Elżbieta Kaczmarek - Kultura ludowa Warmii

  • Drukuj

Prezentujemy Państwu cykl wykładów Pani Elżbiety Kaczmarek - kierownika Działu Etnografii Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na temat kultury ludowej Warmii i Mazur. Wykłady te były wygłaszane w domu "Gazety Olsztyńskiej". Serdecznie dziękujemy za udostępnienie wykładów!