Tożsamość ziemi warmińskiej - seminarium

  • Drukuj

W dniu 21 maja 2005 roku w Lidzbarku Warmińskim odbyła się zorganizowana przez Wszechnicę Warmińską – Wyższą Szkołę Zawodową i Starostę Lidzbarskiego, konferencja naukowa pod tytułem „Tożsamość ziemi warmińskiej”.

Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 12. W jej trakcie mieliśmy możność zapoznać się z wielce interesującymi wykładami, w większym, bądź mniejszym stopniu oscylującymi wokół problematyki tożsamości Warmii. W swym referacie „Kilka uwag o ładzie przestrzennym” prof. Wiesław Gruszkowski z pasją i humorem opowiadał o organizowaniu przestrzeni w trakcie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, dając też krótki przegląd koncepcji organizacji przestrzeni poczynając od czasów antycznych.

Profesor Józef Koc natomiast wystąpił z prelekcją p.t. „Krajobraz Warmii”. Poruszył w niej wyjątkowość warmińskiego krajobrazu, wskazał na jego zagrożenia, oraz na sposoby ochrony.

prof. Józef KocJacek Protas-Starosta Lidzbarski

Z referatem wystąpił także mgr Jacek Protas – Starosta Lidzbarski. Tematem jego prelekcji było „Wzmacnianie tożsamości Warmii poprzez integrację i współpracę samorządów lokalnych”. Bezpośrednio po Staroście Lidzbarskim zabrał głos Starosta Olsztyński – mgr inż. Adam Sierzputowski. Temat jego wystąpienia: „Konieczność integracji samorządów lokalnych do wzmacniania tożsamości Warmii”, był zbliżony do tematu Starosty Lidzbarskiego, ujmował jednakże nieco inne kwestie. Elementem referatu Starosty Olsztyńskiego było także omówienie budowania tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne regionu. W tym miejscu Starosta nawiązał do Programu „Dom Warmiński”.

dr inz. Wanda Lagunaprof. Zdzisław Kawecki

Natomiast referat autorstwa dr inż. Wandy Łaguny, mgr Agnieszki Jaszczak i mgr Mariana Juszczyńskiego p.t. „Budowanie tożsamości Warmii na przykładzie programu „Dom Warmiński”” był w całości poświęcony inicjatywie „Dom Warmiński”. Oprócz wspomnianych prelegentów swoje referaty zaprezentowali także: Dariusz Łaguna, „Uwarunkowania komunikacyjne zagospodarowania przestrzeni powiatu lidzbarskiego”, a także prof. prof. Mirosław Łaguna i Teresa Maria Łaguna, „Systemowe, społeczno-gospodarcze uwarunkowania tożsamości Warmii".

Ciekawostką był natomiast wykład prof. Zdzisława Kaweckiego pt. „Drzewa i krzewy przydatne do zadrzewień krajobrazowych Warmii i Mazur”. Profesor bowiem, mówiąc o zaletach i walorach smakowych rosnącego dziko na Warmii rokitnika, zaprosił wszystkich na degustację soku z tego niezwykle smacznego krzewu. (Poniżej podajemy przepis na sok z rokitnika!).
Po części oficjalnej nastąpiła część nieoficjalna w trakcie której Starosta Lidzbarski poprowadził aukcję dzieł sztuki wykonanych przez dzieci, z której dochód przeznaczono na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim.

Po aukcji uczestnicy konferencji raczyli się kiełbaskami z grilla i piwem przy dźwiękach warmińskiej kapeli ludowej „Z nad Łyny”.

Zespół ludowyRokitnik

Przepis na sok z rokitnika: 1 kg owoców rokitnika, 1,5 kg cukru. Dojrzałe, zdrowe owoce przesypujemy cukrem i odstawiamy na 5 do 6 godzin. Następnie stawiamy na piecu i gotujemy na małym ogniu. Później odcedzamy sok, przelewamy do słoików i pasteryzujemy.