• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

II Letni Jarmark Sztuki w Jonkowie

Image

II Letni Jarmark Sztuki i Rękodzieła "Święto Darzenia" - Jonkowo 22-24 lipca 2005

WSTĘPNY KALENDARZ JARMARKU 2005

- 20-22 lipca - warsztaty śpiewu gardłowego w Teatrze Węgajty poprowadzi Gendos Tchamzyryn z Tuwy;

- 22-24 lipca - ZIELONY RYNEK
Jarmark - miasteczko kramów (proj. arch.: Robert Schmidt): w drewnianych kramach mieszkańcy regionu sprzedawać będą swe produkty rzemieślnicze, rękodzielnicze, obrazy, rzeźby, tkaniny, przetwory domowe; zdrową żywność;
OCHOTNICZA GALERIA WITRYNOWA - wystawa: witryny sklepów i banku będą w tych dniach Galerią Sztuki

- 22, 24 lipca - PARK SZTUKI

 

powstanie pięć plenerowych pracowni, gdzie będzie można oglądać artystów podczas pracy, a także poznać ginące zawody i techniki artystyczne: garncarstwo, rzeźba, tkactwo, malarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo.  Zabawy z udziałem publiczności; konkursy, tańce ludowe, zawody; mini-warsztaty tradycyjnej sztuki rękodzielniczej prezentacje dokonań i projektów lokalnych organizacji pozarządowych, spotkania informacyjne
oferty miejscowych pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. W trakcie trwania Jarmarku Sztuki, kilkudziesięciu lokalnych rzemieślników, wytwórców, rękodzielników, kupców, usługodawców; zaprezentuje dorobek i propozycje, które dają możliwość aktywnego uczestnictwa widza w procesie powstawania przedmiotu; przypomną dawne zawody i umiejętności rzemieślnicze.

- 22 lipca - DZIEŃ OGNIA I MAGII - m. in.
 
Gendos Tchamzyryn z Tuwy „Sound of Tuva", szaman z południowej Syberii - koncert
Łysy & Pestek-Art of Fire z Amsterdamu, festiwal/teatr ognia,

- 23 lipca - DZIEŃ MUZYKI - koncerty:
- Etran Finatawa z Nigru, folk,
- Daab, reggae,
- Ikenga Drummers, folk,
- Blooma Bombers z Bawarii, hard rock
- Monotronika & Petrotronik; gramofony
- Siła Dźwięku, hip hop
- Jakaś Kapela Ludowa,
- Cyrk

- 24 lipca - DZIEŃ TEATRU I KINA
spektakle teatrów ulicznych, festiwal "Wioska Teatralna",
filmy edukacyjne i oświatowe dotyczące niekonwencjonalnych uprawy rolnych, życia na wsi, odnawialnych źródeł energii oraz prezentacja polskiego kina niezależnego
Śląska Orkiestra Kameralna - koncert
OPIEKA ARTYSTYCZNA SCENY MUZYCZNEJ - Staszek Soyka
22-24 GOŚĆ SPECJALNY  Jacek Adamas – instalacja-projekt przestrzenny

Wybór artystów spowodowany jest koncepcją oswajania społeczności lokalnej z „innością”, niesie ze sobą zderzenie kultur, wnosząc do polskiej rzeczywistości potężną inspirację. Z kolei sława wymienionych twórców posłuży rozpropagowaniu idei Jarmarku Sztuki i spotkania ze sztuką, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na liczne audytorium. Publiczność wiejska, przyciągnięta muzyką, stanie się odbiorcą naszych działań kulturotwórczych i szkoleniowych. W ten sposób dokona się szczególnego typu integracja o dalekosiężnym oddziaływaniu kulturowym, społecznym i ekonomicznym. Stowarzyszenie Ekologiczno - Artystyczne Ręką Dzieło - od momentu swego powstania w 1997 roku - realizuje na terenie gminy Jonkowo i na Warmii autorski program aktywizacji społeczności wiejskiej pod nazwą „Wspomaganie i promocja współczesnej sztuki ludowej”. Stowarzyszenie „Ręką Dzieło” działa pro publico bono, organizowane przez nas wydarzenia artystyczne są finansowane przez mecenasów sztuki: osoby prywatne i firmy z naszego regionu.

Share