Dom Warmiński w Rosji (News)

  • Drukuj

Wycieczka do Kaliningradu Wycieczka do Kaliningradu

21 września 2006, dzięki gościnności konsula RP w Kaliningradzie - Pana Jarosława Czubińskiego, odbyła się, na terenie Konsulatu, prezentacja, której głównym celem było przybliżenie naszego regionu rosyjskim sąsiadom. Na wstępie spotkania, Starosta Lidzbarski jednocześnie Prezes Stowarzyszenia, Pan Jacek Protas przywitał  i zapoznał gości z "Domem Warmińskim".  Spotkanie rozpoczęło się otwarciem wystawy fotografii Pana Janusza Monkiewicza zatytułowanej „Warmia”. Otwarcia dokonał Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg.

Licznie przybyli Rosjanie reprezentujący branżę turystyczną, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe zapoznali się z pokazem multimedialnym dotyczącym walorów i atrakcji  turystycznych Warmii. Pokaz prezentowany był przez Pana Mariana Juraka,  Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego,  wieloletniego przewodnika  turystycznego.

 

Głównym  celem  tego wyjazdu, było zapoznanie sąsiadów z zagranicy z ofertą  warmińskich  gospodarstw  agroturystycznych, których szczególną atrakcją  są konie. Grupa właścicieli gospodarstw agroturystycznych, uczestniczących w wyjeździe,  miała możliwość osobiście przedstawić swoją ofertę.

Całej imprezie towarzyszyły trzy stacje telewizyjne i lokalna rozgłośnia radiowa.

Częścią prezentacji była degustacja warmińskich potraw, które przygotował Hotel Restauracja „Pod Kłobukiem” i  Restauracja „Fantazja” z Braniewa oraz Piekarnia „Złoty Róg” z Dobrego Miasta i „Piekarnia Warmińska” z Braniewa. Gościnni gospodarze Konsulatu zapewnili tego dnia wspaniałą pogodę.