wydawnictw pokazujących jej historię. Wszystkie te zadania są przyczynkiem do zwiększenia świadomości i poczucia tożsamości mieszkańców, a dla turystów są dodatkową wartością w czasie spędzania urlopu na obszarze historycznej Warmii. Tak zaplanowane działania promocyjne pozwalają na rozwój turystyki oraz lepsze wykorzystanie unikatowych walorów wybitnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i cennego przyrodniczo krajobrazu Warmii.

W ramach projektów zorganizowano około 50 imprez, wydarzeń oraz innych działań okołopromocyjnych tj. publikacje, kalendarze imprez, czy przewodniki turystyczne.

Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny

Stowarzyszenie „Dom Warmiński” jest aktualnie zaangażowane w realizację projektu „Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 r., termin rzeczowego zakończenia przewidziany jest na październik 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 505 776,07 zł, kwota dofinansowania środkami UE wynosi 994 927,38 zł.

Projekt przyczyni się niewątpliwie do osiągnięcia głównego celu projektu, którym jest poszerzenie oraz poprawa jakości oferty turystycznej. W chwili obecnej region Warmii nie posiada w swojej ofercie turystycznej dostępności do tego typu infrastruktury turystycznej. Jej wybudowanie poprawi zatem wizerunek turystyczny gmin i powiatów poprzez wzmocnienie oferty wymaganym przez turystów elementem infrastruktury turystycznej.

Czytaj więcej: Kajakiem po Warmii – budowa infrastruktury na szlaku Łyny


Przyjaciel Warmii

Stowarzyszenie "Dom Warmiński" ustanowiło honorowy tytuł "Przyjaciel Warmii". W intencji popularyzacji regionalnej tożsamości i krajobrazu kulturowego Warmii oraz honorowania osób i działań podnoszących atrakcyjność turystyczną regionu, tytuł "Przyjaciel Warmii" nadawany jest osobom bądź instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii i poprzez swoje dokonania przyczyniają się do rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej. Kandydatów do tytułu "Przyjaciel Warmii" zgłaszać mogą osoby fizyczne, środowiska, organizacje, instytucje i członkowie Kapituły powołanej przez Zarząd stowarzyszenia.
Termin zgłaszania kandydatów - do 31 marca każdego roku.
Zapraszamy zatem serdecznie do wzięcia udziału w tej ciekawej inicjatywie.

Zgłoszenia kandydatur mogą być przesyłane pocztą na adres:
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”, ul. Kard.Wyszyńskiego 37,
11-100 Lidzbark Warmiński
lub poczta elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W załączeniu:
1. Regulamin przyznawania honorowego tytułu "Przyjaciel Warmii" - pobierz (Word), pobierz (PDF)
2. Karta zgłoszenia kandydata - pobierz (Word), pobierz (PDF)

Dom Warmiński - Turystyczne odkrywanie Warmii

Projekt Domu Warmińskiego

Logo ZPORR

Projekt pod nazwą "Dom Warmiński - Turystyczne odkrywanie Warmii" jest projektem finansowanym w 75% ze środków ZPORR, a w 25% ze środków własnych beneficjentów. Liderem projektu jest powiat olsztyński, zaś partnerami - powiaty lidzbarski i braniewski. Celem projektu jest promowanie turystyki i kultury na obszarze historycznej Warmii. W ramach projektu planowane są następujące imprezy:

Konferencja Krańce Europy - maj 2007

Międzynarodowa konferencja naukowa we Fromborku poświęcona problemom tożsamości kulturowej regionów Europy, rozwojowi turystyki, kwestiom dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej: Dom Warmiński - Turystyczne odkrywanie Warmii

Warmiński zodiak - historia 12 miast

Warmiński zodiak

Dobre Miasto

Prezentujemy Państwu pierwszą publikację z cyklu "Warmiński Zodiak". Jest to krótka historia wszystkich 12 warmińskich miast. Publikacja dostępna jest w pliku PDF

Warmiński Zodiak (PDF) 8,4mb

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej nowej inicjatywie p.t. „Warmiński zodiak”. Będzie to prezentacja archiwalnych zdjęć wszystkich dwunastu miast warmińskich (w nawiasach podano daty założenia miast):

 • Braniewa (1254)
 • Fromborka (1310)
 • Ornety (1313)
 • Pieniężna (1312)
 • Lidzbarka Warmińskiego (1308)
 • Dobrego Miasta (1329)
 • Olsztyna (1353)
 • Barczewa (1364)
 • Jezioran (1338)
 • Biskupca (1395)
 • Reszla (1337)
 • Bisztynka (1385)

  Czytaj więcej: Warmiński zodiak - historia 12 miast

  Stanisław Stefanowicz Album - Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne

  ImageStanisław Stefanowicz, Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia. Okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997 - 2003.

  Przyjaciele Warmii...

  Niezwykły telefon do redakcji uzmysłowił nam, że internetowe "łamy" "Domu Warmińskiego” zaczynają skupiać prawdziwych przyjaciół Warmii. Nawiązał z nami kontakt Pan Stanisław Stefanowicz – architekt z Warszawy, pierwszy i świetny przykład fascynacji warmińskim krajobrazem i specyficznym klimatem jej kultury. Pan Stefanowicz co roku spędza kilka tygodni nad Jeziorem Wulpińskim. Jego trzy pasje: turystyka rowerowa, fascynacja warmińskimi kapliczkami oraz fotografia zrodziły przepiękny album Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia – okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997-2003.

  Czytaj więcej: Stanisław Stefanowicz Album - Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne

  Share