• Dziedzictwo kultury i przyrody
  Dziedzictwo kultury i przyrody
 • Usługi turystyczne
  Usługi turystyczne
 • Turystyka aktywna
  Turystyka aktywna
 • Kultura
  Kultura
 • Sztuka
  Sztuka
 • Warmiński styl
  Warmiński styl
 • Przewodnik po Warmii
  Przewodnik po Warmii

Konkurs na projekt Logo Term Warmińskich

Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest adresowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków, specjalistów zajmujących się projektowaniem reklamowym, jak również pasjonatów, uczniów oraz studentów.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Każdy może zgłosić więcej niż jeden projekt.

Projekt logo wraz z kartą zgłoszenia oraz uzasadnieniem należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński do 23 listopada 2012 roku (decyduje data wpływu do starostwa).

Autor  zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w kwocie 2.000 zł brutto.

Zaprojektowane logo będzie symbolem Term Warmińskich i wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności wykorzystywane będzie podczas wydarzeń i kampanii informacyjno-promocyjnych oraz na gadżetach reklamowo-promocyjnych, papierze firmowym, wydawnictwach, ulotkach, plakatach, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.

Autor  zwycięskiego projektu logo zobowiązany będzie do przeniesienia na rzecz Powiatu Lidzbarskiego praw własności do logo Term stosownie do przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oceniając projekty komisja konkursowa weźmie pod uwagę:
a) wartości projektowe: inspirowane dziedzictwem kulturowym, przyrodniczym, oddanie jego specyfiki, elementów charakterystycznych, oryginalność, “warmińskość”.
b) wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętywania,
c) wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno-białej oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

Spośród nadesłanych prac, 10 najlepszych (wybranych przez Komisję Konkursową) zostanie opublikowanych na stronie powiatowej www.powiatlidzbarski.pl w celu uzyskania opinii mieszkańców.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, tel. (89) 767 79 48, 767 79 45

Więcej na stronie www Powiatu Lidzbarskiego.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie Uczestnika (Word)

Oświadczenie o Prawach Autorskich (Word)

Załącznik dla osób niepełnoletnich (Word)

Regulamin (PDF)

Regulamin pracy Komisji Konkursowej (PDF)

Share