Pałace i dworki

Pałace i dworki - Gmina Stawiguda

  • Drukuj

Gągławki

Gągławki - dwór

Dwór Parterowy dwór pochodzący z przełomu XVIII i XIX stulecia. Majątek należący do kapituły warmińskiej często zmieniał właścicieli - w XVII w. dzierżawiony był przez polski ród szlachecki Gadlawskich, następnie wykupiony na własność przez ród Kalnassych, w końcu XVIII stulecia był w posiadaniu von Carnevallich, potem Grzymałów, von Bercken, von Wendtke. Ostatnimi właścicielami (1926-1945) było rodzeństwo Graw.