• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Konferencja Jezuitów w Braniewie

Dnia 24 listopada (poniedziałek) br. odbyła się w Braniewie konferencja z okazji 450 lecia przybycia Jezuitów do Polski. Organizatorami konferencji była Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego. Patronat nad uroczystościami objęli: Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski oraz Burmistrz Braniewa Henryk Mroziński.

Tablica pamiątkowa poświęcona rodzinie Sapiehów

Konferencja została poprzedzona niedzielnymi uroczystościami w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, gdzie o godz. godz. 14.00 konferencji mieli okazję do zwiedzania wystawy Fides-Ratio-Ars - skarbów diecezji warmińskiej z okazji 770-lecia jej istnienia zaś o godz. 18.00 w Bazylice p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie odbyła się Liturgia Najświętszej Ofiary w Uroczystość Chrystusa Króla, a po Mszy koncert muzyczny w wykonaniu Pro Musica Antiqua.

 

Sesja popularnonaukowa odbyła się w poniedziałek 24 listopada w godzinach 8.30 - 13.15 w obiektach Braniewskiego Centrum Kultury w/g programu:

godz. 8.30 - rozpoczęcie sesji

godz. 8.45 - Pierwsi jezuici w Braniewie i ich kontakty z bł. Reginą Prottmann - o. prof. dr Marek Inglot SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

godz. 9.15 - Początki jezuitów w Polsce w świetle zakonnych źródeł archiwalnych - o. dr Robert Danieluk SJ, Rzymskie Archiwum Towarzystwa Jezusowego, współpracownik Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych

godz. 9.45 - Działalność pierwszych polskich jezuitów - dr hab. Dariusz Kuźmina, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich

godz. 10.15 - Werbiści kontynuatorami dzieł prowadzonych przez pierwszych jezuitów na terenach misyjnych - ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD, Wydział Teologiczny

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

godz. 11.15 - Rozproszone wyposażenie kościoła jezuitów w Braniewie. Próba inwentaryzacji - Weronika Wojnowska, kustosz Muzeum M. Kopernika we Fromborku

godz. 11.45 - Architektura jezuicka na terenie dawnej Diecezji Warmińskiej i Sambijskiej - mgr Grzegorz Świderski, Braniewo

godz. 12.15 - Wpływ pobożności jezuickiej na sztukę dawnego dominium warmińskiego. Analiza wybranego zagadnienia - mgr Dąbrówka Lipska, Warszawa

godz. 12.45 - Święci jezuiccy w nastawach ołtarzowych kościołów jezuickich na Warmii - Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Po podsumowaniu i zakończeniu sesji uczestnicy konferencji udali się do Zespołu Szkół Zawodowych gdzie o godz. 13.30 - przy obiektach dawnego Colegium Hosianum odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej jednemu z najpotężniejszych polskich rodów magnackich I Rzeczypospolitej - Książęcej Rodzinie Sapiehów (Herbu), którego piętnastu członków rodu kształciło się w braniewskiej uczelni.

Uroczystość otworzyła Dyrektor ZSZ Joanna Sokół, która po powitaniu gości i przedstawieniu celu spotkania - oddała głos Prezesowi Towarzystwa Miłośników Braniewa Zbigniewowi Kędziorze. W trakcie wystąpienia przypomniał, że tablica powstała z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Braniewa, ale fundatorami byli: Nadleśnictwo Młynary oraz Stowarzyszenie „Dom Warmiński” w Lidzbarku Warmińskim.

Przekazał zebranym, że przedmiotowa płyta pamiątkowa poszerza obecną kolekcję umieszczonych tutaj wcześniej tablic – i jest już kolejną, umieszczoną na terenie dawnego Hosianum. Wszystkie dotychczasowe poświęcone były bardzo znanym osobom mającym bliski związek z Braniewem i z tą słynną niegdyś w Polsce i Europie braniewską uczelnią jezuicką. Przypomniał też, że tablice pamiątkowe mają wielkie znaczenie dla przybliżenia mieszkańcom wspaniałej historycznej przeszłości miasta Braniewa, a także mają wielki wpływ na promocję turystyczną naszego regionu.

