Grody i stanowiska obronne - Gmina Dywity

  • Drukuj

Barkweda

ImageImage

Grodzisko Barkweda Nieczynny cmentarz ewangelicki, założony w niewielkim oddaleniu od wsi, na pobliskim wzgórzu, stanowiącym zarazem ciekawy obiekt archeologiczny. W tym miejscu bowiem znajduje się również wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie.

ImageImage

Sętal

Image

Grodzisko w Sętalu Grodzisko wczesnośredniowieczne w Sętalu.