Warmińskie meble

  • Drukuj

Prezentacja warmińskiego snycerstwa ludowego.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fotografie Mariusza Banasiaka

Warmińskie meble w fotografii Mariusza Banasiaka.