Dotychczasowe tablice ufundowane były n/w osobom:

Antonio Possevino – legat papieski, twórca Seminarium Papieskiego w Braniewie, doradca króla Stefana Batorego,

św. Andrzej Bobola Patron Polski (pomocniczy), uczeń Colegium Hosianum, a następnie po powrocie z Wilna przez 2 lata wykładowca braniewskiej uczelni,

kardynał Stanisław Hozjusz, sprowadził jezuitów do Braniewa, skutecznie walczył z reformacją, dwukrotny kandydat na Tron Papieski,

Wilhelm Killing i Karl Weierstrass, profesorowie Hosianum, światowej sławy matematycy,

Władysław Switalski, kanonik, były Rektor Liceum Hosianum,

Wilhelm Weissbrodt, profesor wydziału filozofii w Hosianum, twórca wybitnej kolekcji muzealnej mieszczącej się w Braniewie.

Napis na tablicy poświęconej Sapehom brzmi: „Dziękując za skierowanie swoich najlepszych synów na nauki do słynnego wówczas braniewskiego Colegim Hosianum. To w tym mieście zdobywali wiedzę i kształtowali swoją przyszłą osobowość liczni członkowie rodu Sapiehów”.

Po krótkim przypomnieniu historii rodu Sapiehów, prowadząca spotkanie Dyr. Joanna Sokół poprosiła fundatorów tablicy: Nadleśniczego Nadleśnictwa Młynary Andrzeja Albińskiego i w imieniu Stowarzyszenia „Dom Warmiński” Burmistrza Braniewa Henryka Mrozińskiego o odsłonięcie tablicy. Poświęcenia pamiątkowej płyty dokonał jezuita o. prowincjał Tomasz Kot. W trakcie wystąpień zaproszonych gości odczytano pismo Starosty Braniewskiego Krzysztofa Kowalskiego:

„Szanowni zebrani. Wszystkie umieszczane w Hosianum tablice pamiątkowe mają wielkie znaczenie. Przybliżają mieszkańcom wspaniałą historyczną przeszłość naszego miasta i powiatu, a także mają wielki wpływ na promocję turystyczną całego regionu warmińskiego. Samorząd nasz zawsze chętnie wspierał inicjatywy tworzenia kolejnych tablic pamiątkowych. Liczba osób zasłużonych i oczekujących jest jak wiemy okazała – na szczęście posiadamy jeszcze w krużganku stosowną ilość wolnych miejsc. Pozwolę sobie wymienić od siebie kilku potencjalnych kandydatów do umieszczenia ich na przedmiotowych tablicach:

Szymon Wichmann, burmistrz Braniewa, obrońca miasta w trakcie byłego potopu Szwedzkiego,

Konrad Zuse, uważany za twórcę pierwszego komputera na świecie, mieszkaniec Braniewa i były uczeń naszego słynnego gimnazjum,

Maciej Sarbiewski, jezuita, kaznodzieja nadworny i teolog króla Władysława IV – króla, który jako jedyny przebywał w Braniewie. Sarbiewski był jednym z najwybitniejszych światowej sławy poetów neołacińskich.

Ponadto na początku 2015 roku mija 450 rocznica przybycia do Braniewa Jezuitów - jest to także wspaniała okazja do upamiętnienia tego tak istotnego wydarzenia.

Życzę inicjatorom Towarzystwu Miłośników Braniewa dalszych wspaniałych pomysłów i udanych poszukiwań kolejnych niezbędnych darczyńców”.

Na zakończenie poinformowano zebranych, że w dniach 24-30 listopada br. w podziemiach Braniewskiego Centrum Kultury będzie można oglądać wystawę pt: „Z historii jezuitów" ze zbiorów Zakonu Jezuitów.

Share