Pradzieje

  • Drukuj

Kiedy na Warmii nie było jeszcze miast i wsi, dróg i mostów, tereny te porastała niedostępna puszcza i pokrywały nieprzebyte bagna, stanowiące naturalną zaporę przed intruzami, którzy chcieliby zakłócić spokój ówczesnych mieszkańców tej krainy. Nie była to bowiem ziemia bezludna. Człowiek pojawił się tu wkrótce po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (ok. 14000 tys. p.n.e.). Początkowo przemierzał warmińskie lasy jako zbieracz, czy łowca, wędrujący za przemieszczającą się zwierzyną, z czasem jednak, wraz z upowszechnieniem rolnictwa, przestał wędrować i w karczowanych ostępach założył swe stałe siedziby. Ślady tych pierwszych mieszkańców Pojezierza Olsztyńskiego, w postaci ceramiki, siekierek krzemiennych, motyk z rogów zwierząt, czy wreszcie miejsc pochówków, znajdowane są na całym niemal jego terenie. Ówczesnego „Warmiaka”, odzianego prymitywnie, uprawiającego ziemię za pomocą prymitywnych narzędzi, nie można jednak w żadnym wypadku nazywać „dzikusem”. Przeciwnie – był on wielkim wynalazcą i obdarzonym prawdziwym talentem, wrażliwym artystą. Świadczą o tym znajdowane na terenie Powiatu Olsztyńskiego przedmioty codziennego użytku, często bogato i ze smakiem zdobione, oraz typowe wyroby artystyczne, jak chociażby wspaniały bursztynowy paciorek do noszenia na szyi, w postaci soczewkowatej tarczki z otworem, ozdobionej pięknie wykonanym motywem słońca z grobu w Bałdzie. To prawdziwe arcydzieło pochodzi z młodszej epoki kamienia.