Wstęp

  • Drukuj

Powołane w 1243 roku do życia biskupstwo warmińskie miało przed sobą długą i świetną przyszłość. Początkowo zależni od Krzyżaków, zdołali biskupi warmińscy, stopniowo, wygrywając Zakon przeciwko Polsce i odwrotnie, wywalczyć sobie względną samodzielność i autonomię. Jednakże okres prawdziwego rozkwitu Warmii miał dopiero nadejść wraz ze znalezieniem się biskupstwa w granicach Rzeczpospolitej po wojnie trzynastoletniej